Kronikk

Urettferdighet i luften

Det er skuffende at den nye regjeringen velger å jatte med til NRKs dekning av lønnsnivået til Norwegians kabinpersonale.

Norwegian får sterk kritikk for måten de lønner sine thailandske kabinansatte.

Reportasje fra Dagsrevyen om arbeidskontraktene til Norwegians kabinpersonale.

Tirsdag 29. oktober var en sak om flyselskapet Norwegian hovedoppslag i Dagsrevyen. NRK mente åpenbart det var en rystende historie de hadde å fortelle: Norwegian bruker thailandske kabinansatte på sine flyvninger mellom Asia og Europa, og mellom Europa og USA. Disse har en månedslønn på bare 3000 kroner, var overskriften.

Flyselskapet er norsk, det er bilde av Sonja Henie i kabinen, og de thailandske kabinansatte har Moods of Norway-uniformer, fortalte NRK-reporteren, mens bildene av de nye Dreamliner-flyene rullet over skjermen. Men lønnsvilkårene er altså ikke slik vi er vant til i Norge, og det har grusomme konsekvenser, ifølge NRK: Enkelte kabinansatte velger å kjøpe mat på dagligvarehandelen i stedet for å spise på hotellet når de overnatter ved Gardermoen. Dette illustrerer tydelig hvor uakseptable forholdene er, mente en alvorstynget leder i fagforeningen Parat, Hans-Erik Skjæggerud.

NRKs dekning av denne «saken», og reaksjonene som har kommet fra våre politikere, er enestående virkelighetsfjerne.

Torstein Ulserød, Civita

Parat-lederen var rystet, og mente det dreide seg om sosial dumping. Førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik, kunne fortelle at LO var bekymret for utviklingen.

Statssekretær i samferdselsdepartementet Jon Ragnar Aarseth lovet å følge opp saken fordi han mente dette ikke så «pent ut i det hele tatt».

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, fulgte opp på NRK Ytring onsdag. Hun mente forholdene NRK har avdekket «bryter med all anstendighet» og er «en skam for et selskap som i firmanavnet til og med smykker seg med tittelen 'norsk'.»

Enestående virkelighetsfjernt

NRK står selvsagt fritt til å lage patosfylte reportasjer om verdens urettferdighet, både i luften og andre steder. Og norske politikere må gjerne se det som sin oppgave å redde verden, uansett om det er norske eller utenlandske selskapers «profittjag» som angivelig skaper elendighet.

Men NRKs dekning av denne «saken», og reaksjonene som har kommet fra våre politikere, er enestående virkelighetsfjerne. Hvis vi forsøker å heve blikket litt utover interessesfæren til fagforeningen Parat, hvor «uanstendig» og «skammelig» er egentlig forholdene NRK har «avslørt»?

Det underliggende premisset for NRKs reportasje er at det dreier seg om sosial dumping når utlendinger får lavere lønn enn nordmenn, og at det er ensbetydende med utbytting. Men denne saken viser at «sosial dumping» er et begrep som er så upresist og ladet, at det er nærmest ubrukelig som moralsk rettesnor.

Norsk kostnadsnivå ikke relevant her

Det er, ifølge fagbevegelsen og de rødgrønne partiene, snakk om sosial dumping både når en arbeidsgiver bryter HMS-regler og lignende, og når lønnen som tilbys er «uakseptabelt lav». Man har altså funnet opp et begrep for å beskrive to helt ulike fenomener.

For Norwegians thailandske kabinansatte, som bor i Thailand, er ikke norsk kostnadsnivå særlig relevant.

Torstein Ulserød, Civita

Ingen er uenig i at regler om sikkerhet og arbeidsmiljø skal følges. Hva som er akseptabel lønn er imidlertid mer kontroversielt, siden det som er akseptabelt for en arbeidsinnvandrer ikke nødvendigvis er det for den norske arbeidstakeren som møter konkurransen fra ham på arbeidsmarkedet.

Kravet om norsk lønn fremføres som regel i debatter om arbeidsinnvandring. Selv om det utvilsomt er ønsket om å beskytte norske arbeidstakere mot konkurranse som er hovedmotivasjonen til fagbevegelsen, og til dels norske myndigheter, er det selvsagt et relevant poeng at arbeidsinnvandrere, i hvert fall i en periode, skal bo i Norge, og at lønnen derfor må være noenlunde rimelig i lys av det norske kostnadsnivået. Men for Norwegians thailandske kabinansatte, som bor i Thailand, er ikke norsk kostnadsnivå særlig relevant. De overnatter riktignok på hotell ved Gardermoen av og til, men da har de diettpenger tilpasset norsk kostnadsnivå.

Spesiell sammenligning

Det er altså ganske spesielt å sammenligne lønnen de thailandske kabinansatte får, med norske lønninger, slik NRK gjør. De aller fleste arbeidstakere i verden har som kjent lavere lønn enn nordmenn. Man kan godt mene at det er uanstendig, men det er trolig bare NRK og norske fagforeninger som mener at det at en arbeidstaker tilfeldigvis jobber på et fly med bilde av Sonja Henie, har noen betydning her.

Det kan bli mange interessante saker fremover hvis det nå skal lages skandaleoppslag om alle utlendinger som ikke får norsk lønn.

Torstein Ulserød, Civita

Det kan i denne sammenhengen være greit å vite at gjennomsnittlig månedslønn for en thailandsk lærer eller sykepleier er ca 3000 norske kroner, mens en thailandsk kabinansatt i gjennomsnitt har rundt 4300 norske kroner i lønn. De thailandske kabinansatte i Norwegian har, i følge NRK , mellom 3000 og 6000 kroner i grunnlønn i måneden. I tillegg kommer diettpenger og diverse tillegg som gjør at lønnen i realiteten ofte er det tredobbelte av dette, basert på opplysninger i NRKs reportasje. De thailandske kabinsansatte som jobber på Norwegians fly, ser med andre ord ut til å ha høyst rimelige, og til dels meget gode, lønnsvilkår etter thailandsk målestokk.

Man kan ikke annet enn undre seg over hvilken logikk som følges i Dagsrevyens redaksjon når de velger å lage en sak som dette. Det kan bli mange interessante saker fremover hvis det nå skal lages skandaleoppslag om alle utlendinger som ikke får norsk lønn. Hvilke kriterier avgjør når NRK velger å lage en sak om «uanstendige» lønns- og arbeidsforhold? Det kan synes som om en eller annen forbindelse til Norge er nødvendig. Hva med norske selskapers anlegg i utlandet? Har NRK sjekket om alle som jobber for Statoil, Yara eller Hydro i land som Brasil og Angola får «norsk» lønn, fem ukers ferie og pappaperm? Eller hva med lokalt ansatte på norske ambassader? Hva med fotografer og sjåfører som bidrar til NRKs utenriksdekning?

Skuffende at regjeringen jatter med

Press på lønninger som følge av hard internasjonal konkurranse har selvfølgelig omkostninger, i alle fall på kort sikt, for arbeidstakere som utkonkurreres. Og det er legitimt både for fagforeninger og politikere å være bekymret for slike konsekvenser.

Men hvorfor det akkurat i flybransjen er uakseptabelt at nordmenn og andre europeere møter konkurranse fra arbeidstakere med lavere lønn, slik samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttrykte på Dagsrevyen torsdag, er vanskelig å forstå. Slik konkurranse er virkeligheten i omtrent alle andre bransjer som opererer i et globalt marked. Og det store bildet er at slik konkurranse er det beste virkemidlet vi har for å skape økt velstand i verden, både for europeere og thailandske kabinansatte.

At Arbeiderpartiet og fagbevegelsen anklager Norwegian for sosial dumping, er som forventet.

Men det er skuffende at den nye regjeringen også velger å jatte med.

I stedet for å love «å gjøre noe», som en hvilken som helst sosialdemokratisk politiker, kunne Solvik Olsen brukt anledningen til å vise at vi har fått en borgerlig regjering som tør å si at det finnes grenser for politikk. Vi kan nemlig ikke vedta norsk lønnsnivå i resten av verden.