NRK Meny
Kronikk

Utrygge taxikunder

Over halvparten av landets taxikunder har negative opplevelser med taxisjåfører. En av fem sier de har følt seg utrygge.

Drosje oslo vinter

De dystre resultatene i Forbrukerrådets undersøkelse illustrerer nok en gang at kvaliteten i taximarkedet må bli bedre.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Slik kan ikke forbrukerne ha det. Taximarkedet må endres fullstendig.

Som kunde i en taxi er du sårbar. Du sitter i bilen til noen du ikke kjenner, og er prisgitt at sjåføren kjører deg dit du skal og behandler deg på en skikkelig måte. Det skal du kunne forvente, men dessverre skjer det ikke alltid, viser Forbrukerrådets undersøkelse.

Som regel går det bra. Men det er grunn til bekymring når én av fem har følt seg utrygge når de tar taxi, og blant kvinner er tallet enda høyere.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Det vanligste er at sjåføren har problemer med å finne veien, det er språkproblemer eller uenighet om pris. Urovekkende mange har likevel alvorligere opplevelser: I Oslo er én av ti taxikunder blitt utsatt for trakassering, utskjelling, fysiske tilnærminger eller trusler. I hele landet har fem prosent opplevd slike hendelser. To prosent av de spurte i Oslo rapporterer at de har opplevd vold eller overfall.

Taxieierne har makten

Tallene forteller at noe er grunnleggende galt i taximarkedet. Bryter taxieierne og sjåførene reglene, kan ikke sentralene gjøre noe med det. Det skjeve maktforholdet gjør at taxikundene sitter med svarteper i baksetet.

SE OGSÅ : «Brennpunkt: Hvem kjører deg hjem?»

En restaurant som serverer dårlig mat, eller stadig gir gjestene negative opplevelser, overlever neppe lenge. Enten blir den stengt av myndighetene, eller så velger kundene den bort. Sånn fungerer ikke taximarkedet.

En restaurant som serverer dårlig mat, eller stadig gir gjestene negative opplevelser, overlever neppe lenge.

Randi Flesland

Taxiløyver går i dag til enkeltpersoner som får eie taxi og holde på med sin virksomhet til de fyller sytti. Siden det også er disse taxieierne som stort sett eier sentralene, styres bransjen av det. Da Forbrukerrådet utredet taximarkedet i 2013, snakket vi med aktører i hele markedet. Vi fikk vite om ledere av sentraler som hadde blitt tvunget til å gå, fordi de hadde stilt krav til kvalitet og service.

Selskaper må få taxitillatelse

Forbrukerrådet ønsker ikke en situasjon der kunden står alene de gangene de møter useriøse taxieiere eller sjåfører. Taximarkedet er overmodent for en fullstendig endring, noe Konkurransetilsynet også nylig har anbefalt. Forbrukerrådet er likevel ikke helt enig med dem om løsning når de ønsker å liberalisere taximarkedet helt.

Det naturlige, mener Forbrukerrådet, er at taximarkedet organiseres som alle andre markeder: med ansvarlige selskap som har en reell mulighet til å styre tilbudet, både med hensyn til pris og kvalitet. Derfor bør ikke tillatelse til å drive taxi gå til enkeltpersoner som i dag, men til selskap av en viss størrelse som har egne, ansatte sjåfører.

De dystre resultatene i Forbrukerrådets undersøkelse illustrerer nok en gang at kvaliteten i taximarkedet må bli bedre.

Randi Flesland

Med en slik løsning vil problemet med «livstidsløyver» falle bort. I stedet vil selskapene få mulighet til å styre effektivt og skape trygghet for taxikundene. Selskapene vil få mulighet til å sanksjonere enkeltsjåfører som ikke overholder kjøreplikten, eller opptrer slik at kundene opplever å bli redde. Det har ikke dagens sentraler mulighet til.

Hva med Uber?

Uber og andre lignende aktører er i ferd med å etablere seg som en konkurrent til taxitilbydere. Forbrukerrådet er positive, men samtidig avventende. Forbrukere ønsker en fornyelse av det ordinære taximarkedet, og fremveksten av denne typen tjenester er i seg selv en beskjed til myndighetene om at vi trenger endring.

FØLG DEBATTEN: Ytring på twitter

Disse tjenestene hadde ikke vokst frem dersom forbrukerne ikke ønsket noe annet enn det taxinæringen kan tilby. Samtidig må også Uber og andre sørge for at forbrukere får et tilbud av riktig kvalitet, sikkerhet og pris.

De dystre resultatene i Forbrukerrådets undersøkelse illustrerer nok en gang at kvaliteten i taximarkedet må bli bedre. Tiden har vist at bransjen ikke klarer å rydde opp i taximarkedet på egen hånd.

Det er liten tvil om at forbrukernes sikkerhet må være et utgangspunkt for hvordan taximarkedet organiseres fremover. Nå er det på tide at samferdselsministeren svarer: Hva vil du gjøre for sårbare forbrukere i taximarkedet?