NRK Meny
Kronikk

Vi er kommet for å bli

I Sverigedemokraterna ser vi etter inspirasjon i den norske innvandringspolitikken.

Jimmie Åkesson i Riksdagen

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson på sin plass i den svenske Riksdagen, landets lovgivende forsamling.

Foto: Pontus Lundahl / NTB scanpix

Björn Söder er gjest i kveldens Debatten på NRK 1 som du kan se live her fra klokken 21:30.

Valget i Sverige innebar en voldsom framgang for Sverigedemokraterna. Med nesten 13 prosent av velgerne og som landets nå tredje største parti, har vi etablert oss som en betydningsfull tredje blokk innen svensk politikk. Ingenting tyder på at dette er en tilfeldighet.

Sveriges Televisions valgdagsundersøkelse, Valu, gir et tydelig bilde av at Sverigedemokraternas velgere prioriterer de samme spørsmål som vi i partiet gjør. Når velgerne våre får rangere de viktigste spørsmålene bak partivalgene deres, peker man ut flyktningpolitikk, kriminalpolitikk, helsevesen og eldreomsorg som de mest betydningsfulle politiske områder. Dette stemmer i stor grad overens med partiets prioriteringer.

Vi kan altså se at Sverigedemokraterna har godt forberedte velgere som ikke begrunnet sitt valg av parti på noen følelser av allment misnøye eller utenforskap.

SVTs Valu viser også at Sverigedemokraterna, tross en intensiv valgkamp mot partiet, har god støtte – selv blant personer med innvandrerbakgrunn. Blant innvandrere fra Norden og Europa har partiet til og med større støtte enn vi har blant personer født i Sverige. For innvandrere fra land utenfor Europa er støtten riktignok lavere, men selv dersom kun ikke-europeiske innvandrere hadde stemt, viser Valu at Sverigedemokraterna etter all sannsynlighet hadde kommet seg inn i Riksdagen.

Ekstremt debattklima

Det burde være åpenbart at de beskyldninger som Sverigedemokraterna har måttet tåle i svenske medier og fra sine politiske motstandere er alt annet enn underbygd av fakta. Det er ikke Sverigedemokraterna som er ekstreme når det kommer til innvandringspolitikk.

Den norske regjeringen de deler våre grunnleggende syn på flyktningepolitikken.

Björn Söder, partisekretær i Sverigedemokraterna

Vi forsøkte i en annonsekampanje i svensk presse å vise til hvor ekstrem svensk politikk egentlig er. For Sverige tar imot nesten fire ganger så mange asylsøkere i 2014 som Norge, Finland og Danmark gjorde til sammen.

Denne annonsen, som du kan lese her, ble dessverre stoppet av de fleste større dagsaviser i Sverige. Det understreker hvilket særs merkelig debattklima vi har i Sverige i dag. I Sverige er debattklimaet i disse spørsmålene såpass ekstremt at det til og med hender at debattanter på venstresiden hevder at Fremskrittspartiet er et fascistisk parti, og at det norske samfunnet er preget av fremmedfiendtlighet.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Sverigedemokraterna i Riksdagen

Sverigedemokraternas partigruppe under åpningen av Riksdagens forrige periode. Partileder Jimmie Åkesson lengst til høyre i svensk folkedrakt. Kronikkforfatter Björn Söder lengst til venstre.

Foto: PONTUS LUNDAHL / NTB scanpix

Vil følge utviklingen i Norge

Det er gledelig å lese på den norske regjeringens hjemmesider at de deler våre grunnleggende syn på flyktningepolitikken, om at utsatte flyktninger først og fremst skal hjelpes i sine nærområder, der de aller mest utsatte mennesker finnes.

Vi ønsker velkommen de innstramminger av norsk innvandringspolitikk som den norske regjering har varslet.

Björn Söder, partisekretær i Sverigedemokraterna

Vi ønsker også velkommen de innstramminger av norsk innvandringspolitikk som den norske regjering har varslet, og vi kommer til å følge utviklingen i Norge for å se om det finnes forslag som kan inspirere oss. For Sverigedemokraternas innvandringspolitikk er verken ekstrem eller inhuman.

Vi vil kombinere en innstramming av asyl- og familiegjenforeningsinnvandring med kraftig økt støtte til FNs høykommisær for flyktningers arbeid i flyktningenes nærområde. På dette viset kan vi frigjøre mer penger til mer velferd og arbeidsskapende tiltak samtidig som vi kan hjelpe flere flyktninger. Dette er hva vi mener med en ansvarlig innvandringspolitikk.

Kommet for å bli

Når svenske medier stikker hodene sine i sandet, når de andre riksdagspartiene nekter å snakke med Riksdagens tredjestørste parti, da gjør man Sverige en stor bjørnetjeneste.

Sverigedemokraternas innvandringspolitikk er verken ekstrem eller inhuman.

Björn Söder, partisekretær i Sverigedemokraterna

Det finnes bare et parti som virkelig og med troverdighet kan forandre svensk innvandringspolitikk og som reelt kan minske utenforskapet og stoppe den framherskende splittelsespolitikken.

Vi er i svensk politikk for å bli. Og vi kommer til å fortsette å vokse.