Kommentar

Har mye å bevise

Trygve Slagsvold Vedum er noe så sjeldent i disse dager som et navn Sp kan samle seg om. Det må partiet makte.

Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum kan politikkens spill og vesen, og han vet å markere partiet. Det er ingen i partiet som tviler på ham som politiker, men han må bevise som partileder.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Trygve Slagsvold Vedum gir valgkomitéen beskjed om at han vil bli Senterpartiets neste leder. Det er en lenge varslet nyhet. Frem til landsmøtet i april får vi god tid til å beskue det mer interessante i partiet akkurat nå; striden rundt Ola Borten Moe, med videre. Mer om det en annen gang.

La oss stoppe opp med en mann mange nå spør seg om «hvorfor han vil seg så vondt?».

For to år siden kunne ikke stortingsrepresentant og nestleder Trygve Slagsvold Vedum blitt leder i Senterpartiet. En likandes, lett urolig, lattermild stortingsrepresentant med tilnavnet danse-Trygve.

Etter 16 måneder som landbruksminister (blant annet overlevd et landbruksoppgjør), rødgrønn kompromiss-snekker i regjering (blant annet en ny modell for kontantstøtteberegning som var spiselig for Sp og SV) og som en tydelig, gjenkjennelig stemme i Sps ellers tynne nasjonale stortingsvalgkamp i fjor (blant annet i NRK-debatt om kommunesammenslåing) er tonen en annen.

For to år siden kunne ikke stortingsrepresentant og nestleder Trygve Slagsvold Vedum blitt leder i Senterpartiet.

Lars Nehru Sand, kommentator i NRK

Når Marit Arnstad nok en gang ikke vil, er Trygve Slagsvold Vedum rett mann. Ikke "bare" et ok valg, men et godt valg for partiet.

Det var hennes tyngde i samfunnsdebatten og politisk erfaring som gjorde at Arnstad var foretrukken blant mange i Senterpartiet. Vedum må overbevise dem om at han vil klare seg vel så godt.

Han må vise kaliber som partileder, partiet trenger å få se dét for å bli trygge på ham. Han må vise dem at han ikke bare er en jovial lattermild kar.

Det blir alvor nå.

En formidabel oppgave

Bare innholdsfortegnelsen i evalueringsrapporten etter 2013-valget viser dét. Vedum har en formidabel oppgave å gyve løs på som partileder. All kløkt og kompetanse fra hans tid som senterungdomsleder fra 2002 til 2004 trengs, han må bygge parti, reise rundt, misjonere, mobilisere, skape glød, optimisme og klarhet i hvor partiet er og skal.

Akkurat det er han god til. Kanskje også bedre enn Marit Arnstad ville vært, han har utvilsomt større selvtillit på denne delen av stillingsbeskrivelsen. Det trengs.

Danse-Trygve vil ikke ta mange steg til høyre.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator, NRK

Danse-Trygve vil ikke ta mange steg til høyre. Han har trivdes som statsråd i et rødgrønt samarbeid. At han i 2017 skal lede Sp inn i noe annet enn en valgkamp hvor partiet trekkes mot Ap, ikke Høyre, er lite sansynlig. Hans politiske syn er mer i tråd med Haga og det Navarsete arvet - enn det mange av dem som nå sterkt krever at Ola Borten Moe fortsetter.

Og motsatt: For noen av veteranene som ber trønderen trekke seg, er da også frykten for en høyredreining et argument. Med Vedum ved roret vil kursen ligge fast.

Samtidig vil hans første stortingsvalgkamp bli en valgkamp hvor KrF og Venstre har klistret seg til et Høyre og Frp i regjering. Sentrums-dimensjonen i norsk politikk er ikke hva den en gang var. Sp vil være del av en tydelig opposisjon til regjeringen, og selv om få om noen tror på et rødgrønt samarbeid i 2017, vil Sp ligge nærmerer Ap enn Høyre politisk. Sånn vil Vedum styre.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Trygt i sentrum, ser mot Ap

Likevel lever den noe mer borgerlig, noe mer næringsfokuserte delen av partiet godt med ham som leder. Han er trygt plantet i sentrum av norsk politikk. Og nærme nok sentrum av partiet til at alle kan kjenne seg igjen i hans politiske budskap.

Han må bevise som partileder. Og Senterpartiet må bevise at de vil ha lederen sin.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator, NRK

Vedum har ledet arbeidet med å meisle ut partiprogrammet for inneværende stortingsperiode. Blant annet derfor kjenner han hele partiorganisasjonen, den politiske spennvidden og smerteterskler, mindretall og flertall, godt. Han har vært landbruksminister, sittet i kommunalkomitéen på Stortinget og vært parlamentarisk leder (dvs leder av stortingsgruppen, mens Liv Signe Navarsete var statsråd).

Han kan hjertesakene, kjenner politikkens spill og vesen og han vet å markere partiet. Det er ingen i partiet som tviler på ham som politiker, men han må bevise som partileder.

Og Senterpartiet må bevise at de vil ha lederen sin. Spørsmålet er ikke om hvorfor Vedum vil seg selv så vondt, men i hvor stor grad vil partiet ham godt?