Hopp til innhold
Replikk

Uprofesjonelt av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har spilt seg selv ut på sidelinjen, og forsvarer sin avgjørelse om kreftmedisinen Yervoy med villedende argumenter, skriver Karita Bekkemellem.

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog (avbildet her) sine uttalelser om kreftmedisinen Yervoy er feilaktig og villedende, mener Karita Bekkemellem.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

I forrige uke innkalte Helsedirektoratet til et hemmelig pressemøte for å fortelle at forhandlingene med produsenten av Yervoy (ipilimumab) var avsluttet uten resultater. Produsenten ble ikke varslet før de selv kunne lese om beslutningen på norske nettaviser.

HELSEDIREKTØRENS KRONIKK: Derfor sier vi nei til kreftmedisinen

Feilaktig og villedende

Beslutningen om å si nei til kreftlegemiddelet Yervoy (ipilimumab) og måten Helsedirektoratet argumenterer på, strider mot både sunn fornuft og god forvaltningspraksis. Når helsedirektøren går ut med feilaktige påstander om legemiddelet i media, bekrefter han at Helsedirektoratet i denne saken går fra å være et objektiv fagdirektorat til å bli en aktør i saken med en egen agenda.

Beslutningen om å si nei til kreftlegemiddelet Yervoy (Ipilimumab) og måten Helsedirektoratet argumenterer på, strider mot både sunn fornuft og god forvaltningspraksis.

Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien

Helsedirektør Bjørn Guldvog har blant annet uttalt at «bare en av ti pasienter får forlenget livet to år eller mer», uten å nevne at en av ti som får behandlingen også fortsatt er i live etter fire år. Helsedirektøren hevder også at legemiddelet koster 880.000 kroner, men den reelle kostnaden for helsevesenet etter å ha trukket fra moms og prisrabatt er langt lavere. Som et eksempel har Frankrike nå inngått en avtale på liknende vilkår, og har en pris på under 550.000 kroner.

Ønsket seg enda større prisavslag

Videre hevder helsedirektøren at forhandlingene om en prisrabatt ikke førte frem.

Det helsedirektøren ikke forteller er at Helsedirektoratet fikk tilbud om en prisrabatt som er på linje med rabatter som er gitt i andre europeiske land. Helsedirektoratet foreslo først en egen norsk studie der firmaene skulle gi legemidlene gratis. Dette viste seg umulig, ikke minst fordi det ikke er noe vitenskapelig grunnlag for å gjennomføre en slik studie.

Alle andre vesteuropeiske land har nå tatt i bruk dette kreftlegemiddelet. Det er bra for pasientene, og det er bra for videre forskning og medisinsk utvikling.

Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien

Det viste seg senere at Helsedirektoratet egentlig bare ønsket seg et enda større prisavslag, og avbrøt forhandlingene da dette ønsket ikke ble imøtekommet.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Pasientene taper

Alle andre vesteuropeiske land har nå tatt i bruk dette kreftlegemiddelet. Det er bra for pasientene, og det er bra for videre forskning og medisinsk utvikling. I Norge har de medisinske ekspertene innen føflekkreft i flere år vært helt enige om at legemiddelet også burde brukes ved norske sykehus.

Jeg er opprørt over hvordan denne prosessen har blitt gjennomført fra helsemyndighetenes side. Vi kan ikke ha et system hvor det tar årevis å vurdere nye legemidler mens pasientene dør. Beslutningen om hva vi skal betale for et ekstra leveår er også altfor viktig til at den kan tas av direktoratet alene, her må helseministeren og Stortinget komme på banen.