Kommentar

Tvilen kommer alltid til å være der

Innen lunsj fredag vet vi om lagmannsretten mener Eirik Jensen er purk eller skurk. Men fasiten får vi antagelig aldri.

Ekspolitimann Eirik Jensen etter sin forklaring under rettens andre dag i Borgarting lagmannsrett i ankesaken mot Jensen og narkotikadømte Gjermund Cappelen.

Ekspolitimann Eirik Jensen etter sin forklaring under rettens andre dag i Borgarting lagmannsrett i ankesaken mot Jensen og narkotikadømte Gjermund Cappelen.

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Etter 200 rettsdager, fordelt på tre runder, er det nå klart for den endelige avklaringen. Borgarting lagmannsrett skal gi sitt svar på om Eirik Jensen er skyldig etter tiltalen. Blir svaret ja, vil han trolig få en straff på opp mot 21 års fengsel. Blir svaret nei, kan han forlate tinghuset som en fri mann.

Motstridende forklaringer

Men dommen kommer ikke til å gi noe endelig svar på hva som egentlig skjedde mellom politimannen og narkoinvestoren. Som kjent har de to vidt forskjellige versjoner av hva samarbeidet gikk ut på. Eirik Jensen hevder fortsatt hardnakket at han ikke visste noe om at Gjermund Cappelen var storimportør av hasj. Derimot mener han at bærumsmannen var en av tidenes beste politiinformanter.

Så lenge forklaringene står steilt mot hverandre vil vi heller aldri få vite hva som egentlig er sannheten.

Forklaringen står i grell kontrast til Cappelens versjon. Han mener Jensen i 20 år holdt hånden over narkotikavirksomheten hans, at politimannen bidro med informasjon som gjorde smuglingen trygg og at betalingen var 500 kroner per kilo hasj.

I tillegg påstår Cappelen at han stod for byggingen av det mye omtalte badet hjemme hos Jensen og den daværende samboeren. Han sier også at Jensen ble påspandert dyre klokker.

Baderom og klokker

Spesialenheten for politisaker mener de kan bevise at det er Cappelens versjon som stemmer. Sentralt står de over 1200 tekstmeldingene, mange av dem med et merkelig innhold. Meldinger som «stille og sol», «fine arbeidsforhold i skogen» og «trygt å sole seg med rett faktor» blir av påtalemyndigheten tolket som bevis på et kriminelt samarbeid.

I tillegg blir meldinger som «av 100 påmeldte var det kun 90 som møtte» tolket som at Jensen maste om mer penger.

Ellers har det nevnte baderommet vært viktig for Spesialenheten. Badet ble bygget i 2006, og Jensen har slitt med å gi en troverdig forklaring på hvilken rolle Cappelen egentlig hadde i oppussingen. Det samme kan sies om klokkegavene, som alene beløper seg til flere titalls tusen kroner.

Så er det stilt spørsmål ved Jensens reaksjon da han skjønte at Cappelen var arrestert. Dersom en av politiets superinformanter satt bak lås og slå, burde ikke Jensen da kontaktet sin egen ledelse? Nei, mener Jensen, som i stedet knuste og kastet telefonen han hadde brukt til kommunikasjonen med Cappelen.

Fem dommere må stemme ja

Ut over det som allerede er nevnt har retten fått høre over 90 vitner, og se detaljerte rapporter om alt fra baderomsbygging til revisorberegninger. Bevismengden i saken er altså sjeldent omfattende. Men Spesialenheten har aldri lagt på bordet noe såkalt «smoking gun», noe som ville ryddet tvilen av vegen en gang for alle.

Det er etter alt å dømme siste gang vi får se Cappelen og Jensen i en rettssal sammen.

Så lenge forklaringene står steilt mot hverandre vil vi heller aldri få vite hva som egentlig er sannheten. Med andre ord kommer tvilen alltid til å være der.

Men det er ikke sikkert at denne tvilen er stor nok for dommerne i lagmannsretten. Jensens største sjanse er trolig hvis meddommerne har vært i tilstrekkelig tvil. Dommerpanelet utgjør fem meddommere og to fagdommere.

Skal Jensen dømmes, må minst fem av dem stemme ja, og en av de fem må være en fagdommer. Til forskjell fra sist får vi denne gangen en begrunnet avgjørelse. Dermed får vi også vite det hvis en eller flere dommere har vært i tvil.

Blir Jensen pågrepet?

Rammen rundt domsavsigelsen blir også annerledes enn sist. Cappelen og Jensen må på nytt møte i sal 250 for å få det hele forkynt. Til stede er også partene og et titalls journalister. Det samme er Eirik Jensens samboer og en annen støttespiller.

På grunn av koronasituasjonen vil salen ellers være tom. Flere av Jensens øvrige støttespillere har sittet der alle de 200 rettsdagene, men de får ikke med seg det avgjørende øyeblikket.

Dommen kommer ikke til å gi noe endelig svar på hva som egentlig skjedde mellom politimannen og narkoinvestoren.

Og flere sjanser blir det ikke. Det er etter alt å dømme siste gang vi får se Cappelen og Jensen i en rettssal sammen. Straffeutmålingen kan ankes til Høyesterett, men der er bare de profesjonelle aktørene til stede.

Det er dessuten et spørsmål hva Spesialenheten gjør hvis Jensen blir idømt en av lovens strengeste straffer. Vil han da bli pågrepet umiddelbart? Mange vil nok mene at den allmenne rettsfølelse krever det. I så fall må han fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett innen 72 timer.

Rettens konklusjon kommer først, deretter skal premissene leses opp. Ved lunsjtider vet vi både om Jensen er purk eller skurk, og hvordan retten begrunner svaret sitt.