Replikk

Vinmonopolet burde overta taxfree

Overtar Vinmonopolet taxfreesalget, beholder vi pengene i Norge som kan brukes til samfunnsnyttige formål.

Oslo Lufthavn har åpnet ny taxfree-butikk for ankommende på flyplassen.

Mye av leserinnlegget til Einan går ut på å forsvare taxfree-ordningen i sin helhet. Jeg kan berolige ham med at poenget ikke er å avvikle ordningen, men la Vinmonopolet stå for driften, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vegard Einan, nestleder i Parat, går i en Ytring til angrep på Senterpartiet og forslaget om å la Vinmonopolet overta drift av taxfreesalget på Avinors flyplasser. Han er skremt over at Senterpartiet står bak et slikt forslag, og hevder at forslaget aller mest truer flyplasser i nettopp distrikts-Norge. Jeg vil berolige Einan med at Senterpartiet aldri ville ha fremmet et forslag som ville true flyplasser i Distrikts-Norge.

Samme tilbudet

Mye av leserinnlegget til Einan går ut på å forsvare taxfree-ordningen som sådan. Det er mange som setter spørsmålstegn ved at vi i rike Norge må finansiere viktig samfunnsinfrastruktur og drift av småflyplasser ved å selge billig alkohol og tobakk til utenlandsreisende. Men forslaget til Senterpartiet går likevel ikke ut på å avvikle denne ordningen. Forslaget vårt handler om å la Vinmonopolet stå for driften.

Vinmonopolet kan tilby minst like gode handleopplevelser.

Ifølge Vinmonopolet selv og en utredning til Stortinget som regjeringen fremmet i statsbudsjettet for 2017, er det ingen praktiske, EØS-rettslige eller økonomiske forhold som tilsier at Vinmonopolet ikke kan overta taxfreesalget av alkohol, både ved avgang og ankomst. Vinmonopolet sier at de skal kunne tilby minst like gode handleopplevelser på flyplassene som dagens butikker tilbyr. De skal kunne ha samme åpningstider, tilsvarende prisnivå og felles kasse for ulike produkter.

Vil styrke Vinmonopolets rolle

Parat og Einan mener at dette betyr milliardtap i leieinntekter til Avinor og staten, og at fremtidens lufthavnstruktur vil bli avhengig av årlige budsjettkamper på Stortinget. Dette er argumentasjon som ikke holder. Hadde man foreslått å avvikle taxfree-ordningen hadde Parat hatt rett i sin argumentasjon. Men det er ikke det forslaget vårt omhandler. Vinmonopolet vurderer dagens leiekontrakter slik at dersom Vinmonopolet fra 2022 får overta med samme betingelser, kan statens inntekter opprettholdes eller økes slik at finansiering av regionale lufthavner sikres.

Mye av overskuddet fra taxfreesalget havner i dag hos tysk storkapital.

Faktum er at Vinmonopolet i dag er under sterkt press av taxfreesalget. Det kommer til dels av flere utenlandsreisende, men også av en politisk bestemt utviding av taxfreekvotene for alkohol. Vinmonopolet har i dag unntak fra EU-regelverket om fri konkurranse. Men det er problematisk etter EØS-retten dersom taxfreesalget fortsetter å utgjøre en økende andel av den totale alkoholomsetningen i Norge. Senterpartiet vil styrke Vinmonopolets stilling, fordi det i dag har en viktig samfunnsrolle i Norge og er et av de aller viktigste alkoholpolitiske virkemidlene vi har.

Overskudd forblir i Norge

I dag er det selskapet Travel Retail Norge som har avtale med Avinor om taxfreesalget. Aksjeselskapet eies av Norse-Trade AS og det tyske familieselskapet Gebr. Heinemann. Mye av overskuddet fra taxfreesalget havner i dag altså hos tysk storkapital. Om Vinmonopolet overtar salget, beholder vi pengene i Norge og overskuddet kan brukes til samfunnsnyttige formål. Til å drifte småflyplasser som tidligere, og til å styrke Vinmonopolordningen.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter