Kronikk

Usikker framtid for vikingskipene

Man skulle jo tro skipene var trygge på et museum. Men det er de ikke.

Varig sikring av skipene kan ikke vente lenger.

Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo Museet er underdimensjonert og det er ikke plass til å støtte opp skipene slik at de kan bevares, mener eksperter. Det er en katastrofe for norsk kulturminnevern dersom skipene ødelegges, skriver kronikkforfatterne. Museet tar hvert år imot ti ganger flere besøkende enn det er bygget for.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Over lang tid har fagfolk ropt varsku om vikingskipenes tilstand. De slår sprekker, og kan i verste fall kollapse – brått og uten forvarsel. Det ville være en katastrofe for norsk kulturminnevern, og få stor oppmerksomhet langt ut over Norges grenser.

På Bygdøy i Oslo oppbevarer vi noen av landets aller viktigste kulturminner. Vikingskipene ble gravet frem av jorden i Vestfold gjennom atten- og tidlig nittenhundretall, og helt til nå har vi klart å ta vare på dem. Det har vi gjort gjennom skiftende tider, med skiftende økonomiske rammer og forutsetninger.

Når kulturminner er på museum, er de ikke da nettopp sikret for fremtiden?

Vikingskipene kan sies å være Nordens pyramider, og folk kommer langveisfra for å oppleve dem i Oslo. Skipene er vitnesbyrd om en tusenårig tradisjon, og i dag på mange måter symbolet på Norge som sjøfarende nasjon. Vi skylder fremtidige generasjoner å ha samme mulighet for å komme tett på skipene, og oppleve dem slik vi kan.

I 2012 etablerte Europa Nostra programmet «De 7 mest truede kulturminner i Europa», for å oppnå større oppmerksomhet om utsatte og truede kulturminner. Programmet har blitt kalt «Kulturminnevernets Wall of Shame». For et rikt land som Norge er dette en meget god karakteristikk. Hvis det ikke straks tas grep om sikring av skipene, vil vi nominere de norske vikingskipene til denne listen.

Våre vikingskip er et enestående bidrag til den europeiske kulturarven, ikke bare fordi de mer enn 1000-årige skipene ble funnet i en forbausende god tilstand. De representerer også en unik periode i europeisk historie hvor nettopp det var denne skipstypen som satte våre nordiske vikinger i stand til å påvirke og bli integrert i deler av Europa.

Våre vikingskip er et enestående bidrag til den europeiske kulturarven.

Det forklarer kanskje hvorfor et museum bygget for 50.000 årlige besøkende i dag besøkes av 550.000 mennesker, med meget alvorlige konsekvenser for skipenes tilstand. Vikingskipene og deres tid er et stykke europeisk historie.

Les også: Museumsdirektøren frykter at skipene kollapser.

Skipene er på et vis kystkulturens bestemor. De kan gi oss førstehånds informasjon om fortiden. Vi er enda ikke ferdige med å hente ut kunnskapen de kan gi oss om historien. I Norge har vi fremdeles levende tradisjoner som utøves i mange former, som har historiske røtter i vikingskipene våre. Vi ror små færinger og seiler store fembøringer, og båtene bygges fremdeles med tilnærmet de samme teknikkene. Dagens båtbyggere sliper sin kunnskap og sine ferdigheter blant annet ved å rekonstruere varianter av de klinkbygde vikingskipene. De er viktige – også for levende tradisjoner i Norge og i resten av Norden.

Torsdag 6. juni var det en demonstrasjon ved vikingskipsmuseet i Oslo. Det er en bisarr situasjon at det skal være nødvendig. Når kulturminner er på museum, er de ikke da nettopp sikret for fremtiden? Det er Forbundet KYSTEN og den europeiske kulturvernorganisasjonen Europa Nostras avdeling i Norge som mobiliserer, med støtte fra Norsk Forening for Fartøyvern, Norsk Kulturarv, Fortidsminneforeningen, Norsk arkeologisk selskap, Stiftelsen Oseberg Vikingarv, og Norges kulturvernforbund.

Vikingskipene og deres tid er et stykke europeisk historie.

Sammen har vi et klart budskap til politikerne: Revidert nasjonalbudsjett, som skal endelig vedtas nå i juni, må inneholde midler til å utføre sikring av skipene med tanke på trygg flytting over i et nytt museumsbygg, som i beste fall vil kunne stå klart om fem år.

Vi forventer også et forpliktende løfte om midler til det nye museumsbygget i statsbudsjettet til høsten, så byggingen kan gå i gang.

Varig sikring av skipene kan ikke vente lenger.

Les også: Slik forfaller Gokstadskipet.