Kronikk

Vær ærlig om privatskoler, Erna

Hvorfor innføre svenske markedsbaserte eksperimenter i skolen når det er den norske fellesskolen som gir gode resultater?

Erna Solberg

Erna Solberg hopper paradis med barn på Ila skole i Oslo. Denne helgen behandler Høyres landsmøte privatskoleloven.

Foto: Olsen, Linn Cathrin / NTB scanpix

Høyres landsmøte vedtar denne helgen at partiet vil gjeninnføre privatskoleloven fra sist de styrte, hvis de vinner valget i høst. Høyre påstår at privatskoler uansett bare vil være et supplement til de offentlige. Sannheten er at med Høyres politikk vil andelen private skoler øke kraftig og mange offentlige skoler kan bli nedlagt.

La oss ta Troms som et eksempel. I Troms godkjente Høyre i sin tid tre private videregående skoler med til sammen 1140 elevplasser: 315 plasser på Akademiet, 525 plasser på John Bauer og 300 plasser på Sonans videregående. Alle disse skolene ble stanset av den rødgrønne regjeringen før de rakk å starte opp. Men hadde Høyre fått det som de ville hadde om lag en femtedel av elevplassene i Troms blitt privatisert.

Konsekvensene

Alle de planlagte privatskolene i Troms skulle ligge i Tromsø by. Det ville trukket elever fra hele resten av fylket, slik at flere skoler utenfor Tromsø måtte legges ned. Tilbudet til de som ønsket å gå på skole i sitt distrikt ville blitt ødelagt.

Da snakker vi ikke om et lite supplement til den offentlige skolen. De private skolene ville utgjort en betydelig andel, og det ville hatt store konsekvenser også for det offentlige skoletilbudet.

I realiteten vil hver elevplass som opprettes på en privat skole bety at det må legges ned en offentlig skoleplass.

Kristin Halvorsen og Audun Lysbakken

Det kan se ut som om Høyre egentlig innser dette selv. I programforslaget til Høyres landsmøte er det nå tatt inn et forbehold om at private skoler ikke skal få godkjenning hvis de vil ha «vesentlige negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet til elevene». Men hva betyr det? I realiteten vil hver elevplass som opprettes på en privat skole bety at det må legges ned en offentlig skoleplass. Og hver nye private skole vil ta et betydelig antall elever fra den offentlige skolen.

Private aktører står klare

Troms er selvfølgelig bare ett eksempel. I alle de store norske byene fikk de samme aksjeselskapene under Høyre godkjent søknader om å starte private skoler med et stort antall plasser. Noen av dem rakk å starte opp, men mange ble stoppet da de rødgrønne overtok.

Hvis alle plassene Høyre godkjente i sin periode hadde blitt startet opp, ville det utgjort en økning av antall private skoleplasser på 50 prosent i grunnskolen og 150 prosent i videregående. Og dette var bare etter et par år. Dersom loven hadde fått virke lenger, ville antallet blitt betydelig høyere.

Norske fag- og friskolers landsforbund anslår selv at antallet privatskoler kan bli fordobla i løpet av ti år ved et regjeringsskifte.

Kristin Halvorsen og Audun Lysbakken

Får vi tilbake Høyres privatskolelov, står disse private aktørene klare til å søke igjen. Norske fag- og friskolers landsforbund anslår selv at antallet privatskoler kan bli fordobla i løpet av ti år ved et regjeringsskifte. Det betyr om lag 250 flere privatskoler. Mange av organisasjonens medlemmer ønsker å starte nye privatskoler hvis de får muligheten.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

En sterk fellesskole

Får SV det som vi vil, må vi skuffe dem. Det første vi gjorde da vi tok over norsk skolepolitikk i 2005, var å slå ring om fellesskolen og stramme inn muligheten til å få statsstøtte til private skoler. De siste åtte årene har vi brukt på å ruste opp kvaliteten i den offentlige skolen.

For oss handler dette om å ta vare på en av samfunnets viktigste felles møteplasser, der barn og unge fra alle typer bakgrunn er velkomne. En sterk fellesskole er den beste måten å sikre at alle får lære seg å skrive, lese, regne og alle de andre viktige ferdighetene de trenger for å klare seg godt videre i livet. Det handler om at ulike mennesker skal ha like muligheter.

Nå ser vi at norsk skole er på rett vei. Elevene lærer mer enn før.

Kristin Halvorsen og Audun Lysbakken

Nå ser vi at norsk skole er på rett vei. Elevene lærer mer enn før. De store internasjonale undersøkelsene av elevers faglige nivå i lesing, regning og naturfag, viser at norske elever har gjort store framskritt de siste årene.

Markedsbasert

Det motsatte har skjedd i Sverige, der de har prøvd ut Høyres skolepolitikk i praksis. Siden 1990-tallet har Sverige blant annet økt antallet private skoler kraftig. I Sverige går nå 12 prosent av grunnskoleelevene og 24 prosent av elevene på videregående i privatskoler. Til sammenligning er det i underkant av tre prosent av norske grunnskoleelever som går i privatskoler, og om lag sju prosent i videregående. Sverige har valgt et markedsbasert skolesystem, med blant annet mer karakterbasert opptak, slik Høyre også ønsker mer av i Norge.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

I samme periode har de svenske skoleresultatene stupt. De samme undersøkelsene som viser kraftig framgang for norske elever, viser nedgang for de svenske. Den siste PISA-undersøkelsen viser at svenske elevers faglige resultater går nedover og at sammenhengen mellom sosial bakgrunn og læringsutbytte har blitt større. De siste internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS som kom på slutten av fjoråret bekreftet den negative utviklingen.

Høyres privatskolelov er ikke identisk med Sveriges. I Sverige er det blant annet tillatt for eierne å ta ut utbytte, noe som kan gjøre det enda mer attraktivt å starte opp privatskoler. Men erfaringene fra sist Høyres privatskolelov (med utbytteforbud) gjaldt er at det likevel står store aksjeselskaper klare til å starte et stort antall nye privatskoler.

Spørsmål Høyre må svare på

SV er klare til å ta den norske fellesskolen videre. Stortingsvalget vil avgjøre om vi skal fortsette å satse på kvaliteten i den offentlige skolen og å løfte alle elever, eller om Høyre skal få åpne opp igjen for en storstilt privatisering som vil øke forskjellene og bygge ned det offentlige skoletilbudet.

Hvorfor vil du innføre svenske eksperimenter med norsk skole, når det er den norske fellesskolen som har gitt de gode faglige resultatene?

Kristin Halvorsen og Audun Lysbakken

Det er på tide at Høyres leder Erna Solberg er ærlig med velgerne om konsekvensene av Høyres politikk, og svarer på følgende spørsmål:

1. Hvordan kan du love velgerne at privatskolene bare skal være et supplement når erfaringene viser at Høyres politikk vil bety en kraftig økt andel privatskoler?

2. Hvordan skal du unngå nedleggelser av offentlige skoler når det skal etableres nye private skoler?

3. Hvorfor vil du innføre svenske eksperimenter med norsk skole, når det er den norske fellesskolen som har gitt de gode faglige resultatene?