Kommentar

Trusler eller advarsler?

I sommer var det én eneste flygeleder på jobb en travel dag på Norges hovedflyplass. Advarselen fra flygelederne kan oppfattes som trussel, skriver økonomikommentator i NRK, Steinar Mediaas.

Kontrolltårn

Når Norsk Flygelederforening varsler – så er det grunn til å regne med at det kan være en trussel, skriver NRKs økonomikommentator, Steinar Mediaas.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mange trusler fremføres som advarsler. Valg av ord er i seg selv bare semantikk. Om det som sies bør oppfattes som en trussel har sammenheng med hvilke erfaringer man har med den som fremsetter advarslene.

Er det en trussel når Norsk Flygelederforening midt i et lønnsoppgjør fremfører sine advarsler?

Alle som tilbrakte mange timer på norske flyplasser i sommer har etter hvert forstått at de var utsatt for rå lønnskamp. Flyselskapene ble påført betydelige tap, de reisende ble utsatt for store forsinkelser.

Kan med rette oppfattes som trussel

Alle som tilbrakte mange timer på norske flyplasser i sommer har etter hvert forstått at de var utsatt for rå lønnskamp.

Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK

I sommer opplevde vi at det var én eneste flygeleder på jobb en travel sommerdag på Norges hovedflyplass. Det er liten tvil om at advarselen fra flygeledere med rette kan oppfattes som trussel. Truslene ble iverksatt i sommer.

Når Norsk Flygelederforening varsler – så er det grunn til å regne med at det kan være en trussel. Vi må anta at AVINOR har lang erfaring med dette. At dette har fått lov til å utvikle seg tyder på at man har gitt etter for press og trusler.

Det er ikke bare misbruk av makt vi nå er vitne til i norske lønnskonflikter. Vi ser også et systematisk misbruk av norske velferdsordninger.

Leker med flysikkerheten

Dette er et åpenbart misbruk av et velferdsgode og bidrar til å uthule ordninger som mennesker med arbeidsmoral og samfunnsmoral har kjempet frem.

Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK

Flygeledere har ansvaret for vitale sikkerhetsfunksjoner i det moderne samfunnet. Dersom de som er ansvarlig for vaktlistene systematisk sørger for at det ikke er tilstrekkelig med folk på jobb de dagene det er mye å gjøre, så saboterer man ikke bare egen arbeidsgiver, men aksjonistene har også begynt å spille med flysikkerheten til folk flest.

Overtidsnekt er en velkjent teknikk i denne sammenheng. Men norske sykelønnsordningener er også utformet så sjenerøse at de meget enkelt kan brukes i en lønnskamp.

De man i realiteten tar ut i streik kan benytte seg av dagens egenmeldingsystem. Dermed får den streikende full lønn fra Staten under streiken. Dette er et åpenbart misbruk av et velferdsgode og bidrar til å uthule ordninger som mennesker med arbeidsmoral og samfunnsmoral har kjempet frem.

Maktmisbruket må demonteres

AVINOR kan ikke operere med flygeledere som ikke lar seg lede

Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK

Flygeledelse er en del av det moderne samfunnets transportnettverk. Dette er basis infrastruktur. AVINOR kan ikke operere med flygeledere som ikke lar seg lede. Da er AVINOR uten ledelse. At dagens ledelse i AVINOR rydder opp, er på høy tid.

Om dette maktbruket vi nå er vitne til fra flygelederne er lovlig innenfor dagens regelverk får retten avgjøre. Uansett, det vi har vært vite til er umoralsk og uanstendig. I tillegg er det med på å bryte ned den norske streikeretten. Det er grunn til å tro at fagbevegelsen følger nøye med på hva som nå skjer.

Samfunnet har rett til å beskytte seg mot maktmisbruk. Den lønnskampen vi har sett eksempler på denne streikevåren og sommeren demonstrer en type maktmisbruk som må demonteres. Det er et politisk ansvar. Det er derfor vi har politiske ledere – det er derfor vi har en regjering.