Replikk

Vi har ikke glemt jod – tvert imot!

Jodkilder i mat

SUNN HVERDAGSMAT: Mye av den vanligste norske maten er gode kilder til jod. Det er også mange tiltak i gang for å øke inntaket av jod, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Melk.no

Øygunn Leite Kallevik tar opp en viktig problemstilling i sitt innlegg «Det gløymde stoffet» på Ytring 28. februar. Vi i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er glade for at flere er opptatt av jod, nettopp fordi nyere forskning viser at jodinntaket hos deler av den norske befolkningen er så urovekkende lavt at behovet for tiltak er akutt.

Som Kallevik påpeker ga Nasjonalt råd for ernæring ut rapporten «Risiko for jodmangel i Norge» i 2016, og hun spør hvorfor ikke noe har skjedd på snart to år.

Poenget er at så å si alle tiltakene som rådet foreslår er fulgt opp eller gjennomført.

Arbeidet er i gang

Det hele begynte med at rapporten ble presentert på et fagseminar om jod for fagfolk og helsepersonell i regi av Opplysningskontoret for Meieriprodukter.

Så å si alle tiltakene som rådet foreslår er fulgt opp eller gjennomført.

Dette er forslagene til tiltak fra Nasjonalt råd for ernæring – og status:

Tilsetning av jod til alt salt eller til salt for bruk i enkelte matvaregrupper (f.eks. brød): Vitenskapskomiteen for mat og miljø skal gjøre en nytte- og risikovurdering om jodberikning med hovedvekt på tilsetning av jod til salt. Tidsrammen er satt til første halvår 2019.

Anbefale mengde for daglig inntak av melk/surmelk/yoghurt og fremme mager fisk som jodkilde: I november 2017 ble kostrådet om meieriprodukter konkretisert: «Med et daglig inntak av magre meieriprodukter menes tre porsjoner. For å dekke jodinntaket bør minst to av disse være melk, syrnet melk eller yoghurt.» Dette er et budskap Melk.no har formidlet i lang tid via «3 om dagen» og noe vi vil fortsette med. Norges sjømatråd setter i gang kampanje for å fremme inntak av fisk i mars.

Personer med lavt inntak av melk bør anbefales kosttilskudd med jod: Grunnen til dette er at mer enn 60 prosent av inntaket av kalsium og jod i kosten kommer fra melk og meieriprodukter.

Følge befolkningens jodstatus over tid ved å beregne jodinntak fra kostholdet og analysere jodinnhold i matvarer: Universitetet i Oslo er i ferd med å avslutte et prosjekt for å oppdatere verdier på jod i matvarer, som skal inkluderes i kommende oppdatering av matvaretabellen. Innholdet av jod i melk har variert noe over tid, men melk har hele tiden vært en god kilde til jod.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å nå viktige målgrupper.

Flere må snakke om jod

Etter fagseminaret i juni 2016 har vi i Melk.no drevet et omfattende arbeid for å spre budskapet om viktigheten av jod. Vi har arrangert fagmøter, hatt mange oppslag i fortjente medier, publisert fagartikler rettet mot fagpersonell og spredte informasjonen i betalte kanaler, for å nevne noe.

Effekten av arbeidet har vært tydelig. Andelen som er enige i utsagnet «Melk er viktig for å få i seg nok jod» økte fra 18 % i måling som ble gjennomført høsten 2015 til 34 % i måling som ble gjennomført i etterkant av lanseringen av jodrapporten.

Effekten av arbeidet har vært tydelig.

Det er svært sjelden at man ser så store endringer over såpass kort tid, men det gjenstår fortsatt mye arbeid for å nå viktige målgrupper som helsepersonell, gravide og ammende.

Vi vil gjerne invitere myndigheter, ernæringsrådgivere og helsepersonell med inn i det viktige folkehelsearbeidet som det å formidle budskapet om jod er.

Følg NRK Debatt på Facebook