Kronikk

TV-doktoren

Helseminsteren vil ha flere konsultasjoner på video. Det vil øke risikoen for feilbehandlinger.

Elin Kjølsrød Ødemark

Alle legers store mareritt er å feilvurdere en pasient. Krav om flere videokonsultasjoner øker risikoen for feil, og legene sitter igjen med ansvaret, skriver lege Elin Kjølsrød Ødemark.

Foto: Privat

Å være fersk fastlege er en svimlende øvelse.

Vi er alene med pasientene i krevende situasjoner, og vi har hele det medisinske repertoaret som fagfelt. Vi er overarbeidet grunnet mange oppgaver fra annet hold.

Klageinstanser og legelisten.no er for pasientene kun et tastetrykk unna. Tiden per pasient er knapp.

Og tidspresset er høyst reelt: Nylig fikk 450 leger (jeg er en av dem) beskjed fra Helfo om at vi bruker for lang tid på pasientene.

For å gjøre en god medisinsk vurdering er jeg avhengig av direkte kontakt med pasientene.

Selv om det sjelden skjer fatale feil, så er alle legers store mareritt det å feilvurdere en pasient. Som kanskje dør. Eller får skader for livet.

Som kunne vært unngått, hadde vi bare vurdert pasienten riktig.

Diagnose på nett

Helseminister Bent Høie sier i en video på sin Facebook-side at videokonsultasjoner «kommer til å bli den vanligste måten vi har kontakt med helsetjenesten på for de vanligste tingene fremover».

Dette er skremmende. For å gjøre en god medisinsk vurdering, er jeg avhengig av direkte kontakt med pasientene.

Jeg må ta på, trykke på, dunke på, lukte på, observere ganglag, hvordan de reiser seg fra stolen, pustefrekvens, måle blodtrykk og puls.

Ryggsmertene kan være et atypisk hjerteinfarkt. Slappheten hos en eldre pasient viste seg å være en blodforgiftning.

Jeg ser ofte allerede på venterommet om et barn er for sykt til å sendes hjem, men samtidig skjer det stadig at det som tilsynelatende var en grei problemstilling – en av «de vanligste tingene», for å bruke helseministerens uttrykk – slett ikke var så ukomplisert som først antatt.

Det kan være ryggsmertene som var et atypisk hjerteinfarkt, eller slappheten hos en eldre pasient som viste seg å være en begynnende blodforgiftning.

Eksemplene er mange og videokonsultasjon vil ikke gjøre hverdagen vår enklere – snarere tvert imot.

Legene bærer ansvaret

Hvem skal ta ansvaret for dårligere medisinske vurderinger, hvis vi blir påtvunget økt antall videokonsultasjoner? Det blir meg og mine kollegaer. Vi som leger bærer fremdeles ansvaret for våre vurderinger, selv om den kliniske bærebjelken fjernes og konsultasjonene blir digitale.

Helseministerens visjon skaper forventninger hos pasientene om at mange problemstillinger enkelt kan fikses over nett, men virkeligheten for oss er mer nyansert.

Dette er skremmende.

Jeg tror det er viktig at både politikerne og pasientene tar innover seg dette: Feilvurderinger vil skje, sannsynligvis vil vi forskrive mer antibiotika enn nødvendig.

Kanskje også rekvirere unødvendige og dyre tilleggsundersøkelser, for å sikre egen rygg.

Vil gå ut over pasientene

Jeg er ikke imot videokonsultasjoner, så lenge det kan skje innenfor klare rammer og brukes med forsiktighet. Videokonsultasjon kan være godt egnet, og kanskje også foretrukket, ved uendret problemstilling hos en pasient som jeg kjenner godt, hvor klinisk undersøkelse ikke er nødvendig. Men disse konsultasjonene er det ikke mange av.

Jeg ønsker at videokonsultasjoner blir en del av min verktøykasse, men ikke en konsultasjonsform som pasienten forventer hos sin fastlege.

Helsedirektoratet har i en fersk rapport anslått at videokonsultasjoner om få år kan utgjøre 20 prosent av alle konsultasjoner. Det er utopisk å tro at dette kan skje uten at noen av vurderingene vil bli dårligere, uten at pasientene kan bli skadelidende og uten at antallet klagesaker vil øke.

Hvem skal ta ansvaret for dårligere medisinske vurderinger?

Fastlegeordningen er allerede under stort press. For få vil bli fastleger, og mange av dagens fastleger vil slutte. Halvparten av legene i dagens ordning mener de har en uholdbar arbeidsbyrde.

Hvis forholdene endres slik at den faglige utryggheten øker, vil ikke det gjøre situasjonen noe bedre, tvert imot.

Jeg frykter at Bent Høies videovisjon vil skremme enda flere nyutdannede leger fra å velge allmennmedisin.