Cody er 8 år og i ferd med å bli hjemløs.
Over 80 prosent av elevene på skolen hans mangler et fast sted å bo.

De hjemløse

Londons boligkrise

En kommunal boligblokk i London.

Tilstanden er elendig. Mugg og lekkasjer er skadelig for de som bor her.

Fembarnsfaren Raymond Vanson viser NRK hvordan muggen preger leiligheten han deler med kone og fem barn.

Det bobler og drypper fra taket.

På gulvet står bøtter som samler opp vannet fra lekkasjene.

Også kjøkkenskapene er ødelagt av mugg.

Maten må stå på bordet. Oppvarmingen er skrudd av mens lekkasjen utredes.

«Det er vanskelig å gjøre lekser når man fryser så mye at hånda skjelver.»

Cody Vanson, 8 år

I tillegg er det trangt for familien på sju. Foreldrene og minstemann sover på stua.

Pappa Raymond vet at de nå mister dette hjemmet mens leiligheten skal pusses opp. Da går de inn i den lange køen av hjemløse i britenes hovedstad.

Nesten 200.000 londonere mangler et fast hjem. Over 80.000 av dem er barn, i følge kommunen.

De havner ikke nødvendigvis på gata, men får midlertidige boliger. De er ofte små, langt unna skolen og i elendig forfatning. Barnefamilier plasseres også på hospitser, vegg i vegg med andre vanskeligstilte.

«Det er rett og slett totalt krise.»

Ben Leonard, leieboerforeningen Acorn

Tidligere arbeiderklassestrøk i London rustes opp og blir populære middelklasseområder. Dermed øker prisene.

Det er for få boliger til alle. Dermed skvises de med dårligst råd ut av boligmarkedet.

Også folk med gode jobber og inntekter rammes. Alle dem NRK møter denne dagen, bekrefter den vanskelige boligsituasjonen.

«Jeg har tre barn og bor med én seng. Det er sant! Med en liten baby også. Det har jeg gjort i over et år.»

Rashidat Adetola

«Det er utrolig dyrt og veldig vanskelig å bo i London. Det er umulig å kjøpe seg noe, så man kommer ingen vei.»

Cloe Hodge

«Leien øker. Jeg bor fortsatt i studenthybelen min, men det er for dyrt. Jeg må trolig flytte ut av den sentrale dele av byen.»

Elina Smith

Boligkrisen rammer ikke bare London. Over hele Storbritannia er det mangel på permanente boliger. Og mange utleide og kommunale leiligheter er preget av elendig boforhold.

Men det er få steder som illustrerer problemet tydeligere enn ved Codys skole, der altså 8 av 10 barneskoleelever mangler et fast sted å bo.