Hopp til innhold
Kronikk

Varsleren Snowden og asylsøknaden

Åpent brev fra Norsk PEN til Grete Faremo: Vi ber justisministeren instruere UDI om å vurdere Edward Snowdens asylsøknad på nytt.

Edward Snowden

Praksisen som er avdekket i USA står i klar motstrid til prinsipper for en demokratisk rettsstat, skriver ledelsen i Norsk PEN, som støtter Edward Snowdens asylsøknad.

Foto: The Guardian / Reuters

De siste dagers avsløringer av USAs avlytting og spionasje – som strekker seg også til EUs kontorer i USA – er urovekkende. EU-organene blir ifølge Der Spiegel betegnet som «angrepsmål» av den amerikanske sikkerhetstjenesten NSA. Med andre ord har overvåkningen også rammet USAs allierte i «krigen mot terror» i en grad som sjokkerer europeiske ledere.

Flere av disse tiltakene var beskrevet som topphemmelige av USAs overvåkningsorganer. Trusselen om straffeforfølgelse mot varsleren Edward Snowden for spionasje er en beskyldning mot et individ som har brukt ytringsfriheten sin til å avdekke graverende forhold som ikke er en rettsstat verdig. Ved å gå ut med disse opplysningene har Edward Snowden reist spørsmål ved demokratisk åpenhet i USAs antiterror-strategi.

LES OGSÅ: Naivt å tro at Norge ikke overvåkes

Sikkerhetspolitikk hinsides kontroll

Praksisen som er avdekket i USA står i klar motstrid til prinsipper for en demokratisk rettsstat. De skiller seg også klart fra erklæringer fra den norske regjeringen etter 22. juli-terroren, der svaret var «mer demokrati, mer åpenhet».

Frykten for overvåkning har allerede ført til betydelige innskrenkninger av ytringsfriheten og selvsensur i USA og en rekke andre land.

USA har etter 11. september 2001 akseptert en utvidelse av sin sikkerhetspolitikk som i dag framstår som hinsides kontroll og i strid med verdiene landet er grunnlagt på. Ny og avansert teknologi kan, alliert med de store nettgigantene Google, Amazon, Apple med flere og i tråd med Patriot Act, framskaffe overvåkningsdata i et nærmest ubegrenset omfang. Frykten for overvåkning har allerede ført til betydelige innskrenkninger av ytringsfriheten og selvsensur i USA og en rekke andre land. Bare en ny og mer åpen gransking kan hindre at denne prosessen akselererer.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook og Twitter

Støtter asylsøknaden

Edward Snowden har grunn til å frykte den behandlingen USA vil gi ham ved eventuell utlevering. Norsk PEN støtter derfor hans asylsøknad til Norge, basert på de faktiske forholdene, slik disse er kjent for norsk offentlighet.

Norsk PEN støtter derfor hans asylsøknad til Norge, basert på de faktiske forholdene, slik disse er kjent for norsk offentlighet.

Norsk PEN er en av få organisasjoner som har rett til å foreslå innreise/asyl til enhet for Overføringsflyktninger i UDI. Denne retten gjelder imidlertid kun skribenter (forfattere, oversettere, journalister, etc) som ønsker opphold i en norsk friby for forfulgte forfattere.

Edward Snowden faller dessverre ikke i den kategorien. Han er en varsler. Norsk PEN tar generelt avstand fra forfølgelse av varslere. En viktig del av ytringsfriheten er nettopp friheten til å kunne si ifra om overgrep, særlig når slike utføres av myndighetspersoner eller institusjoner.

Vi ber justisminister Grete Faremo instruere UDI om å vurdere Edward Snowdens asylsøknad på nytt.

På denne bakgrunn retter Norsk PEN følgende anmodning til norske myndigheter:

Med henvisning til artikkel 14 i FNs Menneskerettighetserklæring som Norge er tilsluttet, der det i første ledd står at «enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse», ber vi justisminister Grete Faremo instruere UDI om å vurdere Edward Snowdens asylsøknad på nytt, i tråd med den behandlingen de i sin tid ga de afghanske tolkene som hadde arbeidet for de norske styrkene i Afghanistan.