Kronikk

Unnskyld, kjære pasient

I fremtiden vil vi ikke være nok spesialsykepleiere på jobb for å ta vare på deg. Det er Kunnskapsdepartementet sin skyld.

Edel Marlèn Taraldsen og Sigrid Husøy Larsen

– Kunnskapsdepartementet tar ikke pasientsikkerhet på alvor, skriver Edel Marlèn Taraldsen og Sigrid Husøy Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

Vi mangler mange sykepleiere i Norge. Og i fremtiden vil det bli verre. Bare det siste året har 1700 sykepleiere sluttet i jobben.

Mange av sykepleierne vi mangler er spesialsykepleiere, altså sykepleiere med videreutdanning innen blant annet anestesi, intensiv, kreft og geriatri. Da er det bra at mange av oss ønsker å videreutdanne oss til akkurat denne jobben.

Kunnskapsdepartementet tar ikke pasientsikkerhet på alvor


Men Kunnskapsdepartementet stopper oss.

For å komme inn på videreutdanning, kreves et gitt karaktersnitt fra grunnutdanningen. Mange av oss som sykepleierstudenter eller sykepleiere har tatt utdanningen gjennom gammel rammeplan.

I løpet av utdanningen og etter flere års arbeid som sykepleiere er kunnskapen en helt annet. Men dette hjelper likevel ikke på karaktersnittet til mange av oss.

Det gjør at flere av oss må forbedre karakteren vi tidligere har fått. Nettopp for å kunne videreutdanne oss i jobben vi elsker. Og for å gi den kompetansen som samfunnet trenger.

Sykepleiere og sykepleierstudenter har det siste året opplevd at de ikke får starte på videreutdanninger på grunn av lavt karaktersnitt.

Gi oss en mulighet til å vise at vi har lært


Norsk Sykepleierforbund tok kontakt med Kunnskapsdepartementet for å få en oppklaring i dette problemet. Men Kunnskapsdepartementets tolkning av regelverket er tydelig: de fraskriver seg sitt ansvar for pasientene ved å la studiestedene redusere muligheten for sykepleiere og sykepleierstudenter å ta eksamen.

Dette svaret forteller oss at Kunnskapsdepartementet ikke tar pasientsikkerhet på alvor. Og at de ikke tror på oss når vi sier at det er en stor mangel på spesialsykepleiere i Norge.

Unnskyld, kjære pasient

Så derfor kan vi ikke gjøre annet enn å be om unnskyldning.

Unnskyld til pasientene, som i fremtiden ikke vil få tilbud om den spesialiserte behandlingen som kreves for akkurat deres sykdom.

Unnskyld til de pårørende, som ikke vil ha tilgang på den kompetansen som din kjære så sårt trenger.

Unnskyld til de ansvarlige i kunnskapsdepartementet, som tydeligvis ikke tok oss på alvor da vi fortalte dere at vi ville være for få spesialsykepleiere på jobb.

Unnskyld til alle studenter, som atter en gang ikke blir tatt på alvor. Vi vet hvor hardt dere jobber, og vi skulle så gjerne ønske at samfunnet også så hvor sterkt dere ønsker å bli de kompetente og faglig sterke sykepleierne vi vet dere kunne blitt.

Løsningen er nemlig enkel.

La sykepleierstudentene og sykepleierne få mulighet til å forbedre karakteren på eksamen. Gi oss en mulighet til å vise at vi har lært, at vi har flere knagger å henge kunnskapen på etter tre/fire års utdannelse og for mange etter å ha jobbet som sykepleier.
Det er ikke snakk om at vi skal få ubegrenset mulighet, men at vi skal få mulighet som gis til de som fattes av loven.

Da vil vi kanskje være nok spesialsykepleiere på jobb i framtiden. Og ikke for få, som må bruke tiden på å be om unnskyldning.