Prisene stuper - merkes det?

Mens det meste blir dyrere, faller prisen på trevarer.

«Vi merker at folk holder mer på penga sine nå.»

Kristoffer Hagen, byggeleder Kreativt Bygg

Det bygges fortsatt - men en rekke byggeprosjekter er lagt på is.

Prisene har skutt i været. En enebolig i tre som i januar 2021 kostet 5.000.000 kroner å bygge, kostet 6.112.542,96 kroner i desember 2022.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det betyr at kostnadene har økt med 22,3 prosent de siste to årene.

«Kundene er redde for å bruke penger på materialer og folk når de veit at prisene er så høye. »

«Folk venter på at det skal bli billigere – og i den perioden blir det mye mindre å gjøre for oss.»

«Nå er det en veldig alvorlig situasjon med et betydelig inntektsfall, stopp i aktivitet og dramatisk økning i strømkostnader.»

Heidi Finstad, adm.dir. Treindustrien

Samtidig er noe i ferd med å skje med prisene.

Prisen på trelast ut fra produsentene har falt 42 prosent fra desember 2021 til desember 2022, og er nå tilbake på nivået før koronapandemien, ifølge en undersøkelse fra Treindustrien.

Men hvor mye har butikkene redusert sine priser?

– Prisene på trelast i butikkene har falt mye siden toppen i august 2021. Terrassebord har falt 53 prosent – konstruksjonsvirke har falt over 30 prosent.

Det sier Olav Pekeberg i plankepriser.no. Hans selskap har fulgt nettprisene på byggevarer daglig siden 2020.

Terrassebord er blant varene som har gått mest ned i pris. I august 2021 var medianprisen 42,90 kroner per meter. Nå er den 19,90 kroner, ifølge plankepriser.no.

«Hele bransjen er avhengig av at vi holder hjula gående – for ting må jo bygges.»

«Vi forventer at det at produsentene setter ned prisen til kjedene og husprodusentene så kraftig – også kommer sluttbrukeren til gode.»

«Vi ser en nedgang på mellom 10-20 prosent på mange av trelastproduktene våre. Terrassebord har sunket rundt 40 prosent.»

Espen Braathen, kjededirektør Obs Bygg

«Det er veldig tøff konkurranse. Alle prøver å få tak i kundene som er der. Vi tror at prisene skal mer ned og kanskje nærmer seg det vi så i 2019.»

«Prisene må ned, eller så går det ikke.»

Ole Andre Olsvik, tømrer Kreativt Bygg

Han sørger for at huset de bygger sentralt i Oslo blir godt og varmt, og ler da han hører om kraftig prisfall.

«Ned 40 prosent? Jeg tror det ikke før jeg får se det!»

«Hvis prisene går ned, er det flere kunder som har råd til at vi kan bygge hus for dem. Da får vi mer jobb.»

Kristoffer Hagen, Kreativt Bygg