NRK Meny
Normal

Vi er ikke lavkompetente !

Arbeidskompetanse bestemmes ikke bare av hvor mange år man går på skolen. Kompetanse kreves i alle jobber, også i varehandelen.

B51682006

Å jobbe i butikk passer slett ikke for alle, og det kreves en lang rekke ferdigheter. Det er trist å oppleve at medarbeidere føler at den jobben de utfører med stolthet hver dag, betegnes som lavkompetent, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Philippe Dureuil, James Hardy / AltoPress / Maxppp

Kronikkvignett Ytring

Arbeidsledigheten i oljebransjen og industrien er i fokus for tiden. Jeg tror de fleste føler med alle som opplever det å miste både en fast inntekt, muligheten til å utøve et fag og den sosiale arenaen som en arbeidsplass er. Et land med høy arbeidsledighet er et fattig land på mange måter.

I min bransje, dagligvarehandelen, opplever vi økt interesse for de arbeidsplassene vi kan tilby. Når jeg nå opplever, i et nyhetsinnslag med uttalelse fra blant andre NAV-direktøren, at disse jobbene defineres som ”lavkompetansejobber” kjenner jeg at det rører ved følelsene mine. Jeg blir trist fordi noen tydeligvis mener at jobben min er noe jeg har fått fordi jeg ikke duger til noe annet.

Møter fordommer

Kommentarer vi møter i hverdagen som f.eks.«Hva er det du egentlig skal bli?», «Du som er så flink kan vel få deg en bedre jobb enn dette» eller den kjente trusselen «Tar du deg ikke sammen på skolen nå, så ender du opp i kassa på butikken» sier noe om hvilke syn en del mennesker har på yrket vårt.

Jeg blir trist fordi noen tydeligvis mener at jobben min er noe jeg har fått fordi jeg ikke duger til noe annet.

Adelheid F. Benjaminsen

Jeg definerer kompetanse som kunnskap og evner du har for å kunne utføre en oppgave. Er ikke alle yrker sidestilt, men med forskjellige behov for kompetanse? Et yrke krever en eller flere typer kompetanse, men et menneske kan vel ha høy eller lav kompetanse innenfor alle typer yrker? Det er vel ikke slik at en type kompetanse er mer verdt en annen?

For å jobbe i butikk må du absolutt ha kompetanse for å kunne utføre jobben. Og er kompetansen din høy utfører du en bedre jobb, enn om den er lav. Slik er det i alle yrker. Å kalle en hel yrkesgruppe for lavkompetent, blir helt feil.

Burde vi i bransjen ha økt fokuset vårt på muligheten for å ta fagbrev? Ja, det tror jeg nok, og det må vi jobbe mer med. Mange tror at de kan jobbe i butikk, men det viser seg at det ikke er en type jobb alle fungerer godt i.

Å kalle en hel yrkesgruppe for lavkompetent, blir helt feil.

Adelheid F. Benjaminsen

Ikke for alle

Når jeg ser etter nye medarbeidere ønsker jeg at de skal kunne håndtere mennesker i alle humør og livssituasjoner. De må være glad i mennesker.

De må kunne jobbe med stadige avbrytelser, uten å miste fokus. De må tenke nytt og sette seg inn i andre menneskers behov. De må ha evnen til stadig å sette seg inn i nye ting og arbeidsoppgaver. De må kunne selge en vare. De må ofte også kunne håndtere ulike data- og kassesystemer. Det er ikke alle gitt å mestre disse områdene godt.

Jeg mener det er uklokt å bare definere arbeidskompetanse ut ifra antall år på skole. Du tilegner deg selvsagt mye kompetanse der, men kompetanse tilegner du deg også på andre felt, og denne kompetansen er ikke nødvendigvis dårligere, selv om du ikke har fått papirer på den.

Jeg mener det er uklokt å bare definere arbeidskompetanse utifra antall år på skole.

Adelheid F. Benjaminsen

Det er trist å oppleve at medarbeidere føler at den jobben de utfører med stolthet hver dag, betegnes som lavkompetent.

Den er ikke det! Den er i høyeste grad kompetent!