Hopp til innhold
Kommentar

Tusenlappene kommer til å fly

Du kommer til å betale mye mer i rente på boliglånet de neste tre årene, enn de tre årene vi har lagt bak oss.

Norges Bank rentebeslutning

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache fortsetter å stramme renteskruen. Her fra et tidligere rentemøte.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Torsdag varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bache nok en renteheving.

Styringsrenten er nå på 4,25 prosent, som betyr en boliglånsrente som er i ferd med å nærme seg 6. Dette er den 13. gangen Norges Bank hever renten siden de startet i 2021, vi er nå på det høyeste rentenivået siden høsten 2008.

I tillegg varsler Wolden Bache nå enda en renteheving i desember, før hun er ferdig. Styringsrenten vil sannsynligvis ligge på 4,5 prosent i hele 2024.

Rentetoppen er med andre ord snart nådd.

Tyngdekraften virker ikke på rentene

Men selv om mange føler at de har sittet spent fast i en berg- og dalbanevogn, på en slags evig ferd mot toppen, er det dessverre ikke slik at tyngdekraften vil trekke rentene ned igjen når høydepunktet er nådd.

For selv om rentehevingene mest sannsynlig nå er over, skal ikke rentene ned med det første.

Og de tre neste årene kommer samlet til å bety langt høyere rentekostnader, enn de tre årene vi er i ferd med å legge bak oss.

Denne grafen viser hvorfor tusenlappene kommer til å fly ut av lommeboka de neste årene:

Graf som viser alle kvartelene fra 2020 til og med 2026. Den første delen er blå, og viser renten frem til i dag. Den siste delen er rød og viser anslått rente i tiden som kommer.

Boliglånsrenta i prosent. Den røde delen av grafen viser Norges Banks prognoser for fremtiden.

Grafikk: NRK

Boliglånsrenta i prosent. Den røde delen av grafen viser Norges Banks prognoser for fremtiden.

Grafikk: NRK

For å ta et eksempel:

Har du et boliglån på 4 millioner kroner, vil du i de tre årene 2021–2023 ha betalt 364.000 kroner i renter på boliglånet ditt – før skatt – dersom man legger tall fra Norges Bank til grunn.

De neste tre årene vil det samme boliglånet koste deg 630.000 kroner, før skatt. I tillegg kommer avdrag, som de fleste som har boliglån betaler.

Det er en kraftig økning som kommer til å svi for mange.

Fortsatt høy prisvekst

Hovedgrunnen til at rentene nå kommer til å ligge så høyt i flere år fremover, er prisveksten. Selv om prisveksten har kommet ned fra de mest ekstreme nivåene, er den fortsatt svært høy.

Signalet fra Norges Bank er ikke å ta feil av, de er fortsatt svært bekymret for prisveksten.

Spesielt peker banken på det stramme arbeidsmarkedet, der det nå ligger an til at lønnskostnadene vil øke mer enn man tidligere har sett for seg. Det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.

Jo lenger prisveksten holder seg oppe, desto større er faren for at den biter seg fast. Biter den seg fast, blir kostbart å få den ned igjen – i form av flere rentehevinger og et høyt rentenivå lenge.

Samtidig er Wolden Bache opptatt av å understreke at hun ikke ønsker å sette opp renten mer enn det som er nødvendig.

Rentekalkulator

Se hvor mye du må betale hvis renta øker.

Rente
Månedlige utgifter
18 783 kr
Økte renteutgifter
1 175 kr

Det vil si en total utgift på 18 783 kroner i måneden, som betyr 1 175 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 5,04%

De fleste tåler det

Ifølge Norges Bank har «de fleste» husholdninger økonomi til å tåle de økte renteutgiftene. Blant annet vil de aller fleste nyte godt av økt lønnsvekst fremover, som gjør den økonomiske situasjonen litt mer levelig.

Likevel vil mange måtte stramme inn på konsumet når renteutgiftene spiser en stadig større del av inntekten. Mange føler nok allerede nå at de er tom for måter å redusere utgiftene sine på.

Frem til nå har mange tært på pengene de sparte gjennom pandemien. Bufferen er i ferd med å gå tom.

Bankene rapporterer nå om en markant økning i søknader om avdragsfrihet på lån, som betyr at du kun betaler kostnadene med å ha lån – og utsetter nedbetalingen av selve lånet. Det er imidlertid ment som en midlertidig løsning.

Det er litt skremmende når vi vet at de neste årene blir enda dyrere for boliglånskundene.