En vennegjeng er samlet ved Ginalvárri i Kautokeino.
Samiske gloser om bålfyring blir ramset opp, i takt med bålfyringen.
Ingen i gjengen har tilknytning til bygda, men de har alle ofret noe for å være her.

De flytter for språket

Få steder i Norge kan man snakke samisk med alle man møter. Kautokeino er et slikt sted.

Destinasjonen for dagens tur er Ginalvárri,
3 km utenfor bygda Kautokeino.

Her finner man også Norges beste ørretelv, nevner enkelte i turfølget.

Even Sebastian Skallerud er fra Oslo, men er nå bosatt i Kautokeino.

Han og kona, Inga Marie Nymo Riseth flyttet til Kautokeino for å komme nærmere det samiske språket.

Inga kom inn på samiskkurset på høgskolen i januar, og da kurset var avsluttet, valgte de å bli.

I år var det 72 søkere på nybegynnerkurset ved Samisk høgskole.
Dette er rekordmange.

I oppveksten har Inga måttet kjempe for få lære samisk på skolen. I Kautokeino kan hun høre samisk overalt, ikke bare på skolebenken.

«Jeg blir jo helt suovasbiergu (røykakjøtt) her jeg ligger.»

Inga Marie Nymo Riseth

Begynnerkurset i nordsamisk ved Samisk høgskole har kun 30 plasser.

Lina Maria Karlsen er også en av de heldige som fikk studieplass.

Lina var på 16. plass på ventelisten til samiskkurset. Da hun plutselig rykket frem og fikk studieplass måtte hun ta et valg.

Lina takket ja til studieplass etter 30 minutter. Hun visste ikke hvordan hun skulle løse det praktiske. Så viktig er det for henne å lære språket.
På kort tid pakket Lina ned livet sitt i Oslo.

Litt konkurranse må også til på tur.

En!
Okta!

To!
Guokte!

Tre!
Golbma!

Amina Larsen skal være i Kautokeino i en måned. Hun er jusstudent og er praktikant på Kautokeino-kontoret til Norges institusjon for menneskerettigheter.

Hun har hatt samerett på Universitetet. Hun har valgt Kautokeino som praktikantplass fordi hun vil lære mer.

Even lærer seg også samisk, men har en annen fremgangsmåte enn de andre.

Dehálaš (viktig), váralaš (farlig), ávkkálaš (nyttig)...
For tiden samler Even på ord som slutter på «laš».

«Don leat stuorámus baikabahta»

Even Sebastian Skallerud

«Du er den største bæsjrompa»

Even Sebastian Skallerud

Inga trivdes i Oslo, men savnet er ikke så stort.
Inga hadde aldri flyttet til Kautokeino om hun ikke ønsket seg å lære seg samisk.

Lina skriver logg hver dag på samisk. I dag skal det stå i loggen «Alle var enig om at det var en fin tur».