Analyse

Tror Trumps handelskrig kan ramme Norge hardt

Det er mørke skyer i horistonten nå, mener SSBs prognosemakere. Trapper Donald Trump opp konflikten med kineserne kan det gå hardt utover norske bedrifter

USAs president Donald Trump

Donald Trumps angrep på Huawei har bidratt til å endre handelskonfliktens karakter, mener Statistisk sentralbyrå.

Foto: Carlos Barria / Reuters

Torsdag formiddag la Statistisk sentralbyrå frem nye og mer nedslående spådommer for fremtiden.

I rapporten Konjunkturtendensene slår SSB fast at handelskrigen vil ramme landene Norge driver handel med hardt, og sende dem inn i en lavkonjunktur i 2020.

Det er nye takter fra SSB, som nå har et langt mer pessimistisk syn på fremtiden enn bare for tre måneder siden. SSB mener at opptrappingen av handelskonflikten, og særlig Trumps angrep på Huawei, kan få alvorlige følger.

Vil ikke avslutte konflikten

For tre måneder siden så SSB «håp om en avtale». Nå er håpet «sterkt redusert», blant annet fordi det er lite sannsynlig at Kina vil innrømme at de driver med teknologityveri, som er et sentralt punkt i konflikten.

«Begge landene virker innstilt på å videreføre den», slår SSB fast.

Den store usikkerheten handler om hvordan en handelskrig som i utgangspunktet er begrenset til to land, vil utvikle seg. Det er ikke utenkelig at flere land, som for eksempel euro-området, kan bli direkte involvert i konflikten.

Det vil også være med på å bestemme hvor hardt Norge etter hvert vil rammes av konflikten. I et krisescenario ser SSB på hva som vil skje med Norge dersom handelskrigen trappes opp og blir verdensomspennende:

  • Handelskonflikt fører til lavere internasjonal etterspørsel, og presser prisene ned. Det gir oss lavere eksportinntekter. Det rammer spesielt eksportindustrien. Petroleumsnæringen rammes i tillegg også av lavere oljeinvesteringer som følge av lavere oljepris
  • Lavere etterspørsel forplanter seg i arbeidsmarkedet, sysselsettinger faller og ledigheten stiger
  • Inntektsfall hos norske forbrukere fører til redusert konsum
  • Boligprisene faller
  • Oslo Børs faller sammen med oljeprisen
  • Kronen svekker seg (fra et allerede svakt nivå)
  • Norges Bank setter ned renten

En videre opptrapping av konflikten fra dagens nivå vil sende norsk økonomi inn i en ny nedgangskonjunktur allerede mot slutten av 2019, som vil vare i noen år fremover – tror SSB.

Kan bli enda verre

Og likevel er det flere ting som kan forverre bildet, som ikke er fanget opp den modellen de SSB bruker til å spå om fremtiden med.

Kronen er for eksempel en joker. Fordi kronen allerede er så svak som den er i dag, er det ikke sikkert at den kommer til å svekke seg – og dermed mangler man en viktig støtdemper i norsk økonomi.

En annen joker er oljefondet. Ved et kraftig fall i aksjemarkedet vil også oljefondets verdi falle kraftig, og ikke umulig med flere tusentalls milliarder kroner – slik oljefondssjef Yngve Slyngstad ved flere anledninger har advart mot. Da vil politikerne ha langt mindre kroner å pøse inn i norsk økonomi for å motvirke en eventuell krise.

Styrer unna – såvidt

Enn så lenge har vi vært heldige. Det går godt i norsk økonomi, og vi har lav ledighet og høy lønnsvekst. Boliglånsrentene er lave og oljeinvesteringene er høye.

Dersom handelskrigen ikke eskalerer tror SSB at Norge vil styre unna en nedgangskonjunktur de neste årene – så vidt.

For Norge er det altså bare å håpe på at en handelsavtale mellom USA og Kina snart kommer på bordet. Det motsatte, nemlig en opptrapping av konflikten, kommer ikke til å bli spesielt hyggelig for noen av oss.