Nye regler for minihus øker interessen

Nå har du større frihet til å bygge ditt eget lille hjem.

«Noe av det fine med minihus er at du liksom flytter livet litt utendørs.»

Morten Karlsen

Morten Karlsen i Tromsø satte opp sitt andre hjem på femten kvadratmeter for snart 1,5 år siden.

Huset er primært bygget for å se fint ut, men det mangler ikke på smarte løsninger.

Til tross for få kvadratmeter har Karlsen det han trenger.

Det er plassert i naturskjønne omgivelser.

Han tror de nye reglene som trådde i kraft 1. juli, kan få flere til å gjøre det samme.

«Jeg tror flere vil gi minihus en sjanse etter endringene. Bare etter jeg satte opp mitt minihus har det dukket opp åtte andre i nærområdet.»

Morten Karlsen

Men, hvordan har det blitt lettere?

Minihus (opptil 30 kvm) har de samme kravene som fritidsbolig, men med noen unntak:

  • De trenger ikke trapp, bod og oppbevaringsplass.
  • Kravet til ventilasjon kan oppfylles med lufteventiler og vinduer som kan åpnes.
  • Minimumshøyden er 2,2 meter under taket.
  • Kravene til lyd og vibrasjon gjelder ikke.
  • Kravene til utsyn gjelder ikke.

Det er også blitt enklere å bygge minihus selv:

Nå er det ikke lenger krav om å bruke et ansvarlig foretak eller å ha en uavhengig kontroll i søke- og byggeprosessen.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev NRK at de nye reglene gjelder for alle minihus. Dette er nå rettet til at reglene kun gjelder for frittliggende boligbygninger inntil 30 kvadratmeter (mikrohus), med maks høyde på 4,5 meter over bakken.

Kilde: Direktoratet for Byggekvalitet.

Ly minihus ledelse

Det er ikke bare Morten som gleder seg over de nye reglene.

Arkitekt Guylee Simmonds (til venstre) og daglig leder i Tromsø håndverkerlag, Mikael Westh Hammer driver selskapet «Ly minihus».

Selskapet har nylig flyttet inn i permanente lokaler.

«Vi har valgt å satse på dette på grunn av den store etterspørselen.»

Mikael W. Hammer, daglig leder i Tromsø håndverkerlag

Også forsikringsselskapene merker den økte interessen de siste årene.

«Det er litt tidlig å si om regelendringene 1. juli fører til større etterspørsel, men den alternative boformen er tydelig mer populær.»

Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige

Med «glamping»-telt som soverom, trives Morten godt i sitt andre hjem.

«Det er artig med noe nytt, og så bruker man uteområdene mye mer.»

Morten Karlsen