Hopp til innhold
Kronikk

Virkelighetsfjernt om Saudi-Arabia

Det er ikke Norges problem at saudiarabiske kvinner ikke får kjøre bil.

SAUDI-POLITICS-WOMEN-VOTE-RIGHTS SAUDI-POLITICS-WOMEN-VOTE-RIGHTS

Saudiarabiske kvinner venter på sjåførene sine utenfor et kjøpesenter i hovedstaden Riyadh. Bildet er tatt 26 september 2011, dagen etter at kvinner fikk rett til å stemme og stille som kandidater i lokalvalg.

Foto: FAYEZ NURELDINE / Afp

Det er mye diskusjon blant norske politikere om hvorvidt Norge har stemt eller ikke for Saudi-Arabia som medlem i FNs kvinnekommisjon og mange stempler landet «som kanskje er det verste i verden for kvinner». I kraft av min stilling som ambassadør og borger av Saudi-Arabia er det av særdeles viktig at vi korrigerer den til dels misvisende og virkelighetsfjerne beskrivelse av situasjonen for saudiske kvinners rettigheter fra et arabisk og muslimsk perspektiv.

Mannlig verge

Som dere vet, er statsreligionen i Saudi-Arabia islam, og beduinkulturen er fremdeles den rådende. At kvinner underlegges en mannlig verge handler om å skape trygghet for kvinner, snarere enn å frata kvinner deres bevegelsesfrihet og selvstendighet. I Saudi-Arabia kan ikke kvinner kjøre bil, men i stedet har de private sjåfører som kjører dem hvor de vil.

Dette handler om å ta vare på kvinner i et land som preges av en beduinkultur, der de som faller fra tradisjon og kultur blir ansett som «dårlige» mennesker og må straffes av samfunnet. Slik er dessverre tankegangen, og derfor er det behov for lover og regler som bidrar til å skape færre problemer i samfunnet. Vesten overser kulturforskjeller, og retter sin kritikk mot stat snarere enn kultur. Det handler om å forstå at kultur ikke kan endres på kort tid. Det trengs tid, langt tid.

Saudiarabiske kvinner er bortskjemte

I motsetning til hva som er vanlig i norsk kultur, skal ikke saudiarabiske kvinner dele utgifter med mannen. Det er mannen som påtar seg hele det økonomiske ansvaret, selv om kvinnen jobber og tjener like mye som ham.

Saudiarabiske kvinner kan fritt gå ut alene. Saudiske kvinner har også hushjelper, og tanken om at saudiske kvinner er undertrykte og er skapt for å tjene og tilfredsstille mannen er helt feil. Faktisk er det motsatt. Det er mannen som skal betale for mat, drikke, husutgifter, klær, sminke og alt kvinnen har behov for. Selv om kvinnen jobber og tjener penger, kan ikke mannen kreve noe av dem. Det er helt opp til kvinnen hva hun vil bruke pengene til.

At kvinner underlegges en mannlig verge handler om å skape trygghet for kvinner.

Stadig flere kvinner kommer ut i arbeidslivet. For fem år siden var det bare 46 000 kvinner som jobbet i det private næringsliv. I dag er det over 560 000. 23 prosent av arbeidskraften er kvinner. Dette er en sterk økning fra noen år tilbake, og myndighetene har som mål å øke andelen til 30 prosent innen 2030.

30 saudiarabiske kvinner har tatt plass i Saudi-Arabias parlament (Shurarådet). En stor andel av saudiarabiske kvinner er høyere utdannet, og de som jobber får samme lønn som menn.

Kvinner kan også si nei til å gifte seg. I Saudi-Arabia har kvinner rett til å forlate landet for å studere eller jobbe. Flere og flere saudiarabiske kvinner reiser til utlandet og bor helt alene uten verge i flere måneder uten at det får konsekvenser. De sosialiseres, blir kjent med folk og skaffer seg venner av begge kjønn.

Ulike syn på kvinners rettigheter

Som sagt tidligere, preges Saudi-Arabia av religionen islam, i tillegg til en beduinkultur, noe som gjør vestlig innflytelse problematisk. Fra perspektivet til saudiarabiske kvinner, er ikke en vestlige kvinne noe forbilde. I Saudi-Arabias beduinkultur betyr tildekning respekt og verdighet. Det beskytter kvinnen fra onde blikk, og særlig menns lyst og seksuelle fantasi. Et annet trekk ved beduinkulturen at mannen betaler for alt. Å dele utgiftene mellom paret er ikke høflig for en saudiarabisk kvinne.

De som kritiserer behandlingen av kvinner i Saudi-Arabia ser saken fra et vestlig perspektiv. I stor grad er det de vestlig orienterte unge saudiaraberne med utdanning fra utlandet som ønsker endringer, mens majoriteten av saudiarabiske kvinner ikke synes det er behov for stor endring.

Saudiarabiske kvinner kan fritt gå ut alene.

Det kan virke uforståelig at Vesten prøver å kreve noe de fleste i Saudi-Arabia ikke krever. Hvorfor skal man bekjempe for andres rettigheter i et annet land med en annen kultur og religion? Det er jo ikke Norges problem at saudiarabiske kvinner ikke får kjøre bil.

Hvis man i Vesten setter seg inn i den tette relasjonen mellom religion, identitet og kultur i Saudi-Arabia, vil man innse at det vil oppstå samfunnsproblemer dersom kvinner tillates å kjøre bil eller være helt selvstendige. Når man snakker om kvinners rettigheter i kongedømmet Saudi-Arabia, dreier det seg om en kultur hvor det er en rotfestet oppfatning om at mannen er ansvarlig for kvinnen.

Kvinnediskriminering I Norge

I Norge er det en klar indikasjon på at det er langt fram før likelønn mellom menn og kvinner er realisert. Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at menn i snitt tjener 161 400 kroner mer enn kvinner. (Kristin Egge-Hoveid, ansvarlig i SSB for denne statistikkoversikten, mener at det vil skje en utvikling over tid, men det vil ta tid.)

En statistikk fra FNs utviklingsfond (UNDP) viser at kvinner arbeider flere timer per uke enn menn, men tjener langt mindre. Ifølge VG, som har fått tallene fra Skattedirektoratet, lever over 817 personer i Norge på hemmelig adresse av frykt for å bli alvorlig skadet eller drept av mannlige familiemedlemmer. De lever på såkalt kode 6, som innebærer at deres identitet er fullstendig slettet fra alle registre.

Det vil oppstå samfunnsproblemer dersom kvinner tillates å kjøre bil eller være helt selvstendige.

Der finnes ikke et land i verden der kvinner ikke er utsatt for diskriminering på grunn av sitt kjønn. Ifølge en studie fra Verdensbanken utgjør vold mot kvinner i aldersgruppen mellom 15 til 44 år en global helsetrussel på linje med sykdommer som AIDS og kreft.

Statistikkene viser tydelig at sammenhengen mellom kjønn, diskriminering og brudd på sosiale, politiske, sivile, kulturelle og økonomiske rettigheter er overveldende og universell. Enkelte norske politikere har en tendens til å være så opptatt av sin egen ytringsfrihet at de glemmer å lytte til dem de kritiserer.

All folkeskikk legges til side når de publiserer egne eller andre ytringer.

Mitt råd til norske politikere er at bør besøke mitt land, for å se hvor bra vi har det. De bør vise mer respekt for dem de kritiserer.

Kanskje bør de også fokusere på utfordringene i Norge, istedenfor i Saudi-Arabia.

Følg debatten: Twitter og Facebook