Replikk

Vi skal kunne se ansiktet til hverandre

6-åringer skal ikke møte en lærer som dekker til ansiktet sitt. Derfor trenger vi et forbud mot nikab i skolen.

Nikab

DEKKER ANSIKTET: Regjeringen vil forby plagg som dekker til ansiktet, som nikab, finlandshetter og masker, i barnehager og på skoler. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vi har sendt på høring et forslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Forbudet skal gjelde både for elever og for ansatte. Vi ønsker ikke bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler, eller på høyskoler og universiteter.

Kan hindre trivsel

Norge er et åpent samfunn der alle bør kunne se ansiktene til hverandre. Det er særlig viktig i barnehager og utdanningsinstitusjoner, våre viktigste felles møteplasser. Ansiktsdekkende plagg kan stå i veien for kommunikasjonen mellom oss, og dermed hindre at barnehagebarn, elever og studenter lærer og trives.

Anne Birgitte Nilsen viser på NRK Ytring til forskning som konkluderer med at ansiktsdekkende plagg i noen situasjoner ikke står i veien for kommunikasjon. Hun skriver blant annet at slike plagg ikke påvirker vår evne til å vurdere om en person lyver eller ikke.

Hva møter førsteklassingene

Jeg har ikke lest de studiene Nilsen viser til. Men jeg vil mene at vi trenger grundigere forskning for å konkludere, som Nilsen gjør, med at ansiktsdekkende plagg ikke hindrer kommunikasjonen. Og særlig i barnehagen, skolen, på universiteter og høyskoler.

Hva har det for eksempel å si for en 6-årings læring og trivsel å møte en lærer som dekker til ansiktet?

Vårt forslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg er imidlertid også basert på verdier. Vi vil at det norske samfunnet fortsatt skal være åpent. At jenter og gutter, kvinner og menn skal kunne se ansiktet til hverandre og delta på likefot på fellesarenaene våre.

Det er grunnen til at vi trenger et forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og på utdanningsinstitusjoner.