Hun har ikke solgt et eneste blad på en halvtime.
Men det strålende humøret hennes er umulig å ødelegge. Hun bobler av glede!

Endelig fri

Janne har klart å ta livet tilbake.

Janne Bøhmer Killingstad ( 53) går nedover Carl Johan og selger =Oslo.
Hun trenger ikke heroin lenger.

Etter over 30 år har hun klart å slutte, og nå har hun vært uten heroin i nesten et halvt år. Hun har aldri klart seg uten så lenge før.


Gleden over friheten bobler ut av Janne.

– En kaffe latte, takk!Janne kjenner alle som jobber her.

Vi er på =Kaffe, caféen i Oslo hvor mennesker med rusbakgrunn jobber som baristaer.

Janne forteller hva som gjorde at hun klarte å slutte med heroin nå, etter flere tiår som stoffmisbruker.

Tidspunktet for suksessen hennes er nemlig ikke tilfeldig. Da Eikaklinikken startet opp i november, stod Janne først i køen av rusavhengige.

«Legen min Aina ser mennesket i meg, og hun spør "hva trenger du, Janne, for å ha det bra? Både medisinsk og sånn ellers."»

Avdøde Sverre Eika var "de narkomanes lege".

Han hadde hundrevis av rusavhengige pasienter, og kjempet for å få starte en gatenær klinikk. Men han fikk avslag fra myndighetene.

Da Eika døde av plutselig sykdom i 2021, reagerte Oslos rusmiljø med fortvilelse.

Ville de bli fratatt medisinene de trengte for å leve et mer verdig liv? I begravelsen var kirken full av pasientene hans.

Eika ga bl.a. sterke vanedannende medisiner til rusavhengige, og ble klaget inn til Helsetilsynet flere ganger. Men han mistet aldri autorisasjonen.

Hele miljøet var preget av frykt for overdoser. Mange rusavhengige følte de hadde mistet den eneste legen som hjalp dem.

Men så tok noen initiativ.

«For pasientene er det forskjellen på å være eller ikke være, det å ha verdighet.»

Synne Bernhardt, lege og jurist

Ved hjelp av private penger har Synne og andre frivillige klart å realisere Eikas drøm om en klinikk - bare for rusavhengige.

«Jeg så en NRK-sak om dette, den rørte meg. Når jeg ser at de ikke har et helsetilbud, er det fantastisk for meg å være med å bidra.»

Ketil Skorstad, investor

«Dette er egentlig det offentliges ansvar, men det offentlige kommer ikke til å ta det, tror jeg. Så dette er lett å gå inn og bidra til.»

Johan H. Andresen, investor

«Jeg ble rett og slett shanghaiet av Synne. Vi har lokaler i denne eiendommen og leier ut til billig pris.»

Christian Ringnes, investor

.

«Aina, hun har redda livet våres. Jeg vil dra det så langt.»

Janne Bøhmer Killingstad

Aina og de andre på Eikaklinikken har ca 70 pasienter. De jobber etter en metode som er basert på Sverre Eikas arbeid.

Sverre Eika var omdiskutert og klinikken får ikke statsstøtte. Men for Janne har den fungert godt.

«Klarer du ikke komme deg til klinikken, kommer legen hjem til deg. Ekke det fett, eller?»

Pasientene får individuelt tilpasset behandling, blant annet med medisiner.

De får også tett oppfølging fra lege, sykepleier, samtaleterapeut, vernepeier og tannpleier.

«Uten tillit får vi ikke gjort noe. Hvis du ikke er trygg hos meg og stoler på at jeg ser deg og vil hjelpe.»

Aina Mumbi, lege

Janne har hjerte for alle på gata, og går ikke forbi. Hun bærer alltid med seg motgift mot overdose i veska.

Hun har reddet liv.

Denne mannen var ikke ruset.

«Du mister litt av gleden til livet da, når du ruser deg. Hjernen din er bedøva.»

Nå våkner jeg med gledesbobler i magen.