Kronikk

Var det bare skuespill alt sammen?

Fremveksten av konspirasjonsteorier rundt skolemassakren i Newtown viser oss en konspirasjonskultur i fri utfoldelse. Den har også funnet veien til Norge, skriver frilansjournalist John Færseth.

USA-SHOOTING/CONNECTICUT A woman places flowers at a memorial at a sign for Sandy Hook Elementary School in Sandy Hook

Er foreldrene som mistet barna sine i skolemassakren på Sandy Hook barneskole i Newtown i virkeligheten skuespillere? Det tror konspirasjonsteoretikere i «Sandy Hook truther»-bevegelsen, skriver ekspert på konspirasjonsteorier John Færseth.

Foto: ERIC THAYER / Reuters

I den stadig voksende konspirasjonskulturen er det ikke overraskende at konspirasjonsteorier omkring skolemassakren i Sandy Hook i delstaten Connecticut er på full fremmarsj.

Noen knytter blodbadet til de mange økonomiske skandalene som har rystet USA de siste årene. De hevder at drapsmannen Adam Lanzas far skulle vitne i en pågående finanshøring noen timer etter skytedramaet, og at drapene kan ha hatt til hensikt å stoppe høringen.

Er de sørgende foreldrene i virkeligheten skuespillere? Kanskje lever de påstått drepte barna i virkeligheten i beste velgående?

John Færseth, frilansjournalist

Andre hevder at det var mer enn én skytter, eller at Lanza i virkeligheten etterlot automatgeværet, som de fleste er enige om at han brukte til å utføre drapene, i bilen. Hvorfor har vi ennå ikke fått se filmopptak fra overvåkningskameraene som fantes i skolebygningen, spør de. Fordi noen fortsatt holder på å manipulere bildene? Og er det ikke noe mystisk med minnesiden som ble satt opp på nettet, kan den ha blitt laget i forkant av drapene? Er de sørgende foreldrene i virkeligheten skuespillere? Kanskje lever de påstått drepte barna i virkeligheten i beste velgående?

SE OGSÅ: Trygdekontoret om konspirasjonsteorier.

Antisemittiske teorier

Bevegelsen av folk som tror på disse konspirasjonsteoriene om massemordet i Newtown har blitt kjent i media som «Sandy Hook truthers», etter «9/11 truth»-bevegelsen. Noen av Sandy Hook-trutherne er inspirert av det samme antisemittiske miljøet på Veskysten som skapte teorien om at Israel sto bak Anders Behring Breivik.

Disse hevder at Adam Lanza var en hjernevasket «syndebukk», og at drapene ble arrangert av Mossad som hevnaksjon mot USA for manglende støtte til Israel under den siste militæraksjonen i Gaza.

Hvorfor har vi ennå ikke fått se filmopptak fra overvåkningskameraene som fantes i skolebygningen? Holder noen fortsatt på å manipulere bildene?

John Færseth, frilansforfatter

Men de antisemittiske teoriene er imidlertid unntaket. De aller fleste som stiller spørsmålstegn ved «den offisielle versjonen» mener at president Barack Obama, eller personer rundt ham, står bak og at formålet er å manipulere amerikanerne til å godta strengere våpenlovgivning.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Konspirasjonskultur

Om man tar en kikk på den floraen av konspirasjonsteorier som er i ferd med å utfolde seg, er det en ting man raskt blir slått av: Til tross for at teoriene er vidt forskjellige og ofte tilsynelatende utelukker hverandre – det er for eksempel vanskelig å forlike en hjernevasket drapsmann med at barna fortsatt er i live – ser ikke dette ut til å hindre dem i å trives greit sammen.

Noen av Sandy Hook-trutherne er inspirert av det samme antisemittiske miljøet på Veskysten som skapte teorien om at Israel sto bak Anders Behring Breivik.

John Færseth, frilansjournalist

De luftes på de samme nettsteder, eller på nettsteder som er lenket til hverandre, og diskuteres i kommentarfelt i en forholdsvis gemyttlig tone mens sinnet rettes mot skeptikere som nekter å se «realitetene» i øynene. På en måte kan det nærmest virke som om alt er greit så lenge man ikke kjøper «den offisielle versjonen».

Særlig det siste er relevant her, fordi det ser ut til å være et kjennetegn ved konspirasjonskultur generelt.

I en britisk undersøkelse fra 2011 ble forsøkspersoner bedt om å ta stilling til en rekke påstander tilknyttet prinsesse Dianas død i en bilulykke i august 1997. Det viste seg at de som vurderte påstander om at Diana i virkeligheten ble myrdet av myndighetene som sannsynlige, i stor grad også vurderte det som sannsynlig at hun hadde fingert sin egen død for å trekke seg tilbake fra offentligheten.

Felles opphav

For dem som vurderer konspirasjonsteorier som sannsynlige, er den grunnleggende antagelsen at den 'offisielle versjonen' aldri er til å stole på.

John Færseth, frilansjournalist

Hvordan skal man tolke dette tilsynelatende selvmotsigende fenomenet? Ifølge psykologene Karen Douglas, Michael Wood og Robbie Sutton, er forklaringen at mennesker hele tiden opererer med et hierarki av antagelser om verden, som vi måler nye påstander mot.

For dem som vurderer konspirasjonsteorier som sannsynlige, er den grunnleggende antagelsen at den «offisielle versjonen» aldri er til å stole på: Myndigheter og autoriteter har skjulte hensikter, er villige til å gå over lik for å oppnå disse, og mainstreammediene lyver eller fortier sannheten. På samme måte har alle konspirasjonsteoriene om Sandy Hook-blodbadet utgangspunkt i denne felles grunnantagelsen.

Med mulig unntak av teoriene som legger skylden på Israel har de også felles opphav i det mørke feltet som har grodd frem i grenselandet der ytterkantene av Tea Party-bevegelsen møter våpenfundamentalister, friborgere som ikke anerkjenner andre autoriteter enn grunnloven og valgte lokale sheriffer, og nativister som frykter en «invasjon» fra Mexico og landene i sør.

I dette feltet har forestillinger som tidligere hørte hjemme i høyreekstreme miljøer – som at myndighetene planlegger statskupp eller at det bygges konsentrasjonsleire for politiske motstandere – for lengst fått fotfeste, ikke minst hjulpet av at konservative kommentatorer som Glenn Beck ved flere anledninger har leflet med dem offentlig.

Den nye verdensorden

For dem som vurderer konspirasjonsteorier som sannsynlige, er den grunnleggende antagelsen at den 'offisielle versjonen' aldri er til å stole på.

John Færseth, frilansjournalist

Journalisten Will Bunch har beskrevet personene i dette feltet som grunnleggende drevet av frykt. Frykt for en fremtid der hvite protestanter ikke lenger er i flertall, frykt for å miste jobb og sparepenger i en globalisert økonomi, frykt for en «sosialistisk» regjering og frykt for et «welfare America» som ønsker å motta uten å bidra. Alt sammen blir symbolisert av Obama. En stor gruppe amerikanere mener fortsatt at han ikke er en legitim president, enten fordi han ikke er født i USA eller fordi han ikke har USAs interesser i fokus.

I tillegg kommer hardere konspirasjonsmiljøer som i hvert fall siden tidlig 1990-tall har vært overbevist om at de føderale myndighetene i hemmelighet arbeider for å innføre en «New World Order», et globalt diktatur der tradisjonelle amerikanske frihetsverdier vil opphøre.

I disse miljøene er det for lengst opplest og vedtatt at myndighetene bare venter på en anledning til å ta våpnene og dermed den grunnlovsgitte retten til å forsvare seg fra amerikanske patrioter, og at de er villige til å gjøre alt – inkludert å myrde egne borgere – for å skaffe seg en slik anledning.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Norske avstikkere

For en utenforstående kan Sandy Hook-konspirasjonsteoriene virke både absurde og groteske. Like fullt er de i ferd med å bli det «heiteste» på den amerikanske konspirasjonshimmelen. De har også funnet veien til Norge der de har blitt plukket opp av miljøet rundt konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet der man har beskyldt de sørgende foreldrene for å være skuespillere.

For en utenforstående kan Sandy Hook-konspirasjonsteoriene virke både absurde og groteske. Like fullt er de i ferd med å bli det «heiteste» på den amerikanske konspirasjonshimmelen.

John Færseth, frilansjournalist

Ironisk nok trenger man bare å gå til nettstedet Salon.com, som for litt over en uke siden hadde en artikkel om fenomenet, for å få en illustrasjon på hvor utbredt denne forestillingen på kort tid har blitt i USA: I løpet av kort tid var kommentarfeltet fylt av oppfordringer til leserne om å «våkne opp» og se på alle hullene i den offisielle historien.

Alle samfunn hviler grunnleggende sett på tillit, tillit til hverandre og tillit til myndigheter. Godt hjulpet av nettet har det oppstått en kultur der denne tilliten er så godt som borte og erstattet med troen på myndighetene som en fiende man kan vente seg hva som helst av.

Derfor er det all grunn til å være bekymret over denne utviklingen.