Kronikk

Vaksine-nekt er brudd på barns rettigheter

Hvert år dør flere millioner barn av sykdommer som kunne vært unngått dersom barna var vaksinerte. Det er de aller minste og svakeste som rammes hardest av vaksinenekt.

Illustrasjonsfoto: Lite barn får vaksine

Å hindre barn i å bli vaksinert er brudd på barns rettigheter, mener Unicef Norge. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Colourbox

Den siste ukens medieoppslag om utbrudd av meslinger og difteri er en kraftig påminnelse om at kampen for vaksiner ikke er over, verken her hjemme eller i verden for øvrig. Å hindre barn i å bli vaksinert er slik Unicef Norge ser det, ett brudd på barns rettigheter.

I Göteborg, bare en time fra norskegrensa, er det oppdaget flere tilfeller av meslinger. Meslinger er fortsatt en av de mest dødelige barnesykdommene i verden, og er i tillegg en av de mest smittsomme sykdommene vi vet om. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør rundt 90.000 mennesker i verden hvert år av virusinfeksjonen, de aller fleste barn under fem år. I Europa har minst 35 barn dødd av meslinger det siste året.

Én av de smittede i Göteborg er helsearbeider, og man frykter nå at over 50 nyfødte barn er eksponert for viruset. Dette er de barna som tåler sykdommen minst.

Meslinger er fortsatt en av de mest dødelige barnesykdommene i verden.

Våre kollegaer i Bangladesh forteller om et dødelig utbrudd av difteri, i tillegg til meslinger. 74 prosent av dødsfallene vi har registrert er barn, og 2/3 av disse barna er under fem år. Unicef har derfor satt i gang en storstilt vaksinasjonskampanje for å beskytte de 380.000 Rohingya-barna som har flyktet fra Myanmar og lever under svært vanskelige forhold i flyktningleirer i Bangladesh.

Difteri og meslinger er sykdommer de fleste nordmenn ikke har opplevd, fordi vi er vaksinerte. De to vaksinene ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet i henholdsvis 1952 og 1969. Vaksiner har også utryddet blant annet kopper og polio i Norge. Dette viser at vaksiner virker. Likevel er det foreldre i Norge som bevisst velger å ikke vaksinere barna sine.

Derfor er vaksiner ekstremt viktig for barn som allerede er i en sårbar situasjon.

I krig og konflikt er historien en annen. Her er det tilgangen på vaksiner som er problemet. Blokader, terror og krigshandlinger gjør det vanskelig å få inn vaksiner i land som Jemen og Syria, samtidig er det både farlig og vanskelig å nå ut til de som trenger vaksinene. Mennesker på flukt bor ofte tett og under svært vanskelige hygiene- og sanitærforhold. Det gjør at sykdommer smitter lett, slik vi nå ser i flyktningleirene for Rohingyaene i Bangladesh. Derfor er vaksiner ekstremt viktig for barn som allerede er i en sårbar situasjon.

Selv om årsakene til at barn i Norge og andre steder i verden ikke blir vaksinert er ganske forskjellige, mener Unicef Norge at å nekte barn vaksiner er å bryte barns rettigheter. Barnekonvensjonens artikkel 6 sier at alle barn har rett til å leve og utvikle seg.

Å nekte barn vaksiner er å bryte barns rettigheter.

Når vi vet at hvert eneste år redder vaksiner millioner av liv, står vaksinering sentralt i å oppfylle denne rettigheten. Unicef Norge mener at det må legges press på de stridende partene i land med krig og konflikt for å få inn livsviktige forsyninger, inkludert vaksiner. I Norge burde ikke foreldrenes usikkerhet og frykt for vaksiner trumfe barns rett til helsehjelp.

Unicef jobber for å sikre at alle verdens barn vaksineres, og vaksinerer 45 prosent av verdens barn. Først og fremst fordi barn har rett til helsehjelp, og fordi vaksiner er et avgjørende virkemiddel for å ivareta denne retten. Men også fordi vaksinering av barn er den mest virkningsfulle og effektive helsehjelpen som finnes. Det forebygger alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelse, og det redder millioner av liv hvert eneste år. Den kampen er ikke over.

FØLG DEBATTEN: Facebook