Hvor ble det av barna?

Stadig flere balløkker og lekeplasser gror igjen.

Bygartner Rolf Inge Pettersen i Grimstad viser frem det som en gang var en velfungerende balløkke.

Men uten bruk og vedlikehold gror disse grusbanene igjen og forvandles til kratt.

NRK har besøkt en rekke slike lekeplasser i flere kommuner på Sørlandet. Som her på Moltemyr i Arendal.

Lekeomådene som forfaller ligger ofte i eldre boligområder. Som her på Engehaven i samme kommune.

Tidligere var det full aktivitet fra barn og unge her på denne lekeplassen på Vik i Grimstad.

Hvor ble det av barna?

«Barn og unge er helt andre steder. Lek og aktivitet er mer organisert og foregår nå på idrettsanlegg med kunstgress eller innendørs.»

Rolf Inge Pettersen, bygartner Grimstad

Isak Walle (8) fra Lillesand trives godt på fotballskole på kunstgressanlegget i Grimstad.

Han sier fotballøkka i nabolaget der han bor er grodd igjen.

Han og vennene spiller derfor mest med idrettslaget og på kunstgress.

Foreldre NRK prater med på fotballskolen bekrefter det samme.

Ungene deres leker fortsatt noe ute. Men oftere mer organisert, og på større idrettsanlegg.

Barn og unge tilbringer stadig mindre tid utendørs.

Under 20 prosent leker ute, 5-7 ganger i uka, viser en kartlegging fra Norsk Friluftsliv.

Dette er en halvering siden 2015.

Forskning viser at barna fikk nye vaner med mer innetid under koroanapandemien.

Grimstad og mange andre kommuner vurderer nå å stanse vedlikeholdet og fjerne mål og lekeapparater på lite brukte steder.

Kommuneorganisasjonen KS, forstår at deres medlemmer bruker mindre ressurser på områder som ikke brukes. Men tror det betyr mindre frilek.

«Det er uheldig hvis disse områdene ikke tas vare på. De er viktige møteplasser og arenaer for frilek når barn og unge er mindre utendørs enn før.»

Merete Lund Fasting, forsker ved UiA