I 2021 fastslo Høyesterett at statens vedtak om å tillate vindturbiner i Roan og Storheia på Fosen er ugyldig.
Likevel fortsetter driften.
Embetsdommere synes det har gått for lang tid å følge opp dommen og er bekymret for at det kan svekke tilliten til rettsstaten.

Hva mener de folkevalgte om Fosen-saken?

NRK har spurt hva partiene tenker om at dommere er bekymret for tilliten til rettsstaten.

– Her har vi en avgjørelse fra Høyesterett som sier at konsesjonsvedtakene er ugyldige, og da er det et problem at driften fortsetter.

Kirsten Bleskestad, leder i Den norske Dommerforeningen

– Vi forventer at regjeringen kommer til Stortinget og redegjør for hvordan de vil sikre at menneskerettighetene etterleves i Fosen-saken, og at de kommer med en snarlig løsning.

Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingsrepresentant for Venstre

Til Dommerforeningen svarer statsministeren at Olje- og energidepartementet var tidlig i kontakt med vindkraftselskapene og reindriften, men ansvaret for å sikre reindriftens rettigheter hviler på staten.

– Jeg kan forsikre om at min regjering gjør det vi kan for å finne en løsning i denne svært komplekse saken.

Statsminister Jonas Gahr Støre

– Senterpartiet er enig i at det må bli en løsning så raskt som mulig og at man finner løsninger som vil stå seg over tid.

Gro Anita Mykjåland, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet og fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget

– Det er totalt uakseptabelt at regjeringa to år etter dommen fortsatt ikke har sørga for at bruddet på menneskerettighetene avsluttes.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV

– Tidsbruken begynner å bli en stor belastning i denne saken, og FrP forventer at regjeringen nå raskt kommer med forslag til løsning.

Terje Halleland, FrPs energipolitisk talsmann

– Det er svært, svært alvorlig. Ikke bare for reindriftssamene som har vunnet frem i høyesterett, men også for demokratiet som sådan. Rettsstaten svikter rett og slett.

Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt

– Det er svært kritikkverdig at regjeringen etter to år fortsatt ikke har klart å følge opp Fosen-dommen. Dette er et pågående menneskerettsbrudd som må stoppes.

Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF

– Konsekvensene av at Fosen-dommen ikke er fulgt opp raskt nok, ble tatt opp fra Høyres side i en interpellasjon allerede i januar i år. Det er nå regjeringens ansvar å finne gode løsninger som ivaretar samenes rett til kulturutøvelse.

Bård Ludvig Thorheim, Stortingsrepresentant for Høyre

– Regjeringen bør ta det alvorlig at Den norske dommerforeningen er bekymret. Det er en viktig prinsipiell sak for hvordan staten skal forholde seg til ikke bare urfolks rettigheter, men alle innbyggeres rettigheter.

Lan Marie Berg, nestleder i MDG

– Det kommer som sak til Stortinget på et senere tidspunkt.

Irene Ojala, Pasientfokus

NRK har også spurt ungdomspartiene hva de tenker om Fosen-saken.

– Nå er det på overtid at Regjeringen, i dialog med de berørte reindriftseierne, gjør uretten rett.

Gaute Skjervø, nestleder i AUF

– Vi mener alle relevante instanser bør og skal uttale seg om de store sakene i samfunnsdebatten, og jeg stiller meg kritisk til Regjeringens håndtering.

Simen Velle, leder FpU

– Dersom det blir presedens å ikke følge opp høyesterettsdommer, så begynner vi å ligne på land vi ikke liker å sammenligne oss med.

Synnøve Kronen Snyen , leder i Sosialistisk Ungdom

– At landets ledende jurister nå uttrykker bekymring for rettsstaten, bør være en vekker for dagens regjering. Nå må regjeringen handle.

Ane Breivik, leder i Unge Venstre

– Det er veldig bekymringsverdig, og det er skuffende at regjeringen er helt handlingslammet i denne saken.

Hadle Rasmus Bjuland, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom

– Det har gått over 2 år uten at regjeringen har gjort noe i Fosen-saken - det er ikke bare uverdig overfor reindriftssamene, det er også farlig for vår felles rettssikkerhet.

Frøya Skjold Sjursæther, politisk nestleder i Grønn Ungdom

Unge Høyre og Senterungdommen har ikke besvart NRKs spørsmål.