Replikk

Vi trenger politikere som samler

«Det er feil at jeg forsøker å skape frykt i innvandringsdebatten», skriver Sylvi Listhaug i en kronikk som ikke er egnet til noe annet enn nettopp å skape frykt.

Trine Skei Grande

'Venstre vil ikke gå med på en politikk som svekker menneskers mulighet til å bli integrert, lære språket i sitt nye hjemland og skaffe seg en jobb', skriver Trine Skei Grande.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Venstres stortingsgruppe besluttet onsdag å gå mot Listhaugs pakke med innstramningsforslag, som har vært på høring siden slutten av desember. Når høringsfristen gikk ut, var det klart at en lang rekke faginstanser, inkludert regjeringens egne etater og direktorater, er sterkt kritisk til både det faglige grunnlaget for forslagene, og konsekvensene de vil ha for integreringen i Norge. Flere påpeker også at forslagene kan gå på tvers av Norges internasjonale forpliktelser.

Listhaug hevder at forslagene er basert på asylforliket som ble inngått mellom Ap, Høyre, Frp, KrF, Senterpartiet og Venstre på Stortinget. Sannheten er at forslaget går mye lenger enn den enigheten de seks største partiene på Stortinget har kommet frem til. Særlig punktene om familiegjenforening, strengere beviskrav for asylsøknader, begrenset visumfrihet, fjerning av barnesensitiv vurdering, fjerningen av rimelighetskravet for å sende noen tilbake til internflukt og åpningen for at politiet kan bortvise asylsøkere på grensa, er svært problematiske.

Det er synd at Listhaug forvalter den tilliten et samlet Storting har gitt regjeringen på en så dårlig måte.

Bryter med asylforliket

For Venstre er det en klar forutsetning at Norges asyl- og innvandringspolitikk skal ivareta rettssikkerheten til mennesker på flukt, og at våre internasjonale forpliktelser skal følges. Vi er enig i at det er behov for innstramninger, men høringsuttalelsene til Listhaugs innstramningsforslag viser at denne forutsetningen er brutt fra regjeringens side. Derfor har Venstre gitt klar beskjed om at forslagene ikke er i tråd med asylforliket, og at regjeringen må begynne dette arbeidet på nytt.

Sylvi Listhaug

'Forslagene Listhaug sendte på høring er altfor dårlig utredet. Mange av dem er også helt på grensen av hva flyktningkonvensjonen, den europeiske menneskerettskonvensjonen og andre internasjonale avtaler åpner for', skriver Trine Skei Grande.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det er synd at Listhaug forvalter den tilliten et samlet Storting har gitt regjeringen på en så dårlig måte. Stortinget har vært tydelig på at det er behov for en mer restriktiv linje i asylpolitikken, men den må fremdeles være human. Forslagene Listhaug sendte på høring er altfor dårlig utredet. Mange av dem er også helt på grensen av hva flyktningkonvensjonen, den europeiske menneskerettskonvensjonen og andre internasjonale avtaler åpner for. I tillegg er helheten i forslaget så inngripende at det vil ha dramatisk negative konsekvenser for integreringen i landet. Det er ikke bare Venstres vurdering, men kommer også klart frem i høringsuttalelser fra en rekke forskjellige aktører, blant annet Utlendingsnemnda (UNE), Redd Barna, Utlendingsdirektoratet (UDI), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), NOAS, Røde Kors, Redd Barna, Amnesty og fredsforskningsinstituttet PRIO.

Dersom vi ikke lykkes i å integrere mennesker som får innvilget sin asylsøknad, slik at de kan skape seg nye liv som aktive samfunnsborgere i sitt nye hjemland, vil vi ikke klare å håndtere den situasjonen Europa opplever som følge av krigen i Syria, og andre voldelige konflikter i verden. Venstre vil ikke gå med på en politikk som svekker menneskers mulighet til å bli integrert, lære språket i sitt nye hjemland og skaffe seg en jobb.

Dårlig lederskap

I tillegg til å ha sendt et dårlig utredet og svært inngripende forslag på høring, har Sylvi Listhaug brukt mye tid og krefter på å skape alarmerende overskrifter i media. Det er dårlig lederskap når den ansvarlige statsråden velger å nøre opp under den uroen mange føler i den krevende situasjonen vi står i. Politikere har et svært viktig ansvar når landet opplever utfordringer. Oppgaven må være å finne løsninger som folk har tiltro til, ikke fortelle hele verden at alle som ikke er redde for fremtiden er løgnere.

Det er dårlig lederskap når den ansvarlige statsråden velger å nøre opp under den uroen mange føler i den krevende situasjonen vi står i.

Ledende politikere skal ikke frykte fremtiden, og i hvert fall ikke bidra til at folks uro over en ustabil verdenssituasjon forsterkes. Vi skal bidra til å bygge opp under de mulighetene som finnes i en krevende situasjon – det er å utvise lederskap. Sylvi Listhaugs splitt og hersk-taktikk er ikke et godt bidrag i denne situasjonen.

Vi må finne løsninger

Venstre står bak avtalene og forlikene vi har inngått på Stortinget, og med regjeringen, om asyl- og innvandringspolitikken. I disse avtalene og forlikene har regjeringen handlingsrommet den trenger for å føre en rettferdig politikk som ivaretar asylinstituttet for fremtiden, og sikrer at systemene vi har ikke bryter sammen. Det viktigste Norge kan gjøre er å bidra til en felleseuropeisk løsning, som beskytter mennesker på flukt, og opprettholder våre velferdssamfunn og våre verdier. Listhaugs strategi har vært å skyve problemene over på våre naboland, samt skape mest mulig støy og rabalder på hjemmebane. Jeg håper hun nå har skjønt at det må hun slutte med.

FØLG DEBATTEN: Twitter og Facebook

Venstre vil være med å ta ansvar for å løse de utfordringene vi har. Det kommer vi til å fortsette å bidra konstruktivt til. Det er en styrke for norsk politikk at vi klarer å finne felles løsninger på krevende utfordringer. Frps og Listhaugs markeringsbehov må ikke få ødelegge for at vi også fremover skal finne samlende, konstruktive og rettferdige løsninger.

Norge skal ha en asylpolitikk som er rettferdig, human og rettssikker. Det vil Venstre sørge for – på Stortinget og i vårt samarbeid med regjeringen. Alt annet vil være en fallitterklæring for Norge som humanitær stormakt, og som et rikt land i en verden full av krig, nød og elendighet.