Hopp til innhold
Kommentar

Vi tar det vi får

STORTINGET: Veien ut er lang og krevende. Vi skal fortsatt stå sammen. Regjeringen må håpe legitimiteten holder hele veien.

sergse

De som hadde håpet på store, konkrete nyheter i dag ble kanskje skuffet, skriver Lars Nehru Sand.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Vi er i den 13. måneden. Pandemien har trettet oss lenge. Oppsummert så langt: Uforutsigbart, krevende, langtekkelig.

Regjeringen presenterte i dag fire steg ut av uføret.

For dem som håpet på å kunne leve som normalt i sommer, må planen ha fortonet seg som nettopp uforutsigbart, krevende og langtekkelig.

Regjeringen sier samtidig at vi fortsatt skal stå i pandemien sammen, slik vi har gjort til nå. Til nå har det vært nærmest en selvfølge og enkelt å kommunisere. Når stadig flere står med et stikk i armen og vaksinepass i hånden, er det kanskje vanskeligere å nekte dem et friere liv både i Norge og hvis de drar på sommerferie til et varmere land.

j3M6H8Pi0ec

Det uforutsigbare med gjenåpningsplanen Erna Solberg presenterte onsdag er ikke mangelen på datoer. Det er at det er umulig å si hvem den vil gjelde for når.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Kritiserte sprik

Som ventet la ikke regjeringen opp til en datofestet plan. Det er smittetrykk, testkapasitet, sengekapasitet og vaksinegrad som skal ta oss fra trinn 1 og oppover på stigen.

Områdene med høyt smittetrykk vil trolig se langt etter de mest optimistiske scenarioene for gjenåpning før sommeren.

Så dynamisk må kanskje planen være for å ha noe for seg.

Det er forståelig, men «vanskelig å forholde seg til for dem som trenger noe konkret», slik blant andre Senterpartiets Marit Arnstad kunne tolkes i Stortinget i dag.

Noen konkrete parameter som smittetall, tall på innlagte, R-tall, vaksinerte over 50 eller 45, som andre land eller helsemyndigheter har nevnt, har vi ikke å forholde oss til.

Flere partier, deriblant Høyres egen leder av stortingsgruppen, kritiserte de ulike signalene fra helsemyndighetene de siste dagene. 200 smittede? 200 innlagte? R-tall under 1? Alle tall og signaler er en nyttig innføring i hvordan fagfolkene tenker, men blir raskt til falske forhåpninger om at dette skal det styres etter.

Debatt i Stortinget

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland tok opp de ulike signalene fra talerstolen onsdag

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det skapes forvirring gjennom uttalelser som spriker i alle retninger i alle kanaler, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland fra Stortingets talerstol.

Det er riktig at åpenheten fra forvaltningen er et gode, men myndighetene må også forstå at så konkret informasjon er egnet til forvirring i et fra før uoversiktlig landskap.

Langtekkelig

Når ordene åpning og mai sies i samme setning, er det lett å spre falske forhåpninger.

Sannheten er at full, normal bevegelsesfrihet ligger mange uker frem i tid.

Store arrangementer, klemmer og utenlandsturer kan fort ligge lenger frem i tid enn ordet «gjenåpning» gir inntrykk av.

Det må gå tre uker mellom hver kontrollerte gjenåpningssteg. Det er fornuftig, men viser også at veien ut av dette vil ta tid.

På stedene med høyt smittetrykk, vil strenge lokale tiltakene trumfe en nasjonal oppmykning. Oslo og store deler av østlandsområdet vil fortsatt være «et annet sted» enn resten av landet, når det kommer til smitteverntiltak. Bor du i denne delen av landet, må du forberede deg på en mer langsom gjenåpning.

Fortsatt fellesskap

Vi er alle i samme båt, helt til vi skal gå av. Da må det skje i en viss rekkefølge og køordning.

Man kunne argumentert for å gi vaksinerte mindre ulempe enn uvaksinerte. Enkelte steder snakker man om å la vaksinepasset gi deg tilgang til frisør, restaurant eller konserter og grensepasseringer. Argumentet mot dette har vært å lage A og B-lag av befolkningen, som da vil få svært ulike konsekvenser av pandemien.

Vaksinefordelen regjeringen legger opp til synes ikke å bli større enn at man kanskje slipper hjemmekontor, flere på hjemmebesøk og mildere karanteneregler.

Regjeringen vil komme tilbake til nye råd for ferdigvaksinerte. Hvordan disse prioriteringene skal skje, er egnet til en mer politisert debatt enn vi til nå har hatt.

De som hadde håpet på store, konkrete nyheter i dag ble kanskje skuffet.

Regjeringens plan tar hensyn til alle usikkerhetene som er. Den skalerer oppmykningen av tiltakene trinnvis og over tid. Den kan tilpasses situasjonen. Alt dette er bra, men viser også at dette vil kreve mye av befolkningen også denne våren og sommeren.

En pils til maten før klokken 22 med en meters avstand, er da også noe.

Vi tar det vi får, slik ståa er nå.