Kronikk

Vi forstår at de etterlatte ønsker svar

Vi vil følge opp alle involverte. Om det fremkommer grunnlag for beklagelse, vil vi gi det.

Hva visste hjemmefronten? Av Marte Michelet

OMSTRIDT: Boka til Marte Michelet har skapt sterke reaksjoner.

I går ble vi via NRK gjort kjent med at de etterlatte vurderer søksmål mot Gyldendal Norsk Forlag og Marte Michelet, på bakgrunn av boken Hva visste hjemmefronten.

Både forfatter og forlag er nå i prosess med å gå grundig gjennom de nye funnene som har kommet frem gjennom boken Ein rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten.

Vi har stor forståelse for at de etterlatte og offentlighet ønsker svar. Samtidig er vi midt i et omfattende arbeid som tar tid. For Gyldendal blir det i denne vanskelige avveiningen viktigst å prioritere den grundige prosessen – som vi tror tjener alle på sikt.

Andreas Slettholm skrev om saken i en kommentar i Aftenposten i dag, og bemerket at «Uansett hvem man heier på, bør man i hvert fall glede seg over formen. Bokkamp er samfunnsdebatt på høyt nivå

Historieskriving er et komplekst fag, der det ofte vil være uenighet om perspektiv, fortolkning og utvalg av kilder.

Selv om dette er en opprivende debatt, så har han et godt poeng. Det handler om bøker og materiale det har tatt år å skrive, og i tillegg handler det om et så vanskelig tema som forståelsen av Norges krigshistorie. Historieskriving er et komplekst fag, der det ofte vil være uenighet om perspektiv, fortolkning og utvalg av kilder.

Det tar tid å gå gjennom kilder og vurderinger i begge bøkene, og vi ville ikke vært vårt ansvar bevisst dersom vi forhastet oss i dette arbeidet.

Det vil naturligvis ikke være vår rolle som forlag å konkludere i denne saken.

Det vil naturligvis ikke være vår rolle som forlag å konkludere i denne saken. Det skal både forskes og diskuteres videre – mange spørsmål er fortsatt ubesvarte.

Men: Gyldendal skal gjøre hva vi kan som forlag for at den offentlige debatten har så høy kvalitet og er så faktabasert som mulig – i tillegg er det også vårt ansvar at den er så mangfoldig som mulig.

Vi har over lengre tid vært i kontakt med de etterlatte om boken.

Vi har over lengre tid vært i kontakt med de etterlatte om boken, og har besvart deres innvendinger, og også rettet opp i det nye opplaget av boken på grunnlag av innspill fra dem.

For eksempel er setningen som ble opplest på NRK Dagsrevyen i går, tatt bort i den siste utgaven av boken som ble utgitt tidligere i høst. Dersom gjennomgangen vi nå er i gang med skulle avdekke nye elementer som må rettes opp, skal vi gjøre det.

Vi vil også følge opp alle involverte – og om det fremkommer grunnlag for beklagelse, vil vi gi det. Vi etterstreber å være grundige, etterrettelige og imøtekommende. Det er helt avgjørende for tilliten til oss som utgiver.