NRK Meny

Venstres steg til høyre

Helgens venstrelandsmøte har tatt seg råd til noen upopulære kutt. Spørsmålet er hvor lenge Høyres landsmøte har råd til å la være.

Trine Skei Grande på landsmøte
Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix
Lars Nehru Sand byline
Politisk kommentator

Artikkelen er flere år gammel.

Kommentarvignett ytring RIKTIG

Det er ikke et ertende blunk til et mindretall på Høyres landsmøter. Men det kan absolutt tolkes slik.

  • Kontantstøtten må på sikt fjernes, sa partileder Trine Skei Grande til stor applaus
  • Handlingsregelen må senkes fra fire prosent til tre prosent, vedtok landsmøtet
  • Sykelønnen skal kuttes, vedtok landsmøtet

Dette er store og symbolsk sterke kutt i offentlig pengebruk. Det er det naturlig med et konservativt utgangspunkt. Venstre tar steg til høyre, ikke nødvendigvis partiet Høyre, men i en borgerlig retning.

Konservativt syn på offentlig pengebruk

Dette er store og symbolsk sterke kutt i offentlig pengebruk. Det er det naturlig med et konservativt utgangspunkt.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

Kontantstøtten er blitt begrunnet med alt fra pragmatisk løsning i barnehagepolitikken til familiepolitisk valgfrihet. Den har alltid vært vanskeligere, noen vil si umulig, å forstå utfra et borgerlig/konservativt syn på offentlig pengebruk; at staten skal subsidiere foreldre som ikke velger å benytte seg av et offentlig tilbud.

Likevel er det de ikkesosialistiske partiene som er de varmeste forsvarerne for ordningen. Venstres forslag er i strid med flertallet i Høyre, Frp og KrF. Det prinsipielt ulogiske er at borgerlige partier fortsatt støtter denne måten å øke det offentlige ansvaret og utgifter på.

Som første parti vedtar Venstre å endre handlingsregelen og senke prosentsatsen. Fagøkonomer, med sentralbanksjefen i spissen, har tatt til orde for dette over tid. Det politiske miljøet har ikke tatt belastningen med et slikt vedtak, selv om pengebruken i enkeltbudsjett de siste årene har vært nærmere 3 prosent enn 4 prosent.

«Skyteskive i den offentlige debatten?»

Det spennende er ikke bare at Venstre tar seg råd til dette, men hvor lenge Høyre og Frp tar seg råd til å la være.

Venstre blir nå også alene om å slå fast at de ønsker å kutte i sykelønnen slik at man ikke lenger skal være sikret full lønn fra første sykedag. «Skal lille Venstre påta seg å være skyteskive i den offentlige debatten i denne saken?» spurte en advarende delegat fra talerstolen. Partiet avviser fortsatt karensdag og landsmøtet gikk imot å tallfeste hvor mye sykelønnen skal kuttes.

Ingen av de tre standpunktene står like tydelig i det stortingsprogrammet Venstres landsmøte vedtok i fjor, som velgerne stemte på og stortingsgruppen er valgt inn på.

Selv på ikkesosialistisk side er altså sentrumspartiet Venstre alene om å innta tre i utgangspunktet borgerlige og mulig upopulære standpunkt.

Det spennende er ikke bare at Venstre tar seg råd til dette, men hvor lenge Høyre og Frp tar seg råd til å la være.

Prinsipielt og ideologisk kan regjeringspartiene lytte til Venstre. I pragmatisk politikk taler mye for at store parti som Høyre og Frp lar være.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

Venstre har tatt steg til høyre gjennom hele Trine Skei Grandes ledertid. Kanskje mest tydelig i arbeidslivspolitikken. Denne helgen tok partiet nye steg, selv når partiprogrammet ikke var til behandling.

Frykter underfinansiert velferdsstat

Venstrelederen sier at den røde tråden i forslagene handler om at partiet er opptatt av hvordan velferdsstaten skal se ut og finansieres i fremtiden. Partiet mener velferdsstaten på sikt risikerer å bli underfinansiert. Venstre er ganske alene om å profilere seg på dette, enn så lenge.

Venstres landsmøtevedtak vil møte annerkjennende nikk fra varierende mindretall i landsmøtesalene til Høyre og Frp. Om de to regjeringspartiene er rede til å følge etter allerede før valgkampen 2017 blir spennende å følge med på.

Prinsipielt og ideologisk kan regjeringspartiene lytte til Venstre. I pragmatisk politikk taler mye for at store parti som Høyre og Frp lar være.