Kronikk

Kameraovervåking i taxi - trygget for kunder og sjåfører

Et forsøksprosjekt med kameraovervåking i taxi har ført til økt trygghet både for sjåfør og passasjerer. Men uklarheter rundt Datatilsynets krav hindrer at alle biler får slike kamera.

Kameraovervåking i taxi

Teknologien for videoovervåking i bil er tilgjengelig, enkel å installere og sikker.

Foto: Pedro fp/Creative Commons BY-NC-SA 2.0

Den siste ukens medieomtale om hendelser der passasjerer har blitt seksuelt trakassert av taxisjåfører er sterkt beklagelig men dessverre ikke et ukjent problem i bransjen.

Hittil i år har Norgestaxi i Oslo kjørt 1,2 millioner turer, av disse har vi mottatt 6 klager på seksuell trakassering, et antall som virker representativt også for de andre taxisentralene i Oslo.

Det som nå bekymrer oss er at det kan foreligge mørketall i denne statistikken ut ifra det omfanget vi leser om i de seneste dagenes nyhetsoppslag.

Les også:

Vanskelig å bevise

Det er vanskelig å bevise hva som egentlig ble sagt eller gjort, rett og slett fordi det for blir påstand mot påstand.

Erlend Eidsvoll, Norgestaxi

En utfordring for oss ved behandling av innkomne klager er at det er vanskelig å få bevis på hva som egentlig ble sagt eller gjort i de innrapporterte tilfellene, rett og slett fordi det for blir påstand mot påstand, noe som gjør det vanskelig å gå videre med saken.

Den innkomne klage er uansett viktig for oss siden vi på denne måten kan finne eventuelle gjengangere og dermed sanksjonere på bakgrunn av disse.

I løpet av den siste uken har vi hatt en aktiv dialog med våre sjåfører og i den sammenheng har det kommet frem et overraskende antall hendelser der sjåførene opplever trakasserende og provoserende oppførsel fra passasjerer.

Størrelsesmessig i forhold til antall turer forekommer dette heldigvis unntaksvis men nok til at vi tar problemet på alvor siden dette kan utvikle en holdningsslitasje i forhold til profesjonalitet og servicegrad hos våre sjåfører.

Sikrer personvernet

For å få løst alle disse problemene har vi i Norgestaxi Stavanger kjørt et forsøksprosjekt med kameraovervåking i bil. Systemet er utviklet slik at sjåfør og passasjer blir kontinuerlig registrert med lyd og bilde.

Informasjonen lagres kryptert i systemet og kan ikke hentes ut verken av sjåfør eller ansatte i drosjesentralen, men bare av politiet.

Først ved en politianmeldelse hentes filene ut med en krypteringsnøkkel. Dette for å sikre personvernet til hver enkelt sjåfør og passasjer.

Erlend Eidsvoll, Norgestaxi

Først ved en politianmeldelse hentes filene ut med en krypteringsnøkkel. Dette for å sikre personvernet til hver enkelt sjåfør og passasjer.

En serie taxivoldtekter

Bakgrunnen for at man har valgt å kjøre dette prosjektet i Stavanger, er en serie med anmeldte voldtekter i 2009 der overgrepene hadde funnet sted i taxier i Rogaland.

Disse sakene resulterte i en nedgang av enslige kvinnelige taxikunder, men også enkelttilfeller der passasjer spekulerte i ikke å betale for taxitransporten ved å true sjåfør med anmeldelse for voldtektsforsøk.

Totalt sett en veldig negativ situasjon for taximarkedet i regionen.

Erfaringene våre med dette forsøksprosjektet er utelukkende positiv, sjåførene opplever en økt trygghet, det samme gjør passasjeren. En annen sentral i Rogaland har montert kamera i alle sine biler. Vi vet ikke hvor stor effekt dette har hatt på deres klagestatistikk, men etter det vi har hørt har antallet sunket.

Følg debatten: @NRKYtring på Twitter

Ønsker et påbud

Den eneste grunnen til at kameraovervåking ikke er plassert i alle Norgestaxis biler over hele landet er uklarheter rundt datatilsynets krav.

Det er i dag, etter det vi erfarer, lov med kameraovervåking i buss, trikk og annen offentlig kommunikasjonstransport.

Erfaringene våre med dette forsøksprosjektet er utelukkende positiv, sjåførene opplever en økt trygghet, det samme gjør passasjeren.

Erlend Eidsvoll, Norgestaxi

Så selv om bruk av taxi er en mer personlig form for transport ser vi personsikkerheten som ivaretatt så lenge sjåfør og ansatte på egen hånd ikke kan hente ut opptak og dermed er forhindret fra å få tilgang til denne.

Teknologien for sikkerhetsovervåkingen vi har prøvd ut i bil er nå såpass tilgjengelig, enkel å installere og sikker, at vi ønsker oss et offentlig krav med påbud om denne type løsning for drosjebiler i trafikk.