Svært få har egentlig sett verdens største ugle.
Men hvis du er helt stille, kan du kanskje høre den?

Lyden av ugle

Hubroen er sterkt utrydningstruet. I Norge er det mellom 400 og 600 hubropar igjen.

Derfor er det viktig å kartlegge hvor de hekker.

«Veldig mange vet ikke at det hekker hubro i nærheten. At den store fuglen klarer å leve så skjult, er ganske tøft.»

Bjarne Oddane, naturforvalter i Ecofact

Hubro er øverst i hierarkiet som rovfugl. Den jakter alt den kan drepe.

Med et vingespenn på opp mot 185 centimeter regnes den som verdens største ugle. Den jakter om natten.

Den tar enkelt andre rovfugler som vandrefalk og ravn.

Med kraftige klør og nebb kan den enkelt dele opp byttet og frakte det tilbake til reirplassen.

«Hubroen kan rive en and i to med ett rykk.»

Bjarne Oddane, naturforvalter i Ecofact

På dagtid holder hubroen seg helt i ro. Den er godt kamuflert og kan være vanskelig å få øye på.

Ser du hubroen i bildet?

For den som faktisk har sett hubroen, gjør den inntrykk.

«Til tross for at vi jobber så mye med hubro, så ser vi den veldig sjelden.»

Bjarne Oddane, naturforvalter i Ecofact

Men hvordan finner man en hubro?

Dette verktøyet er en del av løsningen.

Den står ute i naturen og kan gjøre lydopptak i mange uker.

Resultatet av opptakene kan få konsekvenser.

«Funn av hubro kan endre utforming av vindkraftverk, veier og hyttefelt. Samtidig er det en art vi vet lite om.»

Roy Mangersnes, biolog i Ecofact

Til tross for moderne hjelpemidler må det folk ut i felt for å finne reirets nøyaktige plassering.

I flere timer må de sitte helt stille i skumringen og lytte. Og det er ingen garanti for at de finner noe.

«Siden vi startet i 2007, har vi brukt flere tusen timer ute i felt. Det er magisk når vi hører hubro.»

Roy Mangersnes, biolog i Ecofact

«Jeg husker fortsatt første gang jeg så en hubro. Det er veldig spesielt.»

Roy Mangersnes, biolog i Ecofact