Kronikk

Ville du gått på ski her?

I Finnmark er skiløperne borte, og det er lukten av totaktsolje som gir påskestemning. Snart kan vi få det sånn i hele landet.

Snøskuter

Enkel matematikk forteller oss at trykket på den sørnorske fjellheimen kan bli voldsomt dersom regjeringen åpner for skuterkjøring, skriver Harald Dag Jølle.

Foto: Reidar Gregersen

Regjeringa har lagt fram forslag til ny lov om motorferdsel i utmark og hevder skuterkulturen kan finne sin naturlige plass i fjellheimen. Lokaldemokratiet vil visstnok sørge for det. Men regjeringa ønsker ikke å diskutere hva 30 års erfaring med skuterkjøring har betydd for naturbruken i Finnmark.

LES OGSÅ SVAR: «Jeg har aldri problemer med å finne stillhet»

Søring som ikke forstår

I det motoriserte Finnmark er det langt mellom skiløperne i fjellet. Skutertur er en del av kulturen, påstår finnmarkingen. Lukta av totaktsolje gir påskestemning. Skal du gjøre deg upopulær i Finnmark, skal du argumentere mot skuterkjøring; påstå at det er skadelig for naturen, dårlig for folkehelsa – og at motorkjøretøy ikke hører hjemme i utmark.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Twitter.

Finnmarkingen hører ikke på det øret. Han avviser deg som en søring som ikke forstår kulturen. Han driver friluftsliv godt som noen, hevder han høylytt, samtidig som han gjør det tydelig at du må holde kjeft så lenge sørlendingene kjører båt i skjærgården. Dessuten kan du gå på ski utenfor løypene om du har problemer med eksosen.

Han driver friluftsliv godt som noen, hevder han høylytt, samtidig som han gjør det tydelig at du må holde kjeft så lenge sørlendingene kjører båt i skjærgården.

Harald Dag Jølle

Sundtoft til Finnmark

Jeg tror ikke finnmarkingen er spesielt disponert for motorer. Men unntakene Nord-Troms og Finnmark har hatt i motorferdselsloven, har gjort noe med måten de bruker naturen på. Når regjeringa nå har kommet med forslag om en betydelig lemping av reglene også for resten av landet, burde sørlendingen Tine Sundtoft først tatt seg en tur til Finnmark.

Hun kunne prøvd å gå en fjelltur på en populær utfartsdag og kjent på følelsen av å være skiløper på en motorveg. Hun kunne tatt en tur lang inn på fjellet og sett hvordan ungdommene kjører fra teltleir til teltleir, mil etter mil, fra fest til fest. Hun kunne satt seg ned og studert kartet over skuterløypene. I Porsanger er det 600 kilometer, strekningen Trondheim–Fredrikstad, innenfor én kommune. I hele Finnmark er det 5 600 km åpne løyper, i tillegg til 2 500 km såkalte dispensasjonsløyper. Det er til sammen like langt som å følge landeveiene fra Nordkapp til Karachi i Pakistan!

Hun kunne spurt seg hvorfor det har blitt slik, hvordan skuterspørsmålet har preget lokaldemokratiet, og hvor mange nominasjonsprosesser til kommunestyrene som har vært påvirket av motorinteressene.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Skuter på hengeren

Denne skuterkampen handler ikke om Finnmark. Finnmarkingene vil ikke merke store forskjeller med lovforslaget til Sundtoft, men i resten av landet burde vi få angst i blikket når vi ser på forholdene i vårt nordligste fylke. Ikke først og fremst fordi det er så ille der, men fordi enkel matematikk forteller oss at trykket på den sørnorske fjellheimen kan bli voldsomt.

Tine Sundtoft kunne prøvd å gå en fjelltur på en populær utfartsdag og kjent på følelsen av å være skiløper på en motorveg.

Harald Dag Jølle

I Finnmark bor det 75 000 personer, fordelt på et område som i en sørnorsk målestokk er veldig, veldig stort. Det er like langt fra øst til vest i Finnmark som fra Bergen til Kongsvinger. Og avstanden mellom Honningsvåg og finskegrensa er som fra Haukeli til Åndalsnes. Det vil i praksis si at flere millioner sørnorskinger har tilgang på fjellområder på samme størrelse som noen titalls tusen finnmarkinger boltrer seg på.

Det er naivt å tro at skuterkjøring bare vil bli et lokalt fenomen, hvor regjeringa gir kommunene rett til å la bygdeungdommen få en vinterhobby. Hvem har sagt at ikke motorinteressen er stor i alle byene som tross alt har kort vei til fjellet? Hva skjer når drammenserne, kristiansanderne og bergenserne laster skuteren på hengeren og kjører til fjells?

Se til Finnmark!

Tromsø, en by som ligger omtrent like langt fra ei skuterløype som Oslo ligger fra Norefjell, har 2500 registrerte snøskutere. Det gir en skutertetthet på 3,5 prosent. Prøv regnestykket på de folketette områdene på Østlandet, som snart vil få såkalte rekreasjonsløyper i relativ nærhet. Du vil få et skremmende bilde av hva som nå er i ferd med å skje med fjellheimen vår.

Men dette regnestykket har ikke regjeringa tatt seg tid til å løse. I sin iver etter å få liberalisert Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, har de hoppet over alle normale konsekvensutredninger. Jeg håper stortingspolitikerne, som nå behandler loven, ser til Finnmark før det er for seint!