23.12.2014

NRKs nettradio format og kvaliteter

Apple MacBook
  • MP3 finnes i disse tre kvalitetene: 32 kb/s (lav), 96 kb/s (middels), 192 kb/s (høy)
  • AAC finnes i disse to kvalitene: 128 kb/s og 24 kb/s.
  • NRK tilbød nettradiolenker i WMA-format fram til november 2011, men har nå avsluttet dette.
  • Hvis du ikke får nettradioen eller noen av lenkene til å virke kan du gå til våre hjelpesider.