Hopp til innhold
Kronikk

Trusselen mot livets kilde

Vann er vår viktigste kilde til fremtidig livsgrunnlag og verdiskapning.

SAFRICA-POLITICS-DROUGHT-CLIMATE

Innbyggere i Cape Town står i kø for å hente vann tidligere i vinter. Vi går mot et scenario der det globale vannbehovet er langt høyere enn tilgjengeligheten. Heller ikke her i vannrike Norge vil tilgang på ubegrensede mengder vann være en selvfølgelighet, skriver kronikkforfatterne.

Foto: RODGER BOSCH / AFP

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Vannmangel er en av de største utfordringene verden står overfor, skriver Verdens økonomiske forum. Også i vannrike Norge må vi få opp øynene for at tilgang til ubegrensede mengder vann ikke er en selvfølgelighet. Måten vi håndterer kommende vannkriser på, vil være utslagsgivende for fremtidig verdiskapning og livsgrunnlaget for millioner av mennesker.

Ifølge FNs ferske World Water Development Report vil rundt fem milliarder mennesker leve i områder med dårlig tilgang til rent vann i 2050, hvis ikke vi forvalter planetens vannressurser bedre.

I hele år har Cape Towns fire millioner innbyggere telt ned til den dagen vannet tar slutt – dag null. FN har lenge advart om at området rundt den sørafrikanske storbyen blir varmere og tørrere som følge av klimaendringene. Om regnsesongen slår feil, må myndighetene i Cape Town til slutt stenge vanntilførselen. Verdens første virkelig store urbane vannkrise vil være et faktum.

Tilgangen på vann blir mer og mer ustabil.

Fire millioner mennesker vil da være uten vann i kranene sine, og innbyggerne kan da kun hente vann fra noen få vannstasjoner i byen. Rasjonene blir strammet inn til bare 25 liter dagen per person. En utenkelig situasjon for oss nordmenn, som bruker i gjennomsnittlig 190 liter per person hver dag.

Cape Town er dessverre ikke den eneste storbyen i verden som sliter med vannforsyningen. I Mexico City er millioner av mennesker uten vann store deler av døgnet. I Indonesias hovedstad Jakarta har innbyggerne begynt å tappe direkte av det dyrebare grunnvannet under byen, noe som har ført til at byen faktisk har begynt å synke.

Tilgang på vann er på mange måter et klassisk spørsmål om tilbud og etterspørsel. Etterspørselen etter ferskvann øker av mange grunner. Vi blir flere mennesker på jorda og hver person bruker stadig mer vann. Samtidig blir tilgangen på vann mer og mer ustabil. Mer tørke og flere flommer skaper problemer med både for lite og for mye vann.

Det ser Kirkens Nødhjelp i nesten alle verdens hjørner, og i 2017 ble dette overtydelig da 40 millioner mennesker rammet av flom i Sørøst-Asia, og den vedvarende tørken i Øst- og Nord-Afrika har gjort 20 millioner mennesker avhengig av nødhjelp. Mat- og vannmangelen der har blitt omtalt som den verste humanitære katastrofen i FNs historie.

Mer tørke og flere flommer skaper problemer med både for lite og for mye vann.

Også her hjemme kan vannforsyningen bli mer sårbar i fremtiden. Styrtregn har allerede påvirket vanntilførselen i flere deler av landet. Vi går mot et scenario der det globale vannbehovet er langt høyere enn tilgjengeligheten. Antatt uttak av vann i 2030 overstiger dagens vannbeholdning som kan leveres på en bærekraftig måte med 40 prosent. Det er dette gapet mellom etterspørsel og tilbud som fører til stor risiko for bedrifter.

Hundrevis av de bedriftene Storebrand investerer i, rapporterer nå om økte kostnader og strengere reguleringer grunnet utfordringer knyttet til vann. Dette er utfordringer som bedrifter må forholde seg til allerede i dag.

Det å skape verdier for samfunnet er umulig uten tilgang på vann. Det krever for eksempel 1782 liter vann for å produsere en kilo sukker, og over 10 000 liter for å lage en dongeribukse. I et område hvor tilgangen på vann er begrenset, vil en bedrift som klarer å produsere et produkt med mindre vann ha et konkurransefortrinn.

For det er de mest vanneffektive bedriftene som vil klare seg i en verden hvor stadig flere opplever at vanntilførselen ikke strekker til. Det bringer også med seg muligheter for dem som bidrar med løsninger på mer effektivt vannforbruk. Det vil bli et økende behov for løsninger som lar oss bruke det vannet på en stadig mer effektiv måte. Mer effektive pumper, måle- og rensesystemer samt avsaltingsteknologi er en del av denne løsningen.

Også her hjemme kan vannforsyningen bli mer sårbar i fremtiden.

Selskaper som er avhengige av vann, kan spare store summer på å benytte smarte teknologier til å oppdage lekkasjer og optimalisere vannforbruket. Selskaper som tilbyr innovative løsninger på utfordringer knyttet til vann, vil være best posisjonert for fremtidig inntjening. Og til syvende og sist vil samfunnet tjene på det.

I dag er det verdens vanndag. La oss markere denne dagen ved å erkjenne at vår viktigste kilde til fremtidig livsgrunnlag og verdiskapning er truet.

En av de største utfordringene verden står overfor er meget kompleks. Derfor mener Storebrand og Kirkens Nødhjelp at flere deler av samfunnet må jobbe sammen for å finne løsninger. Myndigheter, sivilt samfunn og næringsliv må alle dra i samme retning.

Vann er kilde til fremtidig verdiskapning. For bedrifter, for samfunnet, for hver og en av oss.

Følg NRK Debatt på Facebook