Seks måneder gamle Rolex tilbringer sitt første leveår i fengsel.
Stian er også vant til et liv bak murene. Her soner han en dom på to år og seks måneder.

Hundetrener bak murene

Kroksrud er det eneste fengselet i Skandinavia som har egen hundegruppe, der innsatte får være med å trene opp hunder fra Forsvaret.

Rolex og Stian har trent sammen i et halvt år.

– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med dyr. Det er meningsfullt, og gjør at jeg har det veldig bra.

Stian, innsatt ved Romerike fengsel avd. Kroksrud

De bor begge i fengselsavdelingen på Kroksrud.

Her er det et lavere sikkerhetsnivå og de innsatte forberedes på et nytt liv utenfor murene.

– Rolex blir veldig glad når han ser meg og jeg av å se han.

Stian, innsatt ved Romerike fengsel avd. Kroksrud

– Et dyr gir mulighet for kjærlighet, omsorg og å ta ansvar

Ingebjørg Nytrøen, fengselsinspektør Romerike fengsel

Leroy er bare 14 uker gammel.

Han og Stian har akkurat begynt å bli kjent med hverandre.

– For oss er det viktig at hundene får være et sted der de blir godt ivaretatt det første leveåret sitt.

Amund Haarstad, sjef, Forsvarets hundeskole

Etterpå trenes de opp av Forsvarets profesjonelle hundetrenere til ulike oppgaver.

Forsvaret trener opp to typer tjenestehunder: patruljehund eller søkshund.

Patruljehundene trener for å kunne finne mennesker på oppdrag, øvelser eller redningsaksjoner.

Søkshundene trenes opp til å spore fram eksplosive stoffer og narkotika.

Stian har begynt et utdanningsløp med dyrefag. Snart skal han ta eksamen i «Dyrelære og aktivitet».

– Målet er å fortsette å jobbe med dyr når jeg kommer ut fra fengselet.

Stian, innsatt ved Romerike fengsel avd. Kroksrud

– Hvis det er noe som kan få en på rett vei i livet, så er det dette prosjektet her.

Stian, innsatt ved Romerike fengsel avd. Kroksrud