Kronikk

Ubalansert om Sørlandet sykehus

NRKs framstilling av Sørlandet sykehus bidrar feilaktig til at pasientene frykter for å bli behandlet ved sykehuset.

Finn Åge Olsen

Komplikasjonene etter ortopedisk kirurgi kan og vil forekomme ved alle sykehus i Norge og utlandet som behandler disse pasientgruppene, skriver kronikkforfatterne. Finn Åge Olsen måtte amputere etter en operasjon ved Flekkefjord sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Anført av NRK Sørlandet har vi i de siste ukene sett en rekke negative oppslag om behandlingen ved Sørlandet sykehus. Bakgrunnen er pasienthistorier hvor operasjoner har endt med alvorlige komplikasjoner. En kirurg uten formell norsk spesialistutdannelse er opphavet til historiene. Bildet som etterlates er et vanstyrt sykehus som lar en ukyndig kirurg lemleste pasientene.

En av stortingspolitikerne fra regionen har kommentert saken med at hun ikke ville la seg operere på sykehuset nå. Hun er neppe alene.

Vi finner det betimelig å minne om tidligere saker hvor helsepersonell har blitt utsatt for forhåndsdømming gjennom medias dekning.

Er det farlig å bli operert ved Sørlandet sykehus? Det korte svaret er nei. Norske sykehus er gjennomgående trygge, og Sørlandet sykehus er på nivå med landet for øvrig. Som et av få land i verden har politikere brukt ressurser på nasjonale kvalitetsregistre med fokus på pasientbehandlingen. Alle sykehus er forpliktet til å legge inn data fra egen virksomhet som også kvalitetskontrolleres gjennom et detaljert kontrollsystem slik at data er korrekte (valide).

Sørlandet ligger godt an

Etter en gjennomgang av kvalitetsregistrene hvor vi har sett på data innen spesielt ortopedi, data fra korsbåndregistret, registeret for lårhalsbrudd, leddproteser, ryggkirurgi og skadebehandling, kan vi forsikre både sørlendingene og den over omtalte politikeren om at sykehuset er trygt. Det er ikke bare trygt å bli behandlet ved Sørlandet, men sykehuset ligger faktisk godt an på de fleste områdene vi har sett på ved sammenligning med alle andre sykehus i Norge.

Er det farlig å bli operert av kirurgen som er opphavet til historiene NRK Sørlandet har beskrevet? Ut fra media sin fremstilling vil nok de fleste mene det. Men for oss som er ortopeder og kjenner dette feltet godt, er ikke svaret like opplagt.

Vi kjenner hverken kirurgen eller pasienthistoriene annet enn fra oppslagene i media, og vet ikke hva svaret er. Vi ser ikke bort fra at dårlig kultur på å gi tilbakemeldinger og lære av feil kan være en underliggende årsak her. Men komplikasjonene som er beskrevet kan og vil forekomme ved alle sykehus i Norge og utlandet som behandler disse pasientgruppene.

Det er ikke engang slik at det nødvendigvis handler om komplikasjoner til selve kirurgien, siden et dårlig resultat like mye kan skyldes skadens kompleksitet eller underliggende sykdom. Forekomsten av komplikasjoner etter ortopedisk kirurgi ved skader kan ligge i området fem til 15 prosent avhengig av skadetype, omfang og andre sykdomstilstander hos pasienten.

Komplikasjoner oppstår

Om denne kirurgen har flere komplikasjoner enn det en kunne vente ut fra antallet pasienter han har behandlet vet vi ikke. Vi er også tvilende til at NRK Sørlandets journalister vet dette. Hvis han har operert flere hundrede pasienter årlig i flere år vil det bety at mange titalls pasienter uansett har forløp med komplikasjoner eller dårlig resultat.

Det gjelder altså ikke ham alene, men alle kirurger i inn- og utland som behandler denne type skader. At det kan oppstå komplikasjoner er ikke til å unngå, men vi må alle jobbe for at forekomsten blir så lav som mulig.

At han ikke er utdannet og godkjent spesialist i Norge er ikke ensbetydende med at han ikke har den nødvendige kompetansen.

For å kunne si noe sikkert om kirurgens praksis har medført flere komplikasjoner enn en kunne vente må en gå gjennom pasientbehandlingene han har utført, både de vellykkede og de som har medført komplikasjoner.

I NRKs oppslag etterlates det et inntrykk av at kirurgen heller ikke har utdannelse. Det vet vi ikke er riktig. Han er utdannet lege, har utdannelse og lang erfaring innen spesielt skadekirurgi i flere land. At han ikke er utdannet og godkjent spesialist i Norge er ikke ensbetydende med at han ikke har den nødvendige kompetansen.

Ortopedi er et fag hvor praktiske prosedyrer er helt sentralt for å få kompetanse. De formelle utdanningsforløpene i Norge skal sikre at godkjente spesialister har nødvendige kompetanse, og vi vet at han ikke har fulgt det norske løpet.

Hvis han har blitt gitt en selvstendig rolle uten oppfølging av en godkjent spesialist i faget er dette kritikkverdig og kan neppe lastes ham. Det er Sørlandet sykehus som har ansvaret for å sørge for at dette er på plass.

Dekningen er ikke faktabasert

Det er ikke bare pressens rett, men plikt å informere om og avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet vårt. Vi er glade for at media tar rollen som kritisk aktør til norsk spesialisthelsetjeneste når det gjelder pasientsikkerhet. Men pressen har et spesielt ansvar for å sikre korrekt og balansert dekning, ikke minst for å forhindre forhåndsdømming.

At det kan oppstå komplikasjoner er ikke til å unngå, men vi må alle jobbe for at forekomsten blir så lav som mulig.

Vårt inntrykk er at NRK Sørlandet i denne saken ikke har bidratt til en faktabasert dekning. Manglende balanse i saksfremstillingen kan bidra til at kirurgen forhåndsdømmes. Framstillingen av Sørlandet sykehus bidrar feilaktig til at pasientene frykter for å bli behandlet ved sykehuset. Vi finner det betimelig å minne om tidligere saker hvor helsepersonell har blitt utsatt for forhåndsdømming gjennom medias dekning.

I Schjenken-saken ble en ambulansesjåfør brakt til avgrunnens rand av en ensidig mediedekning. I Kunda-saken ble kirurger i Bodø gjenstand for samme behandling. Det er grunn til å minne om at i både Schjenken- og Kunda-saken fikk helsearbeiderne oppreisning, og involvert presse dømt for ærekrenkelser.

NRK bør være seg bevisst at de ikke gjentar disse feilene, tilstrebe balanse i saksfremstillingen og være åpen for underliggende ukjente faktorer i saken.

Les NRK Sørlandets svar på kritikken: