NRK Meny
Replikk

Veier ut av medikamentavhengighet

Bedre samspill mellom pasient, lege og farmasøyt kan bidra til å forebygge og bekjempe avhengighet av vanedannende legemidler.

Apotek

Systematisk oppfølging av pasienter som henter legemidlene for første gang i apoteket, kan bidra til bekjempe pilleavhengighet.

Foto: Illustrasjon: Colourbox.com

I høst har NRK Brennpunkt, Dagsrevyen-redaksjonen og stortingsrepresentant Karin Andersen minnet oss om at avhengighet av vanedannende legemidler er et stort, skjult og vanskelig tema for mange pasienter og for helsetjenesten.

Problemet er pasientens, men årsakene er å finne flere steder. Utgangspunktet er en pasient som søker hjelp til å takle en vanskelig situasjon. Ofte kan rett medisin være noe annet enn medikamentell behandling, men tilbudet er mangelfullt.

Heller enn å være en del av behandlingen, blir medisinering hele behandlingen. Med vanedannende legemidler kan bruk lett lede til misbruk. Og dermed er karusellen i gang.

En av utfrodringene når legemiddelbruken kommer på avveier, er at alle står temmelig alene. Pasienten står alene med sitt misbruk, og kan lett ”lure” systemet med nye resepter fra nye leger. Fastlegen står alene, og kan oppleve maktesløshet. Og farmasøyten i apotek står alene med en pasient som ”må ha det”, og en gyldig resept fra legen.

Med vanedannende legemidler kan bruk lett lede til misbruk. Og dermed er karusellen i gang.

Per T. Lund, Apotekforeningen

Les også:

Nedtrapping krever samspill

Sjelden er behovet for samhandling i helsetjenesten større, men dessverre oftest mangelvare. Om pasient, lege og farmasøyt (og annet involvert helsepersonell) hadde en tettere dialog når legemiddelbruk skal trappes ned, kunne resultatet for mange blitt mye bedre.

Apotekfarmasøyten kunne underbygge nedtrappingsplanen legen og pasienten har blitt enige om, når pasienten henter ut legemidlene. Pasienten er sannsynligvis oftere i apoteket enn hos legen. Med pasientens samtykke kunne apoteket også holde legen orientert om utviklingen.

Sjelden er behovet for samhandling i helsetjenesten større, men dessverre oftest mangelvare.

Per T. Lund, Apotekforeningen

I dag mangler vi instrumenter og insitamenter for denne samhandlingen. Bedre samspill mellom pasient, lege og farmasøyt løser ikke problemet, men vil være ett bidrag.

Tettere dialog

Vel så viktig som nedtrapping, er å unngå at nye pasienter går fra bruk til misbruk. Helsepersonell kan spille en viktig rolle ved å begrense muligheten til misbruk. Tettere dialog mellom forskrivende lege, utleverende farmasøyt og brukende pasient kan være en nøkkel.

Vet pasienten nok om faren for avhengighet? Vil hun vite det? Hører hun på legen? Forstår hun hva legen sier? Systematisk oppfølging av pasienter som henter legemidlene for første gang i apoteket, kan bidra til å forsterke og tydeliggjøre legens budskap. Men også her mangler verktøy og en drivkraft.

Mest graverende, men trolig med mindre omfang, er de tilfellene der en lege med åpen øyne og mer eller mindre overlagt lar en pasient drive inn i misbruket. I slike tilfeller skal selvsagt helsepersonellet i apotek varsle tilsynsmyndighetene.

Systematisk oppfølging av pasienter som henter legemidlene for første gang i apoteket, kan bidra til å forsterke og tydeliggjøre legens budskap.

Per T. Lund, Apotekforeningen

Men jeg tror det er en avsporing å rette all oppmerksomhet mot denne typen uforsvarlig forskrivning og påfølgende misbruk. Dette er bare den delen av isfjellet som stikker over vannflaten. Den store utfordringen ligger under.

Les også: