Naturen rundt huset til Kevin Jordan er i ferd med å gjøre ham hjemløs.
Klippene nærmer seg.
Han er ikke alene.

Livet på kanten

Ekstremvær spiser opp Englands klippekyst.

Advarsler er det første som møter folk på stranden i den lille kystbyen Hemsby i Norfolk på Englands østkyst.

Faren for å havne på sjøen er ikke bare teoretisk. Én vei og flere hus gikk tapt under en storm i mars i 2023.

Erosjon gjør at klippene spises opp av økende ekstremvær, og kystlinjen forskyves stadig lenger inn i landet.

Bare noen få meter med vei skiller husrekka der Kevin Jordan bor fra Nordsjøen.

Nå frykter han at det skal gå med huset hans som med naboens, som sto her for noen uker siden.

Da ble det revet fordi bølgene kom for nær.

«Nå bor hun hos slektninger. Og hun som bodde ved siden av, sover på folks sofaer. De blir hjemløse, og trygler om overnatting der de kan.»

Simon Measures, Save Hemsby Coastline

Kevin Jordan frykter at også han kan bli hjemløs. Han er pensjonist, har ikke penger til å kjøpe nytt hus, får ingen kompensasjon hvis huset må rives. Han får ikke solgt det eller forsikret det.

Det britiske Naturvernforbundet, Friends of the Earth, saksøker den britiske regjeringen for ikke å beskytte folk godt nok mot klimaendringene og for å bryte menneskerettighetene, i det som trolig er den første saken av sitt slag i Storbritannia.

Kevin Jordans situasjon er ett av eksemplene som trekkes frem i søksmålet. Den britiske regjeringen vil ikke kommentere saken overfor NRK.

Beboerne i Hemsby mener enkle grep kan beskytte klippekanten mot erosjon. Steiner er til god hjelp hvis de dekker et lengre strekk av stranden. Men myndighetene prioriterer det ikke.

Nå kommer det skoleklasser til Hemsby for å lære om erosjon og klimaendringer.

«Klimaendringer var ikke noe tema da jeg kjøpte huset for 14 år siden. Det var en teori blant forskere, som svært få forstod eller ønsket å tro på.»

Kevin Jordan

Rettsprosessen kan ta flere år. Imens venter folk her på katastrofen.

Og denne helgen rykket den enda nærmere, da 30 meter av veien raste ut i en ny storm.

Kevin Jordan har nå ingen bilvei til huset sitt. Spørsmålet er hvor lenge han får beholde huset.

I Hemsby

Gry Blekastad Almås og Håvard Blekastad Almås

Ansvarlig redaktør

Vibeke Fürst Haugen