Dyretragedien i Oslofjorden

Hundrevis av lomvier havner på avveie i Oslofjorden hver høst. Mange sulter i den matfattige fjorden.

De siste ukene har hundrevis av avmagrede og døde lomvier blitt funnet i sjøkanten rundt Oslofjorden.

Mange mener nå at noe burde gjøres.

Lovinda Ødegården er én av dem. Sammen med flere andre har hun startet en gruppechat for å koordinere arbeidet med å hjelpe fuglene i nød.

Chatten plinger i ett sett. Det er flere aksjoner om dagen. Folk ser noe på tur og sier ifra, og så svarer noen og plukker opp fuglen.
Lovinda Ødegarden

Bare den siste uken har hun reist ned til sjøen flere ganger for å lete etter fugler å hjelpe.

Men det er vanskelig å vite hva man skal gjøre når man finner en fugl, forteller hun. Like vanskelig er det å vite hvem man skal kontakte.

Dette er en tragedie som skjer omtrent hvert år. Noen må gjøre noe, og det burde være ikke opp til oss.
Lovinda Ødegården

Lomvien er utrydningstruet i Norge. Ni av ti fugler har forsvunnet fra norske kolonier de siste tredve åra.

– Lomviene som mange finner i Oslofjorden nå er derfor britiske fugler, sier Svein-Håkon Lorentsen, forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning.

Det er myndighetene sitt ansvar å gjøre noe med dette. Men det er veldig lite man kan gjøre. Det skjer jo på grunn av næringsmangel.
Svein-Håkon Lorentsen, forskningssjef NINA

Dette er fugler som er helt hjelpeløse på land. De klarer seg ikke uten at noen hjelper dem tilbake til sjøen.

Men mange fugler er for svake til å finne egen mat.

Bymiljøetaten i Oslo sier folk kan gi utmagrede lomvier litt hvit fisk. Men advarer mot å ta med fuglene hjem.

– Det er stressende for en fugl å bli fanget og holdt i fangenskap, opplyser de.

Personer som finner alkefugler på land i Oslo kan ringe Falck, som Bymiljøetaten har en avtale med. Fuglene blir da frakten til sjøen og sluppet der.
Bymiljøetaten i Oslo

Men for Lovinda og de andre frivillige er dette langt fra nok. Reglene er uklare på hva de bør og ikke bør gjøre, mener de.

De kommer til å fortsette det frivillige arbeidet.

Når dette skjer igjen neste år, må vi være forberedt. Der har myndighetene et ansvar for å organisere noe.