Replikk

Utslitte ansatte skal ikke fly

Alkoholpåvirkning på jobb fins det ingen unnskyldning for. Det samme gjelder søvnmangel dersom flysikkerheten blir påvirket. Derfor krever vi bedre rapportering.

Boeing 787 Dreamliner

«Søvnmangel kan være farlig. I luftfarten omtaler vi dette som fatigue. Fatigue kan påvirke flysikkerheten og må unngås,» skriver luftfartsdirektør, Stein Erik Nodeland.

Foto: Karen Warren / Ap

På NRK Ytring etterlyser Lena Ronge større oppmerksomhet rundt søvnmangel for flygende personell. Hun sier: «De ansatte har sannsynligvis søvnmangel lik en promille. Hvorfor ropes det ikke høyt om det?»

Ronge har rett, søvnmangel kan være farlig. I luftfarten omtaler vi dette som fatigue. Litt enkelt kan fatigue beskrives som en tilstand der du får redusert kapasitet til mental og/eller fysisk aktivitet. Dette kan gi seg utslag i redusert beslutningsevne, dårligere hukommelse, økt reaksjonshastighet og selektiv oppmerksomhet, noe som er uforenlig med å ta gode beslutninger og ivareta flysikkerheten.

Ronge har rett, søvnmangel kan være farlig.

Stein Erik Nodeland, Luftfartsdirektør

Fatigue inntreffer etter lengre perioder med stor arbeidsbelastning, dårlig søvnkvalitet og stress. Fatigue vil også forsterkes av fysiske eller psykiske plager, konflikter på jobben eller stressfylte forhold på hjemmebane.

Fit for flight?

At fatigue kan påvirke flysikkerheten er godt dokumentert og må unngås hos flygende personell, men hvem har ansvaret?

Norske og europeiske arbeidstidsbestemmelser klargjør ansvaret som besetningsmedlemmer og flyselskap har for å følge fatigue. Et grunnleggende prinsipp er «not-fit-for-flight», som betyr at besetningsmedlemmer har plikt til å avstå fra flytjeneste dersom de ikke har fått tilstrekkelig hvile. Flyselskapene skal sikre at besetningen får nødvendig hvile mellom arbeidsperiodene og planlegge arbeidstiden på en slik måte at de unngår fatigue.

Vi som tilsynsmyndighet har også et ansvar i arbeidet med å unngå fatigue i luftfarten.

Stein Erik Nodeland, Luftfartsdirektør

Disse bestemmelsene videreføres i de nye felleseuropeiske arbeidstidsbestemmelsene, som trår i kraft i Norge i februar 2016. I det nye regelverket plikter også flyselskapene å vurdere risikoen knyttet til fatigue i sitt sikkerhetssystem og gi opplæring til ansatte i ulike forhold som påvirker fatigue.

Luftfartstilsynets ansvar

Vi som tilsynsmyndighet har også et ansvar i arbeidet med å unngå fatigue i luftfarten.

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at flyselskapene opererer i henhold til arbeidstidsbestemmelsene og prosedyrene som det enkelte selskapet har for å følge opp fatigue. I tillegg mottar vi rapporter fra flygende personell, som også kan rapportere anonymt til oss.

Fatigue kan påvirke flysikkerheten og må unngås.

Stein Erik Nodeland, Luftfartsdirektør

Luftfartstilsynet mottar rundt 6000 rapporter om ulykker og hendelser hvert år. Hittil i år har vi mottatt 11 saker som omhandler fatigue, omtrent like mange som i 2014.

Lav rapportering kan bety at problemet er lite, men det kan også være et resultat av at fatigue ikke er rapporteringspliktig til oss. Dette er under endring. Ny rapporteringsforordning blir innført i 2016 og fatigue blir da rapporteringspliktig til oss.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Konklusjon

Fatigue kan påvirke flysikkerheten og må unngås. Myndigheter, flyselskap og flygende personell har alle et ansvar. Nye arbeidstidsbestemmelser og ny rapporteringsforordning vil styrke arbeidet med å unngå fatigue i luftfarten. Luftfartstilsynet, selskapene og pilotene får nye verktøy for å følge opp fatique på en systematisk måte. Det bidrar til et allerede høyt flysikkerhetsnivå i Norge og Europa.