Replikk

Uforutsigbar politikk fra Solvik-Olsen

NAF er bekymret for hvilke bilavgifter politikerne åpner for dersom klimamålene ikke nås.

Nye bompengesatser ble innført i Oslo 1. oktober.

Politikerne burde tenke nytt om hvordan vi finansierer veier og byer og hvilke bilavgifter som kreves inn. Veiprising, der vi flytter avgiftene fra kjøp til bruk av bil, kan være en løsning, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bilistene skal ikke plages selv om utslipp fra transport skal ned. Samferdselsministeren skriver i en Ytring at regjeringen har gulrøtter i form av elbilfordeler og bedre kollektivtilbud for å få det til. Det er godt å vite. Men er det nok?

NAF er bekymret for hvilke avgifter politikerne vil innføre dersom klimamålene ikke nås. Denne muligheten står klart og tydelig i Jeløya-plattformen, der Høyre, Venstre og Frp er enige om at dieselavgiften kan økes. Dette skaper en uforutsigbarhet for bilistene.

Dobbelkommunikasjon fra politikerne

I Jeløya-erklæringen fredet regjeringen elbilfordelene i fire nye år. Det gir viktig forutsigbarhet for folk. Flere kan planlegge å bytte til elbil, etter hvert som det kommer elbiler som passer for ulike behov.

Nå er det fritt frem for å legge beredskapstakster, køprising og miljødifferensiering på toppen av bompengene.

Fra 2025 skal det kun selges nullutslippsbiler. Økt dieselavgift er nå ett av tiltakene som kan brukes for å få til det. Vi blir lovet at det i så fall skal kompenseres med reduksjon i andre avgifter. Likevel fremstår det som en trussel om at pisken kan bli brukt.

Biler betaler for busser

Hvis politikerne skal nå sine klimamål, må de ha folk med på laget. Mange steder skjer det en god utvikling: Kollektivbruken er på vei opp, bilbruken ned. Men mye av pengene til kollektiv og sykkelveier kommer fra bompasseringene i byene.

Å prise folk ut av bilen opplever vi definitivt som å bruke pisken.

Lokalt tyr politikerne lett til restriksjoner når de skal få til utslippskutt. Solvik-Olsens departement endret veglova i fjor. Nå er det fritt frem for å legge beredskapstakster, køprising og miljødifferensiering på toppen av bompengene som kreves inn for å finansiere veibygging.

Å prise folk ut av bilen opplever vi definitivt som å bruke pisken. Dette er også en del av bildet når vi snakker om hvilke avgifter som betales inn, og hva vi får igjen.

Øk vrakpanten

Bil er en stor investering og mange familiers viktigste fremkomstmiddel. Det tror vi politikerne forstår. Vi i NAF forstår selvsagt det er behov for å begrense biltrafikken i byene. På landet er det en annen skål. Politikerne må sikre at de ikke straffer folk på landet med tiltak ment for å begrense trafikk i byene.

Hva om vi tenkte helt nytt om hvordan vi finansierer veier og byer?

Mange lurer nå på om de kan beholde dieselbilen så lenge som de hadde tenkt. I Norge beholder vi bilene lenge – vi har en av Europas eldste bilparker. Politikerne har vært med på en dreining av bilavgiftene de siste årene, bort fra avgift på motor og over på avgift på utslipp. Folk betaler mindre engangsavgift enn før, og nybilene forurenser mindre. Vinn-vinn. For å få opp takten i utskiftningen ønsker vi vrakpanten opp.

Trenger nytenkning

Vi etterlyser mer nytenkning blant politikerne. Det er langt frem til det kun selges nullutslippsbiler og til kollektivtilbudet i byene gir samme mobilitet som bilen. Vi trenger flere gulrøtter, eller rett og slett andre gulrøtter. Tiltak både for by og land. Det er derfor vi vil ha utredet veiprising, der man betaler for hvor og når man kjører, i tillegg til hvor høyt utslipp man har. Da vil man få en mer rettferdig fordeling av avgiftene som bilistene betaler.

Hva om vi tenkte helt nytt om hvordan vi finansierer veier og byer, hvilke bilavgifter som betales og hvordan de kreves inn?

På vegne av 500 000 medlemmer blir vi gjerne med i den samtalen.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter