Ungdom sliter med spillproblemer

Mange unge som ikke går på skole eller jobber bruker svært mange timer i døgnet på dataspill.

GERMANY-GAMING/ Gamers play the "StarCraft II" developed by video game producer Blizzard Entertainment during the Gamescom 2015 fair in Cologne

«Når vi snakker om at gaming er et større problem enn rus, handler det om omfang,» skriver Harald Solbu i Nav. (Illustrasjonsfoto)

Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Fredrik Vaaheim, generalsekretær i Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom (KANDU), reagerer på at Nav i Trondheim har omtalt dataspill som et større problem enn rus. Det er flott at Vaaheim kommer med viktige synspunkter inn i debatten om ungdom og gaming. Jeg må først få presisere at utgangspunktet for artikkelen på NRKs nettsider var at Nav-kontorene hadde søkt Helsedirektoratet om midler for å kunne se nærmere på denne problemstillingen.

Det vi vet er at mange unge som ikke går på skole eller jobber bruker svært mange timer i døgnet på dataspill. Når vi snakker om at gaming er et større problem enn rus, handler det om omfang. Vi opplever at en stor andel av ungdommene som kommer til oss har spillproblemer.

Derfor ønsker vi å få mer kompetanse om temaet, både om hvor avhengighetsskapende det er, i hvor stor grad tidsbruken/avhengigheten avtar når man får jobb eller begynner i skole, og hvordan vi i Nav på best mulig måte skal angripe temaet overfor den enkelte ungdom. Vi søker altså mer kunnskap om temaet.

Vi ønsker ikke å formidle at all tidsbruk knyttet til spill er negativt. Spill kan gi god trening både i planlegging, strategisk og kreativ tenkning og evnen til å ta hurtige avgjørelser. Men vi tror det er bra både for ungdommene og for foreldrene å snakke om dataspillingen, ikke minst når man har hele døgnet til rådighet. Det er viktig å ikke la spilling gå ut over samvær med venner og familie, og det er viktig å sikre nok næring og nok søvn.

Spill kan gi god trening både i planlegging, strategisk og kreativ tenkning.

Sannheten er ikke enten/eller. For de fleste er spilling en spennende hobby i likhet med andre hobbyer, men for noen har den tatt overhånd og blir et problem både når det gjelder tidsbruk, tanke og energi. Vi som jobber i Nav har fokus på arbeid og utdanning, og jobber for at den enkelte ungdom skal komme ut i jobb og/eller skole. Vi tror som deg at dette er hovedsvaret på problemet som vi har tatt opp i artikkelen.

Jeg tror Nav og KANDU kan jobbe sammen om å øke kompetansen på området. Det hadde vært fint å høre mer om organisasjonen. Kanskje dere kan møte ungdommene vi har på kurs til en samtale rundt temaet sammen med oss?

Følg debatten: Twitter og Facebook