Kronikk

Unøyaktig, feilaktig og skjev fremstilling av Oslos koronahåndtering

NRK kommer med en historie om Oslos koronahåndtering som er så tendensiøs, unøyaktig og skjev at det nesten ikke er til å tro.

Folketomt - Karl Johan

Folketomme gater i et koronastengt Oslo.

Foto: Anders Fehn / NRK

«Slik unnlot Raymond Johansen å følge smittevernfaglige råd i Oslo» knalles det til med i overskriften på en sak som gir et svært skjevt bilde av Oslos koronahåndtering.

Oslo har klart seg godt gjennom pandemien. Vi har hatt få smittede og lave dødstall sammenlignet med andre hovedsteder i Europa.

Vi har lyttet til faglige råd, vært villige til å gjøre det som trengs og hatt en befolkning med på laget som har tatt stort ansvar.

I NRKs sak er dette helt fraværende. Derimot fremmes en lang rekke påstander om en påstått sammenheng mellom våre valg i Oslo og smitteutviklingen, gjerne uker eller måneder etter at vi har endret tiltak.

Raymond Johansen

Raymond Johansen under en pressekonferanse i Oslo.

Foto: Anders Fehn / NRK

Like gjennomgående er det at sammenhengen mellom våre tiltak og økt smitte ikke gis noe faglig belegg.

Kvalifiserer knapt til å være en nyhet

Den eneste faglige kilden i saken er en pensjonert professor, som gjennom hele pandemien har utmerket seg med å være uenig i stort sett alle de smittevernfaglige rådene som er gitt.

Hun har ved en rekke tilfeller møtt kraftig motbør fra andre fagpersoner og har gjennomgående argumentert for at det bør være så strenge tiltak som overhodet mulig til enhver tid. At hun mener Oslo ikke har vært strenge nok, kvalifiserer knapt til å være en nyhet.

Hvorfor er ingen fra Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet bedt om å kommentere denne saken? I NRKs sak er hovedkritikken at byrådet i Oslo ikke har fulgt rådene til de nasjonale helsemyndigheten, men i saken glimrer de med sitt fravær.

Kanskje skyldes det at samarbeidet mellom Oslo, FHI og Helsedirektoratet har vært tett og godt gjennom hele pandemien, og at de ikke vil fremme den kritikken som passer med NRKs vinkling?

Testkapasitet og importsmitte

Høyres Anne Haabeth Rygg og Venstres Hallstein Bjerke fremmer i NRKs sak kritikk mot flere av byrådets beslutninger under pandemien. Bjerke presiserer at han mener at byrådet i «hovedsak har håndtert pandemien bra», mens Haabeth Rygg gjentar kritikken som har kommet fra både Oslo Høyre og Molde Høyre tidligere.

Koronatest utføres ved Legevakt Vest på Ullern i Oslo

Koronatest utføres ved Legevakt Vest på Ullern i Oslo.

Foto: Nadir Alam / NRK

For eksempel tas testkapasiteten i Oslo i august 2020 opp igjen og igjen fra Høyre, som et forhold med stor påvirkning på utviklingen av pandemien. Samtidig viskes den storstilte importsmitten regjeringen lot skje ut av historien, slik den fremstilles av NRK.

Fikk vi 2500 smittede i uka i mars 2021 med britisk mutert virus, fordi testkapasiteten var litt for dårlig (og ja, det var den) i noen uker i august 2020? Ut fra NRKs framstilling kan man få inntrykk av at det eneste som har styrt smitteutviklingen i Oslo er byrådets tiltak, mens hverken regjeringens tiltak eller utviklingen i pandemien globalt har noen som helst betydning.

Balansegang

Både Haabeth Rygg og Bjerke har gjentatte ganger den siste tiden argumentert for at Oslo bør åpnes opp langt mer og langt raskere enn det rådene fra FHI, Helsedirektoratet og smittevernoverlegen tilsier.

Samtidig får man i NRKs sak inntrykk av at Haabeth Rygg og Bjerke primært kritiserer byrådet for å ikke lytte til faglige råd, og ikke være strenge nok.

Det kan virke som om Haabeth Rygg og Bjerke mener at de selv kan se bort fra faglige råd når det passer dem, mens byrådet må følge de samme rådene slavisk? La det ikke være noen tvil om følgende: i Oslos håndtering har vi hele veien lagt stor vekt på faglige råd. Selvfølgelig.

Men det er byrådet som har ansvaret for avgjørelsene som tas. Det er vi som gjør helhetsvurderinger og fatter beslutningene som har så enorme konsekvenser for folks liv, arbeidsplasser og helse.

Pust i Oslo

Det er vi som gjør helhetsvurderinger og fatter beslutningene som har så enorme konsekvenser for folks liv, arbeidsplasser og helse, skriver Raymond Johansen.

Foto: Olav Njaastad / NRK

Vi kan ikke bare vektlegge smittevern, like lite som vi kun kan vektlegge andre hensyn. Den balansegangen har ført til at vi noen ganger har vært strengere enn de faglige rådene, noen ganger litt mindre strenge.

Den demokratiske styringen og kontrollen over pandemihåndteringen mener jeg har vært helt avgjørende. Jeg står demokratisk ansvarlig overfor Oslos befolkning. Det gjør hverken FHI eller Helsedirektoratet.

Regjeringens koronakommisjon har da også var svært skarp i kritikken mot at det var Helsedirektoratet som fattet beslutningen om nedstenging 12. mars 2020. Så inngripende tiltak må fattes av regjeringen, og det samme prinsippet om demokratisk kontroll gjelder på lokalt plan.

Innførte tiltak

28. september 2020 holdt jeg en pressekonferanse i Oslo rådhus. Betydningen av denne pressekonferansen for smitteutviklingen i Oslo ser ut til å vokse for hver gang den tas opp igjen, om det er fra Oslo Høyre, Molde Høyre eller NRK.

Realiteten er ganske enkel: Fredag 25. september fikk Oslo kommune en liste over nye tiltak fra Helsedirektoratet. Gjennom den påfølgende helgen truet helseminister Høie med å overstyre Oslo, dersom vi ikke innførte disse tiltakene.

Bakgrunnen var at smitten i Oslo hadde økt til litt over 300 smittede i uken før høstferien (til sammenligning: på det meste ble det altså i mars 2021 registrert 2500 smittede i Oslo på en uke).

Mandag 28. september presenterte jeg Oslos nye tiltakspakke, basert på anbefalingene fra Helsedirektoratet. Vi innførte blant annet et forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltagere, vi innførte krav om registrering på utesteder og vi innførte påbud om munnbind på kollektivtrafikken.

Flere personer tok i bruk munnbind da de reiste med T-banen tirsdag. Klokken 12 er det påbud om bruk av munnbind når man ikke klarer å holde en meter avstand.

Mandag 28. september presenterte Oslo en ny tiltakspakke. Da ble det blant annet innført påbud om munnbind på kollektivtrafikken.

Foto: Intisaar Ali

Dette kom i tillegg til allerede strenge tiltak, blant annet et forbud mot å være flere enn ti personer i private samlinger.

Forholdsmessigheten av tiltakene

Så var det noen av de anbefalte tiltakene vi ikke innførte:

Det ble ikke et forbud mot at flere enn fem personer kunne samles i private hjem, vi endret ikke skjenketiden fra 24.00 til 22.00 og vi innførte ikke et forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert.

I tråd med smittevernloven må byrådet gjøre en vurdering av forholdsmessigheten av tiltakene. Disse tre tiltakene vurderte vi til å ikke være forholdsmessige eller riktige på dette tidspunktet.

Etter at Oslo hadde lagt fram vår tiltakspakke uttalte helseminister Høie selv at «Oslo er kommet frem til en god pakke som jeg stiller meg hundre prosent bak», og han oppfordret kommunene rundt oss til å «legge Oslos tiltakspakke til grunn for sitt arbeid».

At Bent Høie var tilfreds med den pakka vi la fram, framgår overhodet ikke av saken til NRK.

Urimelig og kritikkverdig

Har Oslo gjort alt riktig i koronahåndteringen? Selvfølgelig ikke. Like lite som regjeringen eller andre kommuner i Norge.

Har vi fulgt alle råd fra helsemyndighetene? Nei, vi har, i likhet med regjeringen og andre kommuner, gjort egne valg basert på både helsemyndighetenes råd, våre egne fagfolks vurderinger og en helhetsvurdering.

Raymond Johansen og Robert Steen.

Raymond Johansen på vei inn i Oslo rådhus for å holde en pressekonferanse.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Når NRK skriver historien om koronahåndteringen i Oslo, er det mildt sagt oppsiktsvekkende at vår håndtering utelukkende presenteres negativt.

At det i tillegg skjer helt uten faglig belegg og uten at kritikere fra andre politiske partier må svare for at de selv har vært uenige i faglige råd gjentatte ganger gjennom pandemien, er både urimelig og kritikkverdig.