For ungane i Kherson har det blitt naturleg å leike krig.
Krigen er ein del av kvardagen deira.
Og det dei har opplevd vil sitte i sjela for alltid.

Den frigjorde byens djupe sår

Soldatane som har kjempa for byen blir no hylla med blomar.

Kherson er frigjord, men dei som bur her er berre så vidt i gang med å bygge staden opp att.

Ein føler seg velkomen på veg inn til Kherson.

Nokre soldatar tek ein selfie ved byporten.

Her har dei levd åtte månadar under russisk okkupasjon.

Og spora er tydelege. Over heile byen ligg det påminningar om kva som har skjedd her.

Det er ein øydelagd by. Sentralvarmeanlegget er sabotert. Folk manglar straum og vatn. Dei russiske soldatane har øydelagt og plyndra, fortel innbyggarane.

Myndigheitene har sett opp ei mobil telemast, men ho verkar ikkje som ho skal.

I sentrum kan folk ladde mobiltelefonane sine, men nettet er ustabilt.

Mange ynskjer å takke soldatane. Truleg er det ein person dei gler seg meir enn noko anna til å sjå.

President Volodymyr Zelenskyj kjem overraskande på besøk for å takke innbyggarane for tolmod og mot.

Å sjå Zelenskyj i Kherson har for mange vore ein uoppnåeleg draum.

Mange har opplevd tortur og overgrep. No etterforskar ukrainske myndigheiter over 400 saker. Russland avviser alle skuldingar.

Den ukrainske hæren er på veg for å sikre den nyleg frigjorde byen.

I Kherson jublar folk for fridommen sin, men krigen er ikkje over på lenge enno.

Korrespondent, Ukraina

Roger Sevrin Bruland

Fotograf, Ukraina

Andras D. Hajdu

Ansvarlig redaktør

Vibeke Fürst Haugen