Over 300 år etter at den samiske noaidien, sjamanen, Poala-Ánde/Anders Poulsen blir drept, har trommen hans skapt splid mellom Norge og Danmark.

Beskyldt for trolldom og drept av sinnssyk fangevokter

Historien om Poala-Ánde og hans mystiske tromme.

Vadsø 11. februar 1692:

Anders Poulsen sitter i forvaring hos amtmannen.

I to dager har han forklart seg for retten.

Nå venter han på dommen.

I løpet av nattens mørke kommer amtmannens dreng inn.

Han er svart i blikket og i handa har han en øks.

Tre måneder tidligere et sted i Varanger:

Anders Poulsen blir pågrepet.

Noen har tipset myndighetene om at han har en samisk tromme, også kalt runebomme.

Han blir beskyldt for å bruke trommen til «ugudelige trolldomskunster.»

Trommen, samt hammeren av reinhorn og en tilhørende ring av messing blir tatt fra ham.

9. februar 1692 blir han stilt for retten i Vadsø.

I retten må Poulsen vise hvordan han bruker trommen.

Han slår på trommen med hammeren, slik at ringen danser på bommen.

Dommerne følger nøye med.

Han forteller at han kan hjelpe andre mennesker med sin tromme.

Hvis noen har satt trolldom på en annen, kan han med trommens hjelp fjerne den onde trolldommen.

Han kan spore opp tyver og få tilbake tyvegods.

Han kan også skaffe reinlykke og hindre at rein blir drept av rovdyr.

Han kan lindre smerte hos fødende kvinner.

Og han kan konsultere trommen for å få kunnskap om det som skjer andre steder.

Retten er i villrede, skal han dømmes for trolldom eller uforståelig hedenskap?

Sorenskriveren og amtmannen må rådføre seg med de lærde i København.

Å drive med trolldom og magi er strengt forbudt og kan medføre dødsstraff.

Samisk trolldomskunst skal forfølges uten nåde.

Det har kong Christian IV av Danmark befalt i 1609.

«De nevnte finner og lapper er av natur henfallen til bruk av trolldom. Av den grunn tør verken nordmenn eller andre fromme folk å bo i deres nærhed.»

60 000 mennesker blir dømt til døden under hekseprosessene.

Dette skjer i Europa og Amerika fra 1500-tallet og utover.

Mange av dem brennes på bålet.

I Norge er det i Varanger de fleste blir drept, hele 91 personer.

13 av 14 menn er samer.

Anders Poulsen Steilneset minneste

Mens retten venter på råd fra København, blir Poulsen plassert i en gamme.

Neste morgen er han død.

Poulsen blir den siste som blir drept under hekseprosessene i Finnmark.

Han får aldri noen dom mot seg.

Han blir slått i hjel av amtmannens dreng, Willum Gundersen.

Gundersen blir erklært sinnssyk og blir ikke dømt for drapet på Anders Poulsen.

Poulsens tromme blir sendt til kongens kunstkammer i København i Danmark.

Over 150 år senere flyttes trommen til Nationalmuseet i Danmark.

Dette er den eldste runebommen som fortsatt er inntakt.

De fleste runebommene som kristne misjonærer tok fra samene, ble brent eller ødelagt på andre måter.

I 1979 kommer Poulsens tromme tilbake til Sápmi.

Museet i Karasjok - De samiske samlinger - får låne trommen fra Danmark.

Nå krever samene at trommen skal være i samisk eie.

«Den mest dyrebare kulturarven knyttet til samisk åndelighet skal ikke eies av fremmede.»

Museumsleder Jelena Porsanger