Kronikk

Vi vil ha folkeavstemning om EØS-avtalen!

EØS-avtalen har ikke den legitimiteten man forventer i et demokrati. Senterungdommen frykter ikke folkets mening – vi vil ha folkeavstemning om EØS-avtalen!

EU-OECD-ECONOMY-FILES
Foto: PHILIPPE HUGUEN / Afp

Senterungdommen vedtok enstemmig på sitt landsmøte at vi ønsker en folkeavstemning om EØS-avtalen. Denne debatten ønsker nå Senterungdommen å løfte på landsmøtet til vårt moderparti som går av stabelen første helgen i april.
Vi forstår at en folkeavstemning ikke kan gjennomføres i morgen. Men vi mener det er viktig å ta et standpunkt til at vi faktisk ønsker å la folket bestemme et så stort spørsmål som medlemskapet vårt i EØS er, og ikke minst har blitt. Ved å løfte frem et krav om folkeavstemning håper Senterungdommen å skape en debatt i Norge om vi faktisk er best tjent med et medlemskap i EØS.

Nå som alternativutredningen har kommet, opplever Senterungdommen at et flertall av partiene på Stortinget legger energi i å dempe debatten heller enn å diskutere det som kommer frem. Vi mener dette skjer fordi de frykter hva det norske folk kan bestemme gjennom en demokratisk folkeavstemming. Vi frykter ikke folkets mening, og vil derfor ha folkeavstemning om EØS-avtalen.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Realistiske alternativer

Vi er enig i at samarbeid med EU er viktig for norsk eksport av varer, men det regulerende byråkratiske systemet som EØS-samarbeidet fører med seg trenger vi ikke. Norge vil helt klart få solgt varene sine til EU også uten EØS, ved å ha en frihandelsavtale slik vi hadde før EØS. Vi mener Norge må slutte å være en mindreverdig part i samarbeid med EU, og heller ha en avtale hvor vi selv bestemmer og tar initiativ til lovene innad i Norge!

Norge må slutte å være en mindreverdig part i samarbeid med EU, og heller ha en avtale hvor vi selv bestemmer!

Sandra Borch, leder i Senterungdommen

Det aller viktigste argumentet for å si opp EØS-avtalen er den overstyringen denne medfører i lokalsamfunnet. Vi får tredd ned over oss mange ulike lover og regler, og ikke minst håpløse byråkratiske systemer som er med på å svekke folkestyret. Europautredningen sier følgende om EØS-avtalens demokratiske svakheter: «EØS har etter hvert vist seg å bli en mye mer omfattende og forpliktende avtale enn opprinnelig antatt, og det kan diskuteres hvor mye lenger Stortingets samtykke fra 1992 kan gi politisk legitimitet.» Det viser at avtalen vi har i dag ikke har den legitimiteten i folket som kjennetegner et sterkt demokrati.

Fra EU-tilhengerne i Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet hevdes det at vi ikke har noe realistisk alternativ til EØS-avtalen. Dette er helt feil. Da Norge inngikk EØS-avtalen i 1992 hadde vi hatt en frihandelsavtale med EU i 19 år. Norge kan si opp EØS-avtalen med ett års varsel og gå tilbake til den gamle frihandelsavtalen med de modifiseringer som WTO-avtalen har medført. Det er også et viktig poeng at WTO-regelverket binder alle land som er medlemmer av WTO og sikrer at viktige deler av handelsavtalen fra 1973 vil bestå selv om EU skulle true med å si opp handelsavtalen med Norge.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Truer velferdsstaten

I tillegg til å svekke folkestyret i Norge, truer EØS-avtalen den norske velferdsstaten i stadig større grad. Forutsetningene for at EUs prinsipp om fri flyt av arbeidskraft skulle fungere var at man oppnådde et noenlunde likt lønns- og velferdsnivå i Europa. Disse målene er det åpenbart at man ikke har klart å nå i EU, og utviklingen har tvert i mot gått i motsatt retning. De store lønnsforskjellene i Europa får store konsekvenser for det norske arbeidsmarkedet. Fri flyt av arbeidskraft innen det europeiske markedet har ført til både mer sosial dumping og et økende svart arbeidsmarked i Norge.

Senterungdommen ønsker en reell debatt om EØS-avtalen, en debatt vi mener Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet prøver å skyve unna.

Sandra Borch, leder i Senterungdommen

Samtidig fører eksport av norske velferdsytelser til akselererende utgifter for velferdsstaten. Problemene Norge møter som følge av EUs fri flyt av arbeidskraft, og de påfølgende konsekvensene med sosial dumping, svart arbeid og eksport av norske velferdskroner, er for store til at de største partiene i Norge kan fortsette å ignorere dem.

Senterungdommen ønsker en reell debatt om EØS-avtalen, en debatt vi mener Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet prøver å skyve unna. Derfor vil vi la folket bestemme om vi skal være en del av EØS-avtalen eller om vi skal inngå en annen avtale som ivaretar norsk eksport og import av varer og tjenester. Senterungdommen krever derfor nå en folkeavstemning om vi skal være med i EØS-avtalen eller ikke.