Hopp til innhold
Replikk

Trygg idrett for alle

Norges idrettsforbund jobber for en trygg og forsvarlig strømming av konkurranser i breddeidretten.

Fotball

Idrettsforbundet er opptatt av å beskytte barn og unge med beskyttelsesbehov og å redusere risikoen både for mobbing og overgrep, skriver Pål Kristen Rønnevik i NIF. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Shutterstock

Stine Sofie Stiftelsen løfter i sin kronikk i NRK Ytring 10. mai hvor viktig det er at vi i idretten har trygge rammer for barn og unges deltagelse i konkurranser lokalt som nasjonalt.

Vi opplever at NIF og Stine Sofie Stiftelsen deler et felles mål: Å skape trygge rammer for barn- og unges deltakelse i organisert idrett. I denne konkrete saken er det nettopp hensyn til hvordan barn og unges interesser skal ivaretas som står sentralt. Vi må sikre at vi ivaretar det som barn og unge selv ønsker.

Per i dag har NIF anbefalt at idretten ikke bør åpne for filming av breddeaktivitet for aldersgrupper under 15 år gjennom leverandører av strømmetjenester vi har en avtale med.

Dette er et område hvor det er vel så mange etiske avveininger som juridiske.

Nasjonale retningslinjer for strømming i breddeidretten diskuteres i dag i Forumet for etikk og digitale løsninger. Et viktig tiltak for å regulere strømmemarkedet innenfor trygge og kontrollerte former er å nedlegge forbud mot filming og reagere mot filming og distribusjon via sosiale medier.

Norges idrettsforbund vil følge utviklingen tett fremover og ønsker å høste mer erfaring med løsningen som nå implementeres i samarbeid med leverandøren MyGame.

NIF er opptatt av å få filming av breddeaktivitet inn i kontrollerte former og at den enkelte skal kunne håndtere reservasjon i lagidretter på en enkel måte og uten at det eksponeres hvem som har reservert seg mot strømming.

Vi har nå fått på plass en god og kontrollert ordning med innbygget automatikk som stopper filming dersom noen har reservert seg eller har beskyttelsesbehov.

Barn og unge må ikke begrunne reservasjonen. Det vil ikke være sporbart for klubben hvem som har reservert seg mot filming.

Barn og unge med særskilt beskyttelsesbehov trenger heller ikke reservere seg. Det skjer automatisk fordi våre medlemsregistre er vasket mot folkeregisteret.

Gjennom å få filming inn i kontrollerte former vil vi etter vår mening redusere de uheldige virkningene. Dette skjer blant annet gjennom krav om bruker og abonnement, samt begrenset lagring og tilgang til opptak.

Slik vil man aktivt jobbe for at strømming ikke misbrukes, redigeres og videredistribueres i sosiale mediekanaler.

Vi har nå fått på plass en god og kontrollert ordning.

Vi jobber for å sikre en god medvirkningsprosess fra våre medlemmer som skal sikre et bedre grunnlag for å fastsette retningslinjer og prinsipper for filming av breddeaktivitet.

Vi vil fortsette arbeidet med å sikre filming inn i kontrollerte former og en best mulig håndtering av barns beste. Det må etableres tydelige retningslinjer og løsninger for å sikre rettighetene til barn og unge.

Idrettsforbundet er opptatt av å beskytte barn og unge med beskyttelsesbehov og å redusere risikoen både for mobbing og overgrep. De problemstillingene Stine Sofie Stiftelsen peker på i sin kronikk er reelle og må tas på alvor. Fra NIFs side er det helt avgjørende å ha gode svar og løsninger på disse, og vi erkjenner det ansvaret vi har i denne sammenhengen.

Gjennom å få filming inn i kontrollerte former vil vi etter vår mening redusere de uheldige virkningene.

Vi erkjenner også at dette er et område hvor det er vel så mange etiske avveininger som juridiske avveininger som må håndteres på en klok måte.

Derfor vil NIF bruke den tiden det faktisk vil ta for å gjennomføre de nødvendige prosesser som saken krever.

NIF inviterer gjerne til en dialog med Stine Sofie Stiftelsen om ytterligere tiltak.

Les kronikken: